• Kalendář akcí

Kalendář akcí

Přednášky čestných hostů na SVK 2018


22. 5. 2018, 9:45 – 10:15

Syllabova posluchárna


Od těžké k jemné chemii

prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.

Čestný host


Pan prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. se specializuje na vnitřní lékařství, diabetologii a endokrinologii a také je významnou osobností naší Almae Matris. Ve svém profesním životě se věnuje a rozvíjí poznání v oblastech diabetes mellitus, parenterální a enterální výživy a poruch metabolismu.


V letech 1981-1990 pracoval v pražském Institutu klinické a experimentální medicíny jako vedoucí jednotky intenzivní metabolické péče, přičemž poslední dva roky pracoval ve funkci zástupce přednosty I. interní výzkumné základny IKEMu. V této době vydal ve spolupráci s prof. MUDr. Iwarem Klimešem, DrSc., první ze svých dvaceti monografií : “Glukagon - fyziologie, patofyziologie, klinika.”, jež vyšla v nakladatelství Avicenum v roce 1986.

Čtyřikrát úspěšně zastával post děkana 3. LF UK a to v letech 1997-2000, 2000-2003, 2010-2014 a 2014-2018.


Na letošní studentské vědecké konferenci bude přednášet na téma “Od těžké k jemné chemii”.

22. 5. 2018, 13:15 – 13:45

Syllabova posluchárna


Mých 33 let s HIV

prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.

Vyzvaná přednáška


Prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. (1954*) promoval na pediatrické fakultě (dnes 2. LF UK) v roce 1979. Odborně se zabývá hlavně problematikou resistence HIV na antiretrovirotika, toxoplasmosou u imunokompromitovaných osob a neurologickými komplilkacemi HIV/AIDS.


K HIV/AIDS se dostal již na samém počátku výskytu této nemoci v ČR v roce 1985, kdy si ho jako mladého lékaře přibrala do týmu zakladatelka systému péče o pacienty s HIV infekcí Doc. MUDr. Marie Staňková, CSc. Po jejím odchodu do penze se Prof. Machala stal jejím nástupcem na pozici vedoucího AIDS centra Nemocnice Na Bulovce, kde působí dodnes.

Zajímavé je, že Prof. Machala trpí vzácnou muzikální anhedonii. Rád chodí do přírody, nejraději do lesů hledat zajímavé rostliny či houby a pozorovat motýly.


Můžeme se v rámci SVK 2018 těšit na přednášku na téma “Mých 33 let s HIV”.


Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor