Memorandum o spolupráci se SZÚ

Státní zdravotní ústav i 3. lékařská fakulta si jsou si vědomy svých desetiletí trvajících činností a z nich vyplývajících úloh i závazků na poli hygieny, epidemiologie, preventivního lékařství a veřejného zdravotnictví a vydaly proto dne 15.10.2013 společné memorandum o spolupráci ve Vinohradském zdravotnickém areálu. Představitelé obou institucí jsou pevně přesvědčeni, že větší propojení obou institucí v oblasti vědy znásobí potenciál obou institucí a povede k zlepšení podmínek pro vědu i výuku v celém Vinohradském zdravotnickém areálu. Vydané memorandum je veřejně k dispozici k nahlédnutí.


Memorandum ke stažení


Poslední změna: 21. únor 2018 15:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor