• První promoce Juniorské univerzity na půdě 3. lékařské fakulty UK

První promoce Juniorské univerzity na půdě 3. lékařské fakulty UKUniverzita Karlova spustila před třemi lety projekt Juniorské univerzity, který dává možnost středoškolákům seznámit se s oblastí jejich zájmu formou vybraných seminářů a přednášek.


Ve středu 25. 4. 2018 proběhlo na naší 3. lékařské fakultě slavnostní zakončení prvního ročníku absolventů Juniorské univerzity. Studenti gymnázií a dalších středních škol z Prahy a blízkého okolí absolvovali naučné přednášky ze šesti oborů medicíny: Anatomie, Histologie, Buněčná a molekulární biologie, Chemie, Radiologie a Farmakologie.


Slavnostní ukončení zahájila PhDr. Hana Svobodová, přednostka Ústavu ošetřovatelství 3. LF UK. Ve svém projevu ocenila znalosti i zájem studentů a popřála jim hodně zdaru při přijímacím řízení na vybrané vysoké školy, zvláště na naší Alma Mater. Účastníci Juniorské univerzity obdrželi diplomy, odznaky s logem fakulty a závěrem slavnostního aktu byla společná fotografie před budovou 3. lékařské fakulty.Paní doktorce Haně Svobodové jsem položila několik otázek.


 • V minulém roce jste připravovala cyklus Dětské univerzity. Liší se skladba a zaměření seminářů v prvním ročníku Juniorské univerzity?


  Ano, liší se. Je to samozřejmě především odlišnou věkovou kategorií studentů. Jinak se připravuje přednáška pro děti, kde je potřeba použít hravější formu výuky, abychom mladší děti zaujali. U starších juniorů, kteří se rozhodují o své budoucí profesi, jsou semináře více zaměřeny na přírodovědu, biologii a chemii a jdou do větší hloubky jejich dosavadních vědomostí. Řekla bych, že v projektu Juniorské univerzity jsme koncipovali výuku více „vědečtěji“.


 • Překvapily Vás znalosti přihlášených studentů?


  Určitě, řada z přihlášených měla velice erudované a zvídavé otázky. Bylo vidět, že se o obor přírodních věd a medicíny dlouhodobě zajímají a umí se v nich velmi dobře orientovat.


 • Jaký máte celkový dojem z projektu Juniorské univerzity?


  Myslím si, že má velký smysl nejen pro účastníky, ale i jako zpětná vazba pro vyučující. Projekt je osvěžením života na fakultě. Studenti jsou dychtiví, přináší nové impulzy do výuky a její přípravy. Jsme si vzájemným obohacením.


 • Připravuje se další ročník Juniorské univerzity?


  Ano, ideální by byla kombinace Dětské a Juniorské univerzity. Další ročník Juniorské univerzity plánujeme na příští rok v období letního semestru. Školy budou včas obeslány s nabídkou účasti pro studenty.
Několik otázek jsem položila i jednomu z účastníků Juniorské univerzity. Vypadal jako Harry Potter a jak mi následně přiznal, také je to jeho školní přezdívka.


Student Adam Koza, víceleté gymnázium – Dino High School, Praha 10 - Petrovice


 • Zúčastnil ses Juniorské univerzity na naší fakultě. Kdo tě přihlásil?


  Já už se dlouho zajímám o přírodovědu a medicínu, nejvíce mě zajímá neurologie. Tak jsem požádal maminku, aby mě přihlásila, i když je mi teprve třináct let a na rozhodnutí, kterou vysokou školu chci studovat, mám ještě asi šest let. Ale už aby to bylo.


 • Proč sis vybral medicínu?


  Mě to baví. Nedávno jsem se seznámil s online studií o buněčném metabolismu a tak jsem věděl, co mě na seminářích čeká. Nastudoval jsem si také online téma Buněčné mitochondrie na webu Harvardovy univerzity a to mě zcela uchvátilo.


 • Jaký seminář se ti líbil nejvíce?


  Líbily se mi všechny, těžko si vyberu. Asi nejvíce top byl seminář Chemie a hlavně přednášející pan docent Jan Trnka.


 • Přemýšlíš o tom, že jednou budeš studovat medicínu?


  Ano, to bych rád. Druhá volba je matematika, ale to je jenom teorie, raději bych něco praktického.


 • Děkuji za rozhovor.Vyšla jsem ven, kde se dubnové slunce opíralo do otevřených dveří fakulty a ještě na chvíli jsem si podržela ten obraz mladých a nadšených lidí, kteří jsou úžasní ve své dychtivosti po poznání.


Nejsme kouzelníci, jen snad dokážeme naučit je vidět ta správná rozhodnutí, aby mohli být kouzelníky oni sami.


Vítejte na naší Alma Mater!


Mgr. Simona Skořepová


Poslední změna: 5. červen 2018 09:34 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor