• Kalendář akcí

Kalendář akcíSociologie medicíny, zdraví a nemoci v době globálních výzev

Jelínkova posluchárna 3. lékařské fakulty UK, Ruská 87, Praha 10

8. září 2022


Zveme vás na celodenní sympozium sekce sociologie medicíny ČSS. Přihlašujte se prosím ZDE. Počet míst je omezen. Členkám a členům hradí účast a občerstvení ČSS. Účastnický poplatek pro ostatní přihlášené do 31. 8. 2022 je 200,- Kč, po tomto datu 300,- Kč; hradí se v hotovosti na místě (obdržíte doklad o platbě).


Těšíme se na viděnou,

Iva Šmídová, předsedkyně sekce za organizační tým


Program sympozia


10.00

Registrace účastníků a ranní káva

10.30

Iva Šmídová, FSS MU ‐ Zahájení a úvodní slovo

10.40

Barbora Macková, ředitelka SZÚ – Význam mezioborové spolupráce a sociálně‐ demografického výzkumu při řešení společensky závažných zdravotních problémů

11.00

Martin Hemelík, 3.LF UK – Místo výuky sociologie a jiných humanitních disciplín ve struktuře studijního oboru Ošetřovatelství a příbuzných bakalářských univerzitních

(distributed paper)

11.05 – 12.25

První blok příspěvků

11.05

Kateřina Ivanová, LF UPOL ‐ Globální výzvy zdraví a nemoci v konceptuálním rámci společenské odpovědnosti medicíny

11.35

Dino Numerato, Jaroslava Hasmanová Marhánková, Tereza Divíšek, FSV UK ‐ Očkování a mikro‐trojúhelník důvěry: pediatři, rodiče a děti

11.45


Tomáš Rozbroj, Monash University ‐ Communicating about overtesting and

overdiagnosis with lay Australians (v češtině)

12.05 – 12.25

Diskuse k bloku

12.30 – 13.20

Oběd

13.20 – 15.00

Druhý blok příspěvků

13.20

Kateřina Maloušová a Martin Fafejta, FF UPOL ‐ Sociální marginalizace osob žijících s duševním onemocněním

13.40

Šárka Tesařová, FSV UK ‐ Rizikové faktory pro mentální zdraví v průběhu pandemie

14.00


Jaroslava Hasmanová Marhánková, FSV UK ‐ Role demence a Alzheimerovy nemoci v reprezentacích stárnutí a obav spojených s vlastním stářím u lidí starších 65 let

14.20

Lenka Hrdličková a Hana Janečková, 3.LF UK ‐ Spokojenost sester v pobytových službách pro seniory

14.40 ‐ 15.00

Diskuse k bloku

15.00 – 15.15

Káva a čaj

15.15 – 16.30

Třetí blok příspěvků

15.15

Eva Křížová, ETF UK ‐ Udržitelnost jako žhavé téma zdravotnictví

15.35

Petr Hampl, FZS JČU ‐ Dárcovství orgánů: Naděje i tichá hrozba

15.55


Anna Dostálová a kol., FZS JČU ‐ Mladá generace a (ne)plodnost: Mezery v očekáváních a potřebách populace a v informacích poskytovaných klinikami asistované reprodukce

16.15 – 16.30

Diskuse k bloku

16.30 – 17.00

Závěrečná káva a čaj s diskusí
Program ke stažení
Začátek akce 8. září 2022
Konec akce 8. září 2022
Organizátor Iva Šmídová
Program https://www.lf3.cuni.cz/UDALOSTI-24362-version1-program_css_soc_med_praha_2022_09_08_globalni_vyzvy.pdf
Místo konání akce Jelínkova posluchárna 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10
Vstupné do 31. 8. 22 je 200,- Kč, po tomto datu 300,- Kč, členové ČSS zdarma
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor