Magisterské studium

Všeobecné lékařství – v českém jazyce

Standardní doba studia je šest let. Forma studia je pouze prezenční. Absolventi fakulty získávají úplné lékařské vzdělání. Po úspěšném ukončení studia je udělován titul MUDr., uplatnění je možné ve všech lékařských oborech.


Od akademického roku 1996/97 probíhá výuka dle reformovaného a modernizovaného studijního programu, který umožňuje studentům získat integrované znalosti v teoretických a preklinických oborech. Se základními klinickými problémy se student seznamuje formou problémově orientovaného studia a klinický výcvik směřuje nejen k aplikaci teoretických poznatků, ale i k osvojení praktických dovedností. Výukové cíle jsou v souladu s programem evropských lékařských fakult Euroskills, ke kterému se 3. lékařská fakulta připojila. Studium je kompatibilní se studiem na jiných lékařských fakultách.


Informace o studiu a přijímacím řízení


Všeobecné lékařství – v anglickém jazyce

Standardní doba studia je šest let. Forma studia je pouze prezenční. Absolventi získávají úplné lékařské vzdělání. Po úspěšném ukončení studia je udělován titul MUDr. Uplatnění je možné ve všech lékařských oborech.


Od akademického roku 1991/92 zahájila 3. lékařská fakulta výuku tohoto studijního oboru i v anglickém jazyce. Studium v anglickém jazyce je určeno pro zahraniční studenty - samoplátce. Studium je paralelní s výukou v českém jazyce.


Informace o studiu a přijímacím řízení


Navazující magisterské studium

Intenzivní péče

Cílem programu je připravit absolventky a absolventy k výkonu povolání samostatné, vedoucí nebo školící sestry intenzívní péče na pracovištích, poskytujících všechny typy specializované anesteziologické, intenzívní a resuscitační péče. Modulární struktura studia vede k získávání kompetencí využitelných v praxi u lůžka (princip 1 modul = 1 kompetence), ale též v přípravě absolventky či absolventa na dráhu manažerskou či akademickou.


Informace o oboruPoslední změna: 13. červen 2024 11:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor