• Doc. R. Soumarová v čele Radioterapeutické a onkologické kliniky 3. LF UK a FNKV

Doc. R. Soumarová v čele Radioterapeutické a onkologické kliniky 3. LF UK a FNKVFoto zdroj: https://www.linkos.cz
Foto zdroj: https://www.linkos.cz
Doc. MUDr. Renata Soumarová, PhD., byla 15. června 2018 jmenována do čela Radioterapeutické a onkologické kliniky 3. LFUK a FNKV. Patří mezi přední radiační onkology v České republice. Její habilitační práce se věnovala intersticiální HDR brachyterapii karcinomu prostaty. Touto léčebnou metodou u jednotlivých nádorových lokalit se zabývá řadu let.


S jakými plány vstupujete do křesla šéfky onkologické kliniky?


FNKV je dle dlouhodobých dat velmi významně spojena s léčbou onkologických pacientů. Onkologii v současné době lze spíše chápat jako interdisciplinární obor a podle toho se vyvíjí i její náplň.


Klinika by měla nadále budovat statut moderního onkologického fakultního pracoviště s proporcionálním zastoupením všech „disciplín“ onkologie včetně experimentální onkologie, radiační onkologie, medikamentózní onkologie a paliativní a podpůrné léčby. Zásadní je spolupráce s ostatními obory v rámci fakultní nemocnice a lékařské fakulty a s ostatními regionálními pracovišti při zajišťování moderní multidisciplinární onkologické léčby v rámci komplexního onkologického centra. Za velmi důležité považuji vytvoření příznivých podmínek a pozitivní motivace pro pracovníky kliniky ke zvyšování kvalifikace, k aktivitě, k týmové práci a zodpovědnosti, k přístupu k pacientům, k respektu ke spolupracovníkům všech profesí. Důležitá je identifikace s klinikou. Je nutné podporovat a vychovávat špičkové odborníky, kteří dělají reklamu centru i sobě a umí na sebe navázat pacienty, ale i spolupracující kolegy z jiných zařízení. Velmi se těším na spolupráci s dalšími obory, které se podílí na léčbě onkologických pacientů. Pedagogický program, který je neoddělitelnou součástí práce kliniky, bude nadále spočívat v komplexním zajištění výuky v pregraduálním studiu. Do budoucna by se klinika měla zařadit k těm, kde probíhá specializační vzdělávání v oborech radiační onkologie a klinická onkologie, včetně specializačních zkoušek.


Je mezi absolventy lékařských fakult zájem o onkologii?


Pamatuji si několik různých období. Prvotní nezájem o onkologii zhruba před 25 lety byl dán minimálními léčebnými možnostmi a spíše paliativním rozměrem oboru. Obrovský pokrok v systémové léčbě ale i v technologickém zázemí v radiační onkologii zájem o obor opět zvýšil. Ale zásadní je samozřejmě výuka a „přitažení“ mladých lékařů k tomuto neuvěřitelně dynamickému a atraktivnímu oboru, který není rozhodně v současnosti jen o léčbě paliativní a symptomatické.


Vaší parketou je zejména léčba prostaty a prsu, budete na onkologické klinice péči o pacienty s těmito diagnózami dále rozvíjet?


Ano, budu se o to snažit. Zejména bych ráda zavedla ve FNKV nové metody radioterapie karcinomu prostaty i prsu, které jsou považovány dle mezinárodních doporučení u určitých skupin pacientů mezi standardní a domnívám se, že do takto špičkové nemocnice patří.


Onkologie je multioborovou částí medicíny. Budete usilovat o nové výzkumné projekty s dalšími obory?


Jednoznačně ano. Mezioborovou spolupráci považuji v onkologii za zásadní a velmi se na ni v rámci 3. LF a FNKV těším. Na některých projektech jsme již začali pracovat, ale určitě možnosti další mezioborové spolupráce jsou díky širokému zázemí špičkových odborníků obrovské.Poslední změna: 12. červenec 2018 00:32 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor