Základní pokyny ke zkoušce v souladu s platnou legislativou

Legislativa


 • Zákona č. 95/2004 Sb.

 • Vyhláška 282/2019 Sb.

 • Vyhláška 221/2018 Sb.

 • Vyhláška 397/2020 Sb.

 • Metodické opatření KOR 1/2019

Zkušební komise


 • Minimální počet členů  - 3

 • Neméně jeden člen zkušební komise není v pracovněprávním vztahu k zdravotnickému zařízení a lékařské fakultě, která zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni zajišťuje.

 • složení zkušební komise pro daný termín a příslušný základní kmen informuje lékařská fakulta MZ ČR.

Přihláška ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni

 • Přihlášku ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni je nutné lékařské fakultě podat nejpozději 60 dnů před termínem konání zkoušky.

 • Lékař se ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni hlásí na lékařskou fakultu, kde je zařazen do specializačního oboru. Splnění veškeré náplně jednotlivých kmenů je vyžadováno také nejpozději 60 dnů před termínem zkoušky. Náplň jednotlivých základních kmenů není stanovena vzdělávacím programem, ale příslušnou vyhláškou. (221/2018 Sb. a 397/2020 Sb.)

Termíny zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni lékaře

 • Návrh termínů na příslušný rok a pro jednotlivé základní kmeny jsou plně v gesci jednotlivých lékařských fakult.

 • Termíny pro zkoušku po ukončení vzdělávání v základním kmeni nestanoví specializační oborové rady.

 • Každá fakulta stanoví pro každý základní kmen nejméně dva termíny, jeden jarní a jeden podzimní.

 • Jarní termíny zkoušek po ukončení vzdělávání v základním kmeni se na lékařských fakultách stanoví v období nejdříve od 1. března a nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku pro jednotlivé kmeny a v podzimních termínech v období nejdříve od 1. září a nejpozději do 31. října příslušného roku pro jednotlivé kmeny.

 • Termíny pro následující kalendářní rok musí být zveřejněny na webu MZ ČR nejpozději do 31. prosince.

Zkušební okruhy

 • Zkušební okruhy pro následující kalendářní rok musí být zveřejněny na webu MZ ČR nejpozději do 31.prosince.

Test

 • Test není součástí zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni.

Písemná práce

 • Písemná práce není součástí zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni.

Praktická zkouška

 • Praktická zkouška není součástí zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni.

Průběh zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni


 • Zkouška po ukončení vzdělávání je prakticky zaměřená a skládá se ze 3 samostatných zkušebních okruhů.

 • Bez ohledu na formulaci zkušebních okruhů je třeba vždy při zkoušení dbát na praktické zaměření zkoušky. V rámci zkušebních okruhů (podotázek) použít kazuistiku, modelový případ, symptomy onemocnění apod., a od nich odvíjet diskusi s uchazečem.

 • Cílem zkoušky po kmeni není analýza celého problému (etiopatogeneze, molekulárně biologických vztahů atd.) v rámci dané otázky, ale uchazeč by měl ukázat, jak by přistupoval k praktickému řešení.

 • Není povolena doplňující otázka.

 • Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni je hodnocena výsledkem „prospěl“ nebo „neprospěl“.

 • Zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni se může ve stejném základním kmeni opakovat nejvýše třikrát, nejdříve však za 6 měsíců ode dne neúspěšně vykonané zkoušky.

 • Úspěšně složená zkouška po ukončení vzdělávání v základním kmeni, je předpokladem přístupu k atestační zkoušce.


Vypracovala: Mgr. Markéta Škrabalová

Schválil: doc. MUDr. Pavel Dlouhý


V Praze dne 7. 5. 2021


Poslední změna: 28. květen 2021 11:26 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor