• Kalendář akcí

Kalendář akcí

Udělení doktorátu Honoris causa prof. Thomasovi RuzickoviProf. Dr. med. Dr.h.c. mult. Thomas Ruzicka, FCMA, se narodil v Praze před téměř 64 roky, 12. ledna 1952. Maturoval v Mnichově v roce 1971 a ve stejném roce se zapsal ke studiu medicíny na Heinrich Heine Universität v Düsseldorfu, kde promoval v roce 1977 s obhajobou práce o Lyellově syndromu s udělením titulu doktor medicíny (Dr. med.)


Od roku 1993 do roku 2006 byl přednostou Dermatologické kliniky Heinrich Heine Universität v Düsseldorfu a jeho profesní kariéra vyvrcholila v roce 2006 jmenováním přednostou Kliniky dermatologie a alergologie na Ludwig Maximilian Universität v Mnichově. Působil nebo působí v redakčních radách deseti vědeckých dermatologických časopisů včetně významného Journal of the American Academy of Dermatology. Za jeho výjimečnou vědeckou


a organizační činnost byl jmenován v roce 2012 čestným členem American Academy of Dermatology. Čestné členství mu udělily také dermatologické společnosti maďarská, slovenská, česká, chorvatská, lotyšská, litevská, polská, bulharská, skotská, izraelská, srbská, rumunská, rakouská a taiwanská.


Je čestným doktorem Univerzity v Szegedu, Univerzity ve Vilniusu a Univerzity v Užhorodu. V roce 2008 byl zvolen členem Německé akademie věd Leopoldina. Tři roky je členem České lékařské akademie.


Thomas Ruzicka je autorem 15 knih, více než 950 originálních článků a více než 700 abstraktů přednášek a posterů. Předmětem jeho vědeckého zájmu je dermatologická onkologie, fotodermatologie, alergologie, problematika kolagenóz a proktologie. Ve vědecké oblasti se zabývá kožními záněty, nádory a vztahy mezi těmito onemocněními. Profesor Ruzicka má za sebou excelentní akademickou kariéru, je organizačně schopný, disciplinovaný, extrémně pracovitý a cílevědomý. Dokladem jsou jeho dosavadní úspěchy i řada udělených vyznamenání.


Plakát ke stažení


Fotografie z událostiTisková zpráva

https://www.lf3.cuni.cz/3LF-477.html?news=5316&locale=CZZačátek akce 15. ledna 2018 v 13:00
Konec akce 15. ledna 2018 v 15:00
Druh akce Ocenění
Organizátor 3. lékařská fakulta UK
Webové stránky https://www.lf3.cuni.cz/ruzicka
Místo konání akce Karolinum
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor