Archiv aktualit pro zaměstnance

19. května 2023

Jubilejní Studentská vědecká konference začíná již 23.5.2023, těšíme se na Vás!

V úterý 23.5. proběhne v prostorách fakulty jubilejní 15. studentská vědecká konference 3.LF.  Můžete se těšit na 76 vědeckých příspěvků, z toho 18 klinických, 15 teoretických, 30 postgraduálních a 11 bakalářských. Každá sekce je tradičně rozdělena na ústní prezentace a postery.


5. května 2023

Pozvánka na 5. řádné zasedání AS 3. LF UK

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 dne 9. května 2023 ve 14, 30 hodin.


5. dubna 2023

Světový den zdraví 2023

Rok se s rokem sešel a my jsi opět společně připomínáme Světový den zdraví. Tento den který připadá na 7. dubna nám každý rok připomíná, že je důležité se starat o své zdraví. My jako studenti medicíny a členové IFMSA budeme letos opět nabízet bezplatné služby jako je měření krevního cukru, krevního tlaku, cholesterolu a jiné. Mimo to si budete moct zjistit svou krevní skupinu, zkusit si první pomoc a bude i medvídek pro děti.


4. dubna 2023

Pozvánka na 4. řádné zasedání AS 3. LF UK

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 dne 11. dubna 2023 ve 14, 30 hodin.


28. března 2023

Série workshopů CPPT o uplatňování vědeckých poznatků v praxi

Chcete lépe porozumět tématu inovací ve vědě? A to i v humanitních oborech? Zapište si kurz Management vědy a inovací. Chcete přijít na nová řešení, která zlepší život lidem kolem vás, a to skrze svůj výzkum? Zajímá Vás, jaký reálný přínos může mít téma, kterým se teď zabýváte ve Vašich bakalářkách, diplomkách či dizertačkách?


21. března 2023

Přednáška prof. Doehnera, 22.3.2023 Syllabova posluchárna 17:00

Professor MUDr. Wolfram Doehner, PhD., FESC .(Univerzitní nemocnice Berlin–Charité). Přednáška na téma "Stroke and Heart - interdisciplinary concepts in treatment and research at the Charite, Berlin". Zváni jsou všichni studenti i zaměstnanci 3.LF UK se zájmem o klinický i teoretický výzkum kardiovaskulárních, metabolických a neurovaskulárních chorob.


21. března 2023

Nové 4EU+ výzvy k financování

Jedná se o call SEED4EU+, který se zaměřuje na projekty jak v rámci vědy a výzkumu, tak v rámci vzdělávání. 

Druhý call 4EU+ Visiting Professors se zaměřuje na pobyty hostujících akademiků v rámci univerzit 4EU+. 


9. března 2023

Zdravotnické prostředky a klinická praxe - prof. Laasch

Přednáška Prof. Hans-Ulricha Laasche, experta v oblasti intervenční radiologie a gastroenterologie, která se uskuteční v pondělí 13. 3. 2023 od 13 hod. v zasedací místnosti v Kampusu Hybernská 998/4, Praha - Nové Město (budova A, 3. patro). Kapacita prostor je omezená, účast potvrďte do 10.3.2023. Přednášku pořádá ELLA-CS, s.r.o. ve spolupráci s Univerzitou Karlovou.


9. března 2023

Assoc. Prof. Shani Stern: Using information theory and patient derived neurons to predict response to lithium in bipolar disorder patients

Transformace periferních buněk na nervové buňky v tkáňové kultuře otevírají zcela nové možnosti pro psychiatrický výzkum. Dr. Shani Stern zásadním způsobem přispěla ke studiu neuronů odvozených z pluripotentních kmenových buněk u psychiatrických onemocnění. Její výsledky ukazují, jak vlastnosti neuronálních populací diferencují podtypy bipolární poruchy a jejich odpověd na dlouhodobou léčbu. Dovolujeme si upozornit, že akce je určena výhradně odborné veřejnosti. Přednáška bude vedena v angličtině.


3. března 2023

Pozvánka na 3. řádné zasedání AS 3. LF UK

Zasedání se bude konat v konferenčním sále Radany Königové na děkanátě, dv. č. 223, Ruská 87, Praha 10 dne 7. března 2023 ve 14, 30 hodin.


27. února 2023

V Kampusu Hybernská vzniklo nové Centrum péče o duši

Centrum péče o duši, které sídlí v Kampusu Hybernská, nabízí široce pojaté duchovní doprovázení, jenž dává péči o duši dialogický charakter. Probíhá formou osobní konzultace s některým z našich odborníků. Můžete sdílet svoje osobní otázky a problémy týkající se spirituality, hledání smyslu života a hodnot, které tento smysl podporují.14. února 2023

Semináře Interní kliniky, letní semestr 2022/2023

Zveme Vás na Semináře Interní kliniky, které se konají vždy v pondělí v 14.30 – 15.15 hod.v posluchárně Interní kliniky v přízemí pavilonu S1 v areálu FNKV, Praha 10, Šrobárova 50. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.


3. února 2023

Specializované jazykové kurzy na 3. LF UK v letním semestru 2022/23

Pro letní semestr akademického roku 2022/23 Ústav jazyků organizačně zajišťuje specializované jazykové kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to Němčina pro lékaře a Francouzština pro lékaře. Kurzy budou probíhat v pondělí. Informační schůzka, na které se domluví čas obou kurzů, bude 20.2.2023 v 16,00 na pav. X, m. 512, areál FNKV. Zápis do kurzů bude ukončen 17.2.2023. Při dostatečném počtu zájemců o daný kurz Vám budou zaslány platební údaje pro úhradu kurzovného. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2600,- Kč/1 semestr.


27. ledna 2023

Omezení úředních hodin podatelny 3. LF UK

Z provozních důvodů jsme nuceni s okamžitou platností časově omezit úřední hodiny podatelny 3. LF UK v budově A.


18. ledna 2023

Univerzita Karlova má od 1. ledna 2023 svou ombudsmanku

Na Univerzitě Karlově vznikla nově pozice ombudsmana UK. Od 1. ledna 2023 tuto funkci vykonává PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D., na kterou se mohou studentky, studenti, zaměstnankyně a zaměstnanci UK písemně obracet s nejrůznějšími podněty týkajícími se například nevhodného zacházení na univerzitě.


6. ledna 2023

Apel děkana na publikační etiku

Jak je Vám jistě dobře známo, řada firem i soukromých osob na celém světě si udělala dobrý byznys z touhy vědců i "pseudovědců" po profesních i akademických postupech a titulech. Časopisy, které toho využívají primárně za obchodním účelem, se obvykle řadí mezi tzv. predátorské časopisy. Jedním z typických znaků predátorského časopisu je to, že časopis odesílá jménem skutečného nebo imaginárního editora pozvánky k publikování formou e-robota.


28. prosince 2022

UK uvolnila další startovací byt pro mladé akademiky a vědce do 34 let věku

Mladí akademičtí a vědečtí pracovníci Univerzity Karlovy si mohou podat žádost o přidělení startovacího bytu v centru Krystal na Praze 6. Podrobnosti k této nabídce a formuláře jsou v detailu tohoto oznámení. Žádosti schválené děkanem 3. LF UK lze na RUK podávat do 31.1.2023


14. prosince 2022

Snídaně s rektorkou UK na 3. LF UK 10. ledna 2023

Jaké jsou aktuální výzvy Univerzity Karlovy? Jaké kreativní nápady by mohly UK posunout dopředu? Co nás drží zpátky? Kde chceme být za pět let? Jedna z cest komunikace, jak tyto otázky probrat, je v neformálním prostředí u kávy a croissantu, případně českého koláče! Srdečně zvu nejen studenty a studentky, ale všechny zaměstnance UK na nová, opakovaná snídaňová setkání, kde můžeme společně a v příjemné atmosféře probírat řadu univerzitních témat.


12. prosince 2022

Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2023

Rádi bychom vás informovali o vyhlášení nové výzvy pro žádosti o minigranty a studentské minigranty na podporu projektů 4EU+.


24. listopadu 2022

Pozvánka na přednášky NUDZ k problematice spánku

Klinika psychiatrie a lékařské psychologie 3. LF UK a NUDZ Vás zvou na přednášky o aktuálních tématech z oblasti výzkumu spánku a spánkové medicíny. Přednášející Dr. Lucia M. Talamini a Stefan L. Jongejan MSc


21. listopadu 2022

Pozvánka na VII. Neuromodulační den ve FN Motol 25.11.2022

Kongres se bude konat 25.11.2022 ve FN Motol Praha 5 pod záštitou Centra pro léčení a výzkum bolestivých stavů FNM a Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP. Tématem jednodenního symposia je současné užití neuromodulačních metod a metod intervenční algeziologie při léčbě bolestivých syndromů a funkčních poruch. Odborný program je zaměřen na lékaře a zdravotnické pracovníky, kteří se zabývají léčbou akutní a zejména chronické bolesti. V rámci programu budou i výstavy firem se zaměřením na algeziologickou neuromodulační a intervenční problematiku. Účast bude ohodnocena kreditními body pro lékaře a sestry.


11. listopadu 2022

Fulbright Specialist - druhá vlna, uzávěrka 30.11.2022

Fulbrightova komise otevírá druhou vlnu přihlášek do programu Fulbright Specialist. Uzávěrka žádostí pro 2-6týdenní pobyty amerických odborníků je 30.listopadu 2022. Pobyty lze uskutečnit v době únor-prosinec 2023. Více informací včetně online přihlášky a instrukcí najdete na www.fulbright.cz Rádi s vámi budeme konzultovat. Pište prosím na kloubova@fulbright.cz


8. listopadu 2022

UK nabízí startovací byt pro mladé akademiky a vědce do 34 let věku

Mladí akademičtí a vědečtí pracovníci Univerzity Karlovy si mohou podat žádost o přidělení startovacího bytu v centru Krystal na Praze 6. Podrobnosti k této nabídce a formuláře jsou v detailu tohoto oznámení. Žádosti schválené děkanem 3. LF UK lze na RUK podávat do 20.12.2022


4. listopadu 2022

Provedení inventarizace 2022

Inventarizaci v roce 2022 řeší příkaz děkana číslo 2022/28. Příkaz děkana včetně všech příloh je k dispozici na https://www.lf3.cuni.cz/3LF-232.html#1


3. listopadu 2022

Výsledky voleb do AS 3. LF UK na období 2022-2025

Volební komise zveřejnila výsledky voleb do Akademického senátu 3. LF UK na období 2022-2025, které proběhly na 3. LF ve dnech 1. a 2. 11. 2022.


31. října 2022

Talentový program L'Oréal-UNESCO pro ženy ve vědě spustil 17. ročník

V mezinárodním srovnání je zastoupení žen ve vědě v České republice dlouhodobě na nízké úrovni. Cílem talentového programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je finančně podpořit mladé vědkyně a usnadnit jim tím kariérní cestu ve vědecko-výzkumném prostředí.Přihlášky jsou již přijímány!


26. září 2022

Hřeje mě pohyb

Další charitativní běh na UK FTVS je tady! V rámci Evropského týdne sportu spolu tentokrát poběžíme na atletickém ovále UK FTVS z Kyjeva až do Bruselu.


21. září 2022

Placené kurzy cizích jazyků na 3. LF UK v zimním semestru 2022/2023

Pro zimní semestr akademického roku 2022/2023 Ústav jazyků organizačně zajišťuje placené kurzy pro studenty fakulty a další zájemce, a to Němčina pro lékaře a Francouzština pro lékaře. Kurzy budou probíhat v pondělí. Informační schůzka, na které se domluví čas obou kurzů bude 10.10 2022 v 16,00 na pav. X, m. 512, areál FNKV. Zápis do kurzů bude ukončen 7. 10. 2022. Při dostatečném počtu zájemců o daný kurz Vám budou zaslány platební údaje pro úhradu kurzovného. Počet studentů ve skupině: min. 5, max. 10. Výuka: 2 hod./týden, tj. 26 hod. / semestr. Kurzovné: 2600,- Kč/1 semestr.


20. září 2022

Vyhlášení 25. ročníku Ceny Wernera von Siemense

Již 25. rokem oceňujeme nadané studenty přírodovědných a technických oborů, akademické osobnosti a nadšené vědce prestižní Cenou Wernera von Siemense. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří naše soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice. Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z rektorů a prorektorů předních českých univerzit, ředitelů ústavů AV a předsedkyně Akademie věd. Přihlašování prací probíhá od 1. srpna do 30. listopadu 2022, tak neváhejte a porovnejte svou práci s ostatními.


13. září 2022

Nová publikace prof. Štětkářové a kol. Bolesti hlavy v kazuistikách

Vydavatelství Maxdorf, 2022. Počet stran 368. Bolesti hlavy jsou jednou z nejčastějších obtíží, s kterou přichází pacient do ordinace praktického lékaře, neurologa nebo internisty. Z hlediska výskytu značně převažují primární bolesti hlavy nad sekundárními, ale důležité je nepřehlédnout závažná onemocnění, u kterých je bolest hlavy jedním z klinických příznaků.


16. srpna 2022

Od 1.8.2022 je nově otevřeno výcvikové a rekreační středicko v Mariánských Lázních

Dovolujeme si Vám oznámit, že pod Správu budov a zařízení UK jsou přiřazena dvě nová Výcviková střediska, která Vám jsou k dispozici celoročně jak pro rekreační, tak výukové pobyty. Střediska budou v provozu od 1.8.2022. Rezervace se provádí klasicky přes Rezervační systém UK. Obě střediska se nacházejí na kolonádě v Mariánských Lázních, zhruba 100 m od parkovacího domu. Rekreace je možná od 2 nocí výše. Platba je možná fakturou nebo hotově na recepci VS. 


16. srpna 2022

Chaperon ERA Research Club zve k účasti ve fotosoutěži

Dovolujeme si pozvat všechny zaměstnance a studenty UK k účasti ve fotosoutěži projektu Chaperon (ERA Chair na LFP). Zašlete nám svou nejlepší fotku/obrázek! Letos ve dvou samostatných kategoriích Věda a výzkum a Freestyle (tedy jakékoli téma).Termín odevzdání: 15. září 2022


18. července 2022

Možnosti mobilit akademiků a studentů v rámci univerzit 4EU+

Rádi bychom Vás informovali o možnosti mobilit akademiků a studentů v rámci univerzit 4EU+ (Varšava, Heidelberg, Sorbona, Miláno, Kodaň) . Mobilita by se měla týkat činnosti flagships, domlouvání dalších inovativních vzdělávacích projektů apod. Vzhledem k tomu, že pilotní projekt „Evropské univerzity“, v rámci, kterého bude podpora mobilit realizována, končí k 31.10.2022, musí být mobility realizovány před tímto datem. V případě, že máte zájem nebo dotaz, obracejte se prosím na Bulata Nigmedzianova (bulat.nigmedzianov@ruk.cuni.cz) z Evropského centra.


12. července 2022

UK nabízí 1 startovací byt pro mladé akademiky a vědce do 34 let věku

Mladí akademičtí a vědečtí pracovníci Univerzity Karlovy si mohou podat žádost o přidělení startovacího bytu v centru Krystal na Praze 6. Podrobnosti k této nabídce a formuláře jsou v detailu tohoto oznámení. Žádosti schválené děkanem 3. LF UK lze na RUK podávat do 14.10.2022


21. června 2022

Změna hodnoty stravovacích poukázek od 1.7.2022

S účinností od 1. 7. 2022 dochází ke změně ceny stravovacích poukázek na 120Kč, z čehož se zaměstnavatel podílí částkou 85 Kč/stravenku a zaměstnanec částkou 35 Kč/stravenku.


21. června 2022

Změna ceny jídla v závodní jídelně FNKV od 1.7.2022

S účinností od 1. 7. 2022 dochází ke změně ceny jídla v závodní jídelně FNKV. Cena hotového jídla je stanovena na 110 Kč a cena minutkového jídla na 130 Kč.


15. června 2022

Vyhlášení voleb do Akademického senátu 3. LF UK na období 2022-2025

Akademický senát 3. LF UK vyhlašuje volby do AS 3. LF UK pro funkční období 1. 12. 2022 – 30. 11. 2025. Volby se uskuteční v úterý 1. 11. 2022 a ve středu 2. 11. 2022. Návrhy na kandidáty podávají členové akademické obce elektronicky nejpozději do 9:00 hodin dne 25. října 2022.


8. června 2022

Nová pravidla čerpání sociálního fondu 3. LF UK

Vydáním nového opatření děkana došlo k navýšení limitů při čerpání prostředků ze sociálního fondu fakulty.


16. května 2022

Multisport i na 3. LF UK

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás informovala, že se 3. LF UK právě připojila k benefitnímu programu MULTISPORT. Program je určen pro zaměstnance, kteří mají úvazek u 3. LF UK alespoň 0.5 (POZOR! Nesmí jít o „složené“ úvazky, ani o DDP a DPČ). Všichni milovníci sportu, prosím, věnujte pozornost návodu pro připojení se k programu. Prof. MUDr. Hana Malíková, PhD.


4. května 2022

UK nabízí 2 startovací byty pro mladé akademiky a vědce do 34 let věku

Mladí akademičtí a vědečtí pracovníci Univerzity Karlovy si mohou podat žádost o přidělení startovacích bytů v centru Krystal na Praze 6. Podrobnosti k této nabídce a formuláře jsou v detailu tohoto oznámení. Žádosti schválené děkanem 3. LF UK lze na RUK podávat do 17.6.2022


19. září 2019

Vyhlášení voleb do Akademického senátu 3. LF UK na období 2019-2022

Akademický senát 3. LF UK vyhlašuje volby do AS 3. LF UK pro funkční období 1. 12. 2019 – 30. 11. 2022. Volby se uskuteční v úterý 5. 11. 2019 a ve středu 6. 11. 2019. Návrhy na kandidáty podávají členové akademické obce nejpozději do 10,00 hodin dne 30. října 2019 do volebních uren, které jsou k dispozici v hale děkanátu. Kandidátní lístky jsou ke stažení nebo jsou k dispozici u uren.Poslední změna: 4. květen 2022 11:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor