• V soutěži Medik roku 2018 zvítězil tým z 3. LF UK pod vedením kapitána Pavla Nováka

V soutěži Medik roku 2018 zvítězil tým z 3. LF UK pod vedením kapitána Pavla Nováka


Ve dnech 13. – 15. dubna 2018 se v Jindřichově Hradci uskutečnil čtvrtý ročník soutěže zručností, dovedností, ale i zábavy s názvem Medik roku 2018. Soutěž je určena medikům ze 4. - 6. ročníků lékařských fakult z České republiky. Akce je pořádána společností Jihočeské nemocnice a každý rok ji hostí jedna z jihočeských nemocnic. Letos nad akcí převzali záštitu ministr zdravotnictví pan Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch a hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská.


Své dovednosti, vědomosti i týmovou souhru změřilo ve 12 soutěžních disciplínách 19 pětičlenných týmů. Na mediky čekala řada moderních trenažérů pod vedením jindřichohradeckých lékařů. Vyzkoušeli si například videolaryngoskopii u dítětě, resuscitaci dítěte, interní hrátky, endoskopické laparoskopické dovednosti na trenažeru, kanylaci periferní žíly, řešení kritického stavu dospělého či simulaci porodu.


Zájem o tuto celorepublikovou soutěž byl letos tak veliký, že už po 2,5 minutách byl ukončen příjem přihlášek do soutěže pro naplnění kapacity 90 studentů. Zastoupeny byly všechny lékařské fakulty v republice.


Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže mediků proběhlo v kulturním domě STŘELNICE v Jindřichově Hradci, kde umístění týmů, včetně vítěze letošního ročníku, oznámila, společně s hosty večera, herečka, šansoniérka a moderátorka Chantal Poullain, která taktéž během večera vystoupila v živém vstupu s Triem Štěpána Markoviče.


Titul Medik roku 2018 a místo první v soutěži v Jindřichově Hradci získal tým z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, který vedl kapitán Pavel Novák. Členové týmu byli Přemysl Kunčický, Vojtěch Míra, Michal Židó, Martin Debnar a Pavel Novák. Na druhém místě skončil tým z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, třetí místo patří Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany taktéž v Hradci Králové.


„Příští, již 5. ročník soutěže Medik roku by se měl konat v dubnu 2019 v Nemocnici České Budějovice,“ dodal za pořadatele Ing. Michal Čarvaš, MBA.


Poslední změna: 5. červen 2018 09:36 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor