• Zaměstnanci

Zaměstnanci

Aktuálně

Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2024 - 2030

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo 16. 5. 2023 Jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2024-2030. Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Žádosti se podávají do oddělení administrativy vědy a výzkumu v elektronické podobě nejpozději do 20. června 2023 do 12.00 hod.

17. května 2023


Vita Nostra Revue 2023/1

Vážené čtenáři a čtenářky, v novém vydání Vita Nostra Revue přinášíme informace o dění na fakultě za posledních několik měsíců, svými úvahami přispívá nové předsednictvo akademického senátu, největší úspěchy loňského roku prezentuje několik ústavů a klinik, za přečtení určitě stojí zkušenosti studentek z porodního oddělení v africké nemocnici Itibo. Velkým tématem se stala reforma psychiatrické péče, ke které se vyjadřuje přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie prof. Horáček, odbornice na urgentní medicínu a členka redakční rady VNR dr. Šeblová a své důvody, proč zvolit jako specializaci psychiatrii, připojuje trojice studentů - a to je jen strohý výčet z obsahu letošního prvního čísla. Příjemné čtení!

3. května 2023


Syllabova křída 2021/2022

Syllabova křída je studentská anketa o nejoblíbenějšího pedagoga, jejíž výherci jsou oceněni během . Všem oceněným gratulujeme!

17. dubna 2023


Sloučení Radiodiagnostiské kliniky a Kliniky nukleární medicíny

Dne 1. dubna 2023 došlo ke sloučení Radiodiagnostické kliniky a Kliniky nukleární medicíny ve společný celek Kliniku radiologie a nukleární medicíny 3. LF UK a FNKV.

4. dubna 2023


Od 1.4.2023 vešel v platnost aktualizovaný Kariérní řád 3. LF UK

Cílem řádu je transparentně definovat základní strategii personální politiky 3. LF UK pro zaměstnávání akademických pracovníků a vědeckých pracovníků a stanovit pravidla pro jejich profesní a kariérní růst. Mimo to poskytnout stávajícím i potenciálním budoucím pracovníkům srozumitelné a jasné požadavky na jejich práci a nastolit způsob jejich odborného hodnocení, které povede k celkovému zvyšování kvality pedagogické, vědecké a tvůrčí činnosti.

1. dubna 2023


Fulbrightova stipendia 2024/25

Rádi bychom Vás upozornili na otevření nového cyklu stipendií Fulbrightovy komise na akademický rok 2024/25, včetně termínů přihlášek a série specializovaných webinářů. Upozorňujeme také na krátkodobé a dlouhodobé možnosti hostování amerických odborníků na naší fakultě.

30. března 2023


Opatření v souvislosti s aplikací TikTok

Dne 8.3.2023 vydal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost NÚKIB) varování před hrozbou v oblasti kybernetické bezpečnosti spočívající v instalaci a používání aplikace TikTok. Pokud ji máte na služebním zařízení (mobilní telefon, notebook, tablet) nebo na soukromém zařízení, které připojujete do naší sítě (notebook s VPN, apod.) je potřeba, abyste aplikaci TikTok z těchto zařízení odinstalovali a ani nepoužívali jeho webovou verzi.

22. března 2023


Reprezentační ples 3. lékařské fakulty 10.3.2023

V pátek večer venku foukalo a pršelo. Za masivními vstupními dveřmi Národního domu na Vinohradech bylo ale útulno. Muzikanti ladili nástroje, dámy se ještě rychle přepudrovávaly v šatnách a do barů se zavážely zásoby Aperolu a sektu. Uvítání proděkana MUDr. D. Marxe ve 20 hod. pak oficiálně odstartovalo reprezentační ples 3. LF UK 2023.

17. března 2023


Dohoda mezi Univerzitou Karlovou a Komisí J. Williama Fulbrighta

Nazákladě podpisu dohody mezi Univerzitou Karlovou a Komisí J. Williama Fulbrighta vzniká pro americké akademiky možnost částečné finanční podpory dočasné akademické/lektorské pozice na kterékoli fakultě či součásti UK. Kontrakt je omezen na max. 2 osoby v konkrétním akademickém roce, přičemž první přednášející v rámci této dohody UK uvítá na své půdě v akademickém roce 2024/2025.

16. března 2023


Vyšla dlouho očekávaná učebnice řecko-latinské terminologie

V nakladatelství Karolinum právě vyšla dlouho očekávaná učebnice řecko-latinské terminologie Essential Medical Terminology: Your Lifeboat in the Sea of Terms autorů Petra Honče, Jany Přívratské a Kristiny Hellerové z Ústavu jazyků 3. LF UK.  Publikace, která je ušita na míru zahraničním studentům lékařských fakult, najde využití při výuce a je též vhodná k samostudiu.

10. února 2023
Archiv aktualit

Poslední změna: 5. duben 2023 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor