• Kalendář akcí

Kalendář akcí

Zápis do vyššího úseku studia na Studijním oddělení 2023/2024


1) Studenti:

a) kteří v ak. roce 2022/2023 studovali v rámci individuálního studijního plánu, nebo nemají splněné všechny povinnosti určené studijním plánem, se zapisují od 18. 9. 2023 do 29. 9. 2023

v úředních hodinách.


b) kteří měli v ak. roce 2022/2023 přerušené studium se zapisují od 2. 10. 2023 do 13. 10. 2023 v úředních hodinách.


2) K zápisu se student dostaví s tiskopisem „Přehled výsledků zkoušek“, který ze SIS, aplikace „Výsledky zkoušek – prohlížení“, vytiskne a následně podepíše. U zápisu student dále předloží Průkaz studenta UK a student magisterského studijního programu Všeobecné lékařství také Logbook.


Náhradní termín zápis do studia stanovuje příkaz děkana číslo 14/2023, kde naleznete veškeré podrobné informace.Začátek akce 18. září 2023
Konec akce 29. září 2023
Organizátor Studijní oddělení 3. LF UK
Cílová skupina Akademická obec
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor