• Slavnostní předání 3. etapy stavebních úprav oddělení šestinedělí v Ústavu pro péči o matku a dítě 3. LF UK

Slavnostní předání 3. etapy stavebních úprav oddělení šestinedělí v Ústavu pro péči o matku a dítě 3. LF UKRozsáhlá rekonstrukce dvou oddělení šestinedělí započala v listopadu 2018. Její komplexní dokončení se předpokládá zhruba v polovině tohoto roku. Celá rekonstrukce je prováděna za plného provozu zdravotnického zařízení. Její celkové náklady jsou 62 mil. Kč včetně DPH a z toho dotace ze státního rozpočtu MZ ČR činí 36,8 mil. Kč včetně DPH. Celkově Ústav pro péči o matku a dítě vynaložil na rekonstrukci těchto oddělení z vlastních zdrojů částku 25,2 mil. Kč. Tato rekonstrukce odpovídá velkému počtu dětí, které v ústavu přijdou na svět. Za loňský rok to bylo takřka 5 tisíc dětí. Díky perinatolgickému centru jsou to také děti s nízkou a extrémně nízkou porodní váhou.


Podolská porodnice je v současné době jedna z nejvyhledávanějších porodnic v Praze a Středočeském kraji a v celé České republice. Jedná se o ojedinělé centrum s celostátní působností, které má některé jedinečné programy jakým je např. Centrum fetální medicíny.


Rekonstrukcí se zlepší hlavně podmínky pro pacientky - maminky a jejich děti. Pro všechny je přínosem moderní přístrojové vybavení. Celkově rekonstrukce oddělení šestinedělí přispěje ke zkvalitnění poskytovaných zdravotních služeb. Dalším pozitivním aspektem je skutečnost, že nové technické zařízení budov nebude poruchové jako před rekonstrukcí. Je třeba brát v úvahu, že toto zdravotnické zařízení je kulturní památkou a bylo postaveno již v roce 1914. Některé prostory, které nebyly dosud rekonstruovány, pamatují ještě dobu vzniku této budovy.


„ Naše pacientky a novorozenci mohou využívat příjemné a komfortní zázemí v nejdůležitějších okamžicích života. A za to se domnívám je potřeba poděkovat zejména našim zaměstnancům za výbornou spolupráci, která umožnila rekonstrukci za plného provozu ÚPMD. Naše poděkování patří také našim pacientkám za trpělivost kvůli ztíženým podmínkám v průběhu rekonstrukce.“ říká ředitel Ústavu pro péči o matku a dítě doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.


Slavnostního předání třetí etapy stavebních úprav Oddělení šestinedělí se zúčastnila také manželka prezidenta republiky paní Ivana Zemanová, ministryně financí ČR Alena Schillerová a v zastoupení ministra zdravotnictví náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění Helena Rögnerová. Manželka prezidenta republiky a ministryně financí společně s ředitelem Ústavu pro péči o matku a dítě Jaroslavem Feyereislem slavnostně symbolicky přestřihli pásku zrekonstruovaného oddělení.
Poslední změna: 25. únor 2020 11:37 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor