• Kalendář akcí

Kalendář akcí

Udělení doktorátu Honoris causa profesoru Salimu Yusufovi 15. ledna 2018 v Karolinu


Salim Yusuf je význačný univerzitní profesor medicíny a výkonný ředitel Population Health Research Institute, McMaster University a Chief Scientist, Hamilton Health Sciences. V letech 2015-16 byl prezidentem Světové kardiologické federace (World Heart Federation). Je mezinárodně uznávaným kardiologem a epidemiologem, jehož práce po dobu posledních 35 let výrazně zlepšily prevenci a léčbu kardiovaskulárních onemocnění, a tím osudy milionů lidí na všech kontinetech. Prof. Yusuf je skutečným světoobčanem: medicínu vystudoval v rodné Indii v Bangalore, po promoci získal stipendium university v Oxfordu a následně tamtéž obhájil PhD. Byl de facto (spolu s Richardem Peto, Rory Collinsem a Peterem Sleightem) tvůrcem konceptu velkých randomizovaných studií v kardiologii. Koordinoval studie ISIS, které prokázaly význam beta-blokátorů, aspirinu, trombolýzy a dalších léčebných postupů u infarktu myokardu.


V roce 1984, po získání britské klinické kvalifikace v interním lékařství a kardiologii získal významnou pozici v USA na National Institutes of Health v Bethesdě, kde vedl studie SOLDV (ACE inhibitory při srdečním selhání) a DIG (vyjasnění role digitalis). Obě byly prvními velkými studiemi u srdečního selhání a sloužily jako vzory pro další velké studie a v konečném výsledku vedly k podstatnému zlepšení úmrtnosti těchto nemocných.


V roce 1992 se stal vedoucím oddělení kardiologie a viceprezidentem pro výzkum při McMaster University v Kanadě. Zde založil Population Health Research Institute (PHRI) a je až dosud jeho ředitelem. PHRI byl nedávno citován SCImago jako nejvlivnější kanadská výzkumná instituce v medicíně a 7. nejvlivnější ve světě.


Jeho epidemiologické práce ve více než 80 zemích všech kontinentů studovaly rizika infarktu myokardu (INTERHEART) a mozkové mrtvice (INTERSTROKE) a zjednodušily prevenci kardiovaskulárních onemocnění na celém světě. V současné době vede dosud největší studii vlivu společenských změn na kardiovaskulární choroby (200 000 lidí z 800 komunit ve 25 zemích) - Prospective Urban Rural Epidemiology (PURE) study.


Vyškolil více než 100 výzkumných pracovníků, z nichž mnozí jsou dnes mezinárodně uznávaní představitelé lékařského výzkumu. Podílel se na vzniku velkých výzkumných ústavů nebo programů v Kanadě, Indii, Argentině, Brazílii, Jižní Africe, Saúdské Arábii, Malajsii a Číně.


Je držitelem řady národních I mezinárodních ocenění: Canadian Cardiovascular Society, Paul Wood Medal of the British Cardiovascular Society, Gold Medal of the European Society of Cardiology, American Heart Association Clinical Research Award a over 50 other awards and prizes. Byl přijat do Royal Society of Canada a byl uveden do Canadian Medical Hall of Fame. Získal čestné doktoráty university ve Wroclawi a univerzity v Goteborgu.


Publikoval téměř 1000 článků v odborných časopisech, byl druhým nejvíce citovaným výzkumným pracovníkem ve světě za rok 2011 a několikrát byl mezi 20 nejcitovannějšími vědci světa. Jeho h-index je 162, počet citací dle SCI činí 129 850.


Během posledních dvacetipěti let (od svého nástupu do čela kardiologického oddělení McMaster University a následně do čela PHRI) velmi úzce spolupracuje s českými vědci – zejména z 3.LF UK a také z 2.LF UK. Na některých jeho mezinárodních výzkumných projektech se podílely střídavě všechny lékařské fakulty Univerzity Karlova. Příkladem je spolupráce s pracovníky 3.LF UK  na třinácti společných publikacích v nejprestižnějších časopisech: The New England Journal of Medicine, The Lancet, JAMA, Circulation, apod. Jeho přínos české kardiologii ocenila v minulosti i Česká kardioloická společnost udělením Zlaté Libenského medaile. Jeho slavnostní přednáška o nových pohledech na epdemiologii kardiovaskulárních chorob při poslední návštěvě v Praze (prosinec 2016), vzbudila nadšený ohlas mezi posluchači.


Z uvedených důvodů si 3.lékařská fakulta UK dovoluje navrhnout prof. Yusufovi udělení čestného titulu doctor honoris causa Univerzity Karlovy.: : Informační plakát ke stažení


Fotografie z událostiTisková zpráva

https://www.lf3.cuni.cz/3LF-477.html?news=5316&locale=CZ
Začátek akce 15. ledna 2018 v 13:00
Konec akce 15. ledna 2018 v 15:00
Druh akce Ocenění
Organizátor 3. lékařská fakulta UK
Webové stránky https://www.lf3.cuni.cz/yusuf
Místo konání akce Karolinum
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor