• Kalendář akcí

Kalendář akcí

Imunohistochemie a konfokální mikroskopie, dvě výkonné techniky pro zkoumání neurodegenerativních mechanismů

Dr. Daniele Lana


Dne 21. listopadu 2023 v 16:30 hodin bude v Burianově posluchárně (Anatomický ústav 3. LF UK) přednášet Dr. Daniele Lana z Univerzity ve Florencii v Itálii na téma "Imunohistochemie a konfokální mikroskopie, dvě výkonné techniky pro zkoumání neurodegenerativních mechanismů". Přednáška je vhodná pro studenty, lékaře a výzkumné pracovníky v oblasti neurodegenerativních onemocnění.


Dr. Daniele Lana získal doktorát z farmakologie a nyní působí jako výzkumný pracovník na katedře zdravotnických věd na univerzitě ve Florencii. Činnost Dr. Lany se rozvíjela v oblasti neurofarmakologie s behaviorálními studiemi na zvířatech in vivo a biochemickými a biozobrazovacími analýzami na vzorcích mozku potkanů a myší in vitro a ex vivo. Studoval zapojení neuronů, astrocytů a mikroglie a jejich vzájemné vztahy v mechanismech neurodegenerace v modelech stárnutí a zánětu mozku, Alzheimerovy choroby, ischemie a hypoxie s cílem identifikovat nové terapeutické cíle.


Na Anatomickém ústavu 3. LF UK v Praze bude do 22. listopadu 2023 studovat neurodegenerativní procesy pomocí pokročilých technik imunohistochemie, konfokální mikroskopie a digitálního zobrazování.Začátek akce 21. listopadu 2023 v 16:30
Konec akce 21. listopadu 2023 v 18:00
Místo konání akce Burianova posluchárna 3. LF UK
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor