• Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2019 byla udělena naší fakultě

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2019 byla udělena naší fakultě


Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla naší fakultě udělena za dlouhodobou činnost v oblasti charitativní, dobrovolnické a osvětové činnosti vykonávané v rámci studentských spolků.


V Senátu Parlamentu ČR se konalo jako každým rokem ocenění MŠMT, udělované v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu. Slavnostnímu sálu vpodvečer 27.11. 2019 opět dominovala zrcadla a lustry. Mezi hosty byli všichni, které znáte nebo byste měli znát. Rektor, emeritní rektor, další emeritní rektor, a tak to pokračovalo. Slavnost začala Českou hymnou. Hned po ní se slova ujal předseda Jaroslav Kubera. Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Pavel Doleček zasvěceně hovořil o vysokoškolském vzdělávání.


Po projevech následovalo všemi očekávané předávání cen. Protože jsme byli nejlepší na konec, zažili jsme nejprve Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající činnost na vysoké škole, Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů, Cenu za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Cenu Milady Paulové. Naše fakulta ale dostala medaili. Její udělení následovalo ihned po Dvořákově Smyčcovém kvartetu F dur č. 12. Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla naší fakultě udělena za dlouhodobou činnost v oblasti charitativní, dobrovolnické a osvětové činnosti vykonávané v rámci studentských spolků. Ocenění přebíral spectabilis děkan prof. Widimský, ale pozval si k sobě i zástupce studentů, kteří se podle jeho slov o medaili nejvíce zasloužili. Kdo by nevěděl, které studentské spolky u nás letí, tak připomínám, že je to TRIMED, jehož členové se pravidelně zapojují do humanitární mise v keňském Itibu, spolek Cesta ven, který založil kavárnu a komunitní centrum Malý Eden a každoročně pořádá benefiční festival Dudlík, Medici na ulici, kteří mají zvýšenou afinitu k bezdomovcům, IFMSA se svými projekty a řada dalších.


Po ceremoniálu jsem se soukromě zeptala pana ministra, jak se rozhodoval, že cenu dostaneme právě my. Samozřejmě, že jsem nepochybovala, že se rozhodl správně, ale chtěla jsem slyšet podrobnosti. „Máte třetí rozměr,“ řekl. „Kromě náročného curricula a kvalitní vědy a výzkumu si vaši studenti najdou ještě čas na to, aby pomáhali druhým. A to zaslouží ocenění.“


Doc. MUDr. M. Arenbergerová, PhD.Poslední změna: 29. listopad 2019 09:50 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor