• Kalendář akcí

Kalendář akcí

Uctění památky 17. listopadu na Albertově


17. listopad na Albertově bude opět patřit studentům. Připraven je bohatý program17. listopad je Mezinárodním dnem studentstva a Dnem boje za svobodu a demokracii. Letos bude albertovský areál patřit v tento významný den výhradně studentům. Bohatý program zahrnuje zajímavé hosty, prezentace studentských aktivit a také koncerty studentských kapel. Akce je součástí celopražského "Festivalu svobody".


17. listopad na Albertově se ponese v apolitickém duchu, kdy naším cílem je pozitivně připomenout a povzbudit to nejlepší ve společnosti a řádně uctít celou podstatu státního

svátku. Nikoliv vysílat negativní poselství, které by hrozilo povzbudit odstředivé tendence mezi skupinami v naší společnosti.


Facebookovou událost pak naleznete na adrese Albertov. V rámci připomenutí si 17. listopadu dále spolupracujeme s Festivalem svobody a Korzo Národní. V nejbližší době bude formulován společný manifest studentů a vysokých škol, který bude vysvětlovat filosofii celé události a roli těchto skupin ve společnosti. Manifest bude rozeslán vysokým školám (rektorům, senátům a spolkům), které se k němu připojí. Zároveň budou mít návštěvníci možnost svým podpisem vyjádřit podporu.


Memorandum

Memorandum studentů a dalších, spojených ve Festivalu svobody 17. listopadu 2016:


„Slavíme výročí událostí a osobností, díky kterým dnes žijeme svobodně. Jsme vděční všem, kdo se zasloužili a kdo se nadále zasazují o to, aby naše země byla moderním evropským demokratickým státem, který hájí lidská práva a prosazuje spolupráci evropských národů, hájí svobodu, demokracii a rovné postavení pro všechny. Máme radost, že můžeme žít ve svobodné zemi. Zároveň však znovu zažíváme, jak jsou svoboda a demokracie ve své síle křehké a ohrožené. Svoboda je naší současností. Chceme, aby byla také naší budoucností. Chceme dnes nejenom slavit a připomínat, ale též dát najevo naše odhodlání – odhodlání prosazovat základní demokratické principy a hodnoty, a tím hájit naši svobodu a svobodu všech lidí. Protože to za nás nikdo jiný neudělá.Proto se sejdeme. Protože máme co slavit a kam směřovat!“

Program uctění památky 17. listopadu

Celodenní aktivitou programu bude prezentace cca 30 studentských spolků (nejen z naší univerzity), která bude probíhat formou stánků umístěných v průběhu ulice Albertov od 10 hodin do 22 hodin (analogie se studentským Jarmarkem UK). Časový rámec samotného uctění památky a následných projevů počítá, tak jako v minulosti, s návazností na akce probíhající v tento den na jiných místech (pietní akce u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici). Mezi 11:30 - 12:30 je plánováno vystoupení pěti řečníků (rektor UK, rektor MU, významná osobnost listopadu 1989, zástupce SK RVŠ a zástupce studentů UK).


9:00

 • Pietní akt u Hlávkovy koleje


10:00

 • Pietní akt v Žitné ulici


11:00 - 12:00

 • Volná prezentace spolků

 • Individuální pieta u památníku na Albertově

 • Příchod účastníků a hostů z pietních aktů u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici

 • Postupné shromažďování davu před proslovy


12:00 - 13:00

Proslovy na hlavní stage

 • moderátkorka: Petra Kňažeková (1.LF UK)

 • J. M. rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima

 • Místopředsedkyně SK RVŠ Barbora Stuhlová

 • J. M. rektor Masarykovy univerzity doc. Mikuláš Bek

 • Zástupce studentů Univerzity Karlovy - Lukáš Kostínek (PF UK)

 • Osobnost pojící v sobě podíl na demokratické transformaci v naší zemi s akademickou sférou - doc. Petr Pithart

 • na konci moderátorka přečte manifest celé události a vyzve zájemce k přihlášení se k jeho obsahu formou podpisu

 • zpěv státní hymny a gaudemus igitur - Sbor UK


13:00 – 14:00

Řízená diskuze na hlavní stage od studentského projektu Názorování


Téma:

 • Mladí & budoucnost ČR


Hosté:

 • Aneta Sklenářová - vítězka 1. ročníku Hledá se LEADr.

 • Jakub Čech - středoškolský aktivista z Prostějova

 • Petra Nesvačilová - dokumentaristka, 3. místo na festivalu Jeden svět

 • Kristián Léko – mladý novinář, Lidové noviny (potvrzen)


13:00 - 15:00

(po skončení proslovů, částečně souběžně s diskuzí)


Prezentace studentských spolků, organizací a uskupení z celé České republiky

 • Právnický akademický spolek Juristi (UK)

 • Národní parlament dětí a mládeže

 • 4Students (VŠCHT)

 • Spolek českých právníků Všehrd

 • Matfyzák, spolek studentů a přátel MFF UK

 • Miroslava (UK)

 • Masarykova studentská unie (MU)

 • Common Law Society (UK)

 • SK RVŠ

 • Studentská unie UJEP (UJEP)

 • Česká středoškolská unie

 • Mladí občané

 • Politologický klub FSV UK

 • Trimed (UK)

 • Jinospolek (UK)

 • Studentský spolek Elíša HTF UK

 • IFMSA Česká republika

 • Medviet (UK)

 • Running With Those That Can't (UK)

 • Motolák z.s. (UK)

 • ANDROMEDA (UK)

 • SIMS (UK)

 • Asociace studentů fyzioterapie (UK)

 • Spolek mediků českých (UK)


Naučná stezka a “bojovka” po trase průvodu studentů ze 17. listopadu 1989


Má na starosti:

 • Právnický akademický spolek Juristi ve spolupráci s organizátory událostí na Albertově a na Národní třídě


Informace:

 • Cílem je symbolicky propojit jediné dvě studenty organizované akce v Praze dne 17. listopadu - Albertov a Korzo Národní

 • Pro zájemce budou vyhotoveny k rozebrání mapy vyznačující trasu průvodu ze 17. listopadu 1989, na význačných místech budou informační plakáty popisující, co se v daném místě stalo

 • Interaktivní program na trase ve formě soutěže - Juristi

 • Nejedná se o organizovaný průvod, ale o možnost individuálně si projít trasu

 • “kniha hostů” - vzkazy návštěvníků pro mladou generaci ohledně budoucnosti - jak se jí mají chopit, čeho se držet, na co nesmějí zapomenout, kam nás mají dovést

 • Manifest 17. listopadu na Albertově - možnost připojit svůj podpis a vyjádřit tím souhlas s myšlenkou, která stojí za celou akcí


15:00 - 22:00

Vystoupení studentských kapel na hlavní stage


Program:

 • 15:00-15:50 - Francis Trio

 • 16:00-16:40 - teepee

 • 17:00-17:40 - Other Way

 • 18:00-18:40 - Jazzový kvartet

 • 19:00-19:40 - Come and Play

 • 20:00-20:40 - Crewtones

 • 21:00-21:40 - Letrourou


16:00 - 17:30

Diskuzní setkání v prostorách Menzy Albertov. Organizují Mladí občané.


Téma:

 • Studenti demokracie - jak jsme se sžili s demokratickým systémem a hodnotami?


Hosté:

 • Daniel Kroupa - bývalý politik, vysokoškolský učitel, autor odborných publikací, filosof a signatář Charty 77

 • Jindřich Šídlo - novinář, Seznam.cz

 • Vladimíra Dvořáková – politoložka


19:00 - 20:30

Diskuzní setkání v prostorách Menzy Albertov. Organizuje Common Law Society


Téma:

 • Role nezávislých médií v demokratické společnosti


Hosté:

 • Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku RESPEKT

 • Jindřich Šídlo, Seznam.czV současnosti je v jednání, že mezi vystoupením jednotlivých kapel budou krátké projevy vybraných mladých osobností, které budou inspirativním vlivem působit na posluchače. V jednání jsou mj. Velčovský, Černý, Přibáň, Rubeš či Liška.Začátek akce 17. listopadu 2016 v 11:00
Konec akce 17. listopadu 2016 v 22:00
Druh akce Výročí
Organizátor Univerzita Karlova
Místo konání akce Albertov, Praha
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor