• Cévní chirurgové 3. LF UK získali dvě významná ocenění

Cévní chirurgové 3. LF UK získali dvě významná ocenění


Výbor České společnosti kardiovaskulární chirurgie ocenil práci „Repair of Aneurysmal Arteriovenous Fistulae: A Systematic Review and Meta-analysis“ která vznikla pod vedením doc. Petra Baláže a kolektivu autorů z Chirurgické kliniky 3. LF UK Dr. Rokošného, Dr. Bafrnce, Dr. Whitleyho a Dr. O’Neilla z Edinburgu ve Velké Británii. Tato publikace zároveň získala ocenění České angiologické společnosti – Prusíkovu cenu. Práce byla oběma společnostmi vyhodnocena jako NEJLEPŠÍ VĚDECKÁ PRÁCE v oblasti cévní chirurgie a angiologie za rok 2019. Byla publikovaná v časopise European Journal of Vascular Surgery s nejvyšším impakt faktorem mezi cévními chirurgickými časopise na světě.


Práce přináší zásadní poznatky k léčbě aneuryzmaticky dilatované arteriovenózní hemodialyzační fistuly pomocí metody aneuryzmorafie. Výsledek této práce je doporučen Evropskou společností cévní chirurgie jako doplněk stávajících evropských doporučení pro cévní hemodialyzační přístupy. Doc. P. Baláž je budoucím primářem cévní chirurgie ve FNKV.


Poslední změna: 22. únor 2021 14:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor