Přípravné kurzy pro uchazeče 2016

Přehled kurzů


Přípravný kurz pro uchazeče - biologie, chemie, fyzika

3. lékařská fakulta UK pořádá od ledna 2016 do dubna 2016 „Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušky na lékařské fakulty“.


Přípravný kurz probíhá formou dvoudenních soustředění, zpravidla jedenkrát měsíčně (pátek odpoledne, sobota celý den), po dobu 4 měsíců. Orientuje se na výuku biologie, fyziky a chemie, probíhá ve čtyřhodinových blocích a je zaměřen na okruhy požadavků pro přijímací zkoušku.


Termíny:


  • 15. a 16. ledna 2016

  • 26. a 27. února 2016

  • 11. a 12. března 2016

  • 8. a 9. dubna 2016

  • 22. a 23. dubna 2016


pátek 15.30 - 19.00 hod.

sobota 9.00 - 12.30 hod., 13.30 - 17.00 hod.


Přípravný kurz bude zahájen dne 15. 1. 2016 v 15.00 hod.


Místo konání: 3. LF UK, Ruská 87, 100 00  Praha 10


Přihlášky:

Přihlásit se lze pouze elektronicky, informace viz Postup pro podání přihlášky na přípravný kurz.

Přihlášku nezasíláte, pouze doklad o zaplacení.


Termín podání přihlášky:

Termín přihlášení do kurzu byl prodloužen do 13. 1. 2016 (do půlnoci). Poté už nebude možné se do kurzu přihlásit.


Součástí přihlášky je též doklad o uhrazení poplatku za kurz. Platba poštovní poukázkou dokladovaná pouze razítkem „SBĚRNÝ BOX“, e-mailové potvrzení o zadání příkazu či e-mailové potvrzení o uhrazení z banky nejsou platným dokladem o zaplacení a jejich validitu je nutné dále doložit např. výpisem z účtu.


Cena přípravného kurzu: 3.000,- Kč


Způsob platby:

Složenkou nebo jiným příkazem.

Komerční banka Praha 10

číslo účtu: 22734101/0100

variabilní symbol: 1002

konstantní symbol: 308

IBAN: CZ 3001 0000 0000 0022 7341 01 (pro platbu ze zahraničí)


Adresa pro zaslání dokladu o úhradě:

3. lékařská fakulta UK

Studijní oddělení

Ruská 87

100 00 Praha 10


Přijetí přihlášky:

Akceptace Vaší přihlášky a přijetí do kurzu bude potvrzeno pouze na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. K účasti na prvním a dalších soustředěních Vás již poté nebudeme vyzývat.


Začátek kurzu: 15. 1. 2016 v 15.00 hod. Přineste s sebou platný doklad totožnosti a průkazovou fotografii.


Další informace:

Případné další informace na e-mailu:

Upozorňujeme, že ubytování a stravování fakulta nezajišťuje.


Studijní materiály: http://www.lf3.cuni.cz/3LF-785.htmlPřípravný kurz pro uchazeče o obor Všeobecná sestra

3. lékařská fakulta UK pořádá v lednu a únoru 2016 „Přípravný kurz pro uchazeče, kteří se připravují na přijímací zkoušku na obor Všeobecná sestra“. Uskuteční se zde výuka somatologie (anatomie a fyziologie) a biologie zaměřená na okruhy požadavků pro přijímací zkoušku. Součástí bude i práce s odborným textem, jenž je ústní částí přijímací zkoušky. V kurzu vyučují pedagogové 3. LF UK se zkušeností s výukou v oboru všeobecná sestra.


Kurz bude probíhat formou dvoudenního soustředění:


Termíny:


  • 29. a 30. 1. 2016

  • 12. a 13. 2. 2016


pátek 7:30 – 12:15 hod., 13:15 – 16:30 hod.

sobota 8:00 – 11:15 hod., 12:15 – 16:00 hod.


Přípravný kurz bude zahájen dne 29. 1. 2016 a 12. 2. 2016 vždy v 7:30 hod.


Místo konání: 3. LF UK, Ruská 87, 100 00  Praha 10


Přihlášky:

Přihlásit se lze pouze elektronicky, informace viz Postup pro podání přihlášky na přípravný kurz.

Přihlášku nezasíláte, pouze doklad o zaplacení.


Termín podání přihlášky:

Termín přihlášení do kurzu byl prodloužen do 9. 2. 2016 (do půlnoci). Poté již nebude možné se do kurzu probíhajícího v termínu 12. a 13. 2. 2016 přihlásit.


Součástí přihlášky je též doklad o uhrazení poplatku za kurz. Platba poštovní poukázkou dokladovaná pouze razítkem „SBĚRNÝ BOX“, e-mailové potvrzení o zadání příkazu či e-mailové potvrzení o uhrazení z banky nejsou platným dokladem o zaplacení a jejich validitu je nutné dále doložit např. výpisem z účtu.


Cena přípravného kurzu: 1.000,- Kč


Způsob platby:

Složenkou nebo jiným příkazem.

Komerční banka Praha 10

číslo účtu: 22734101/0100

variabilní symbol: 1002

konstantní symbol: 308

IBAN: CZ 3001 0000 0000 0022 7341 01 (pro platbu ze zahraničí)


Adresa pro zaslání dokladu o úhradě:

3. lékařská fakulta UK

Studijní oddělení

Ruská 87

100 00 Praha 10


Přijetí přihlášky:

Akceptace Vaší přihlášky a přijetí do kurzu bude potvrzeno pouze na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. K účasti na přípravném kurzu Vás již poté nebudeme vyzývat.


Začátek kurzu:

1. termín 29. 1. 2016

2. termín 12. 2. 2016


K prezenci s sebou doneste platný doklad totožnosti.


Další informace:

Případné další informace na e-mailu: monika.markova@lf3.cuni.cz

Upozorňujeme, že ubytování a stravování fakulta nezajišťuje.


Studijní materiály: http://www.lf3.cuni.cz/3LF-785.html


Poslední změna: 21. únor 2018 15:35 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor