• Studium
  • Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium

Intenzivní péče

Cílem programu je připravit absolventky a absolventy k výkonu povolání samostatné, vedoucí nebo školící sestry intenzívní péče na pracovištích, poskytujících všechny typy specializované anesteziologické, intenzívní a resuscitační péče. Modulární struktura studia vede k získávání kompetencí využitelných v praxi u lůžka (princip 1 modul = 1 kompetence), ale též v přípravě absolventky či absolventa na dráhu manažerskou či akademickou.


Informace o oboru
Poslední změna: 8. únor 2022 09:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor