• Kalendář akcí

Kalendář akcí

Křest knihy Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi


Ve středu 25. listopadu 2015 od 15 hodin proběhne ve foyer 3.LF UK křest knihy Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi pod záštitou spectabilis prof. Michala Anděla.


Kniha je určena posluchačům lékařských fakult studujících fyziologii a patologickou fyziologii, dále postgraduálním studentům v oblasti biomedicíny zejména v Oborové radě Fyziologie a patologická fyziologie člověka. Poučení v ní jistě najdou i lékaři připravující se na atestační zkoušky a samozřejmě i učitelé vysokých škol nejenom medicínského, ale i přírodovědeckého a tělovýchovného zaměření.


Knihu bude možné na místě zakoupit se slevou 20 %, tedy za 800,- Kč (původní cena publikace 999,- Kč).Informace o knize

První domácí učebnice a monografie, která propojuje jedny ze základních předmětů studia medicíny, tzn. fyziologii a patologickou fyziologii. Vysoké didaktičnosti celobarevné publikace pomáhá i 180 originálních obrázků a 56 tabulek.


Předložená kniha popisuje obecné zakotvení oborů fyziologie a patologické fyziologie v systému lékařských věd a jejich historický vývoj. Zdůrazňuje praktickou důležitost znalostí obou těchto disciplín pro další klinickou průpravu lékařů, ale i pro obecné vzdělání již hotových lékařů, kteří se připravují na různé atestační a kvalifikační zkoušky. Samozřejmě by měla být celoživotním průvodcem lékařů všech disciplín ve správném nazírání na funkce lidského těla v normě a patologii.


Po obecném úvodu, kde fyziologie a patologická fyziologie čerpají z mnoha dalších oborů, zejména biologie, molekulární biologie, genetiky, lékařské fyziky a fyziologické chemie, jsou probrány jednotlivé systémy lidského těla. Pozornost je věnována nejen základním funkcím, ale také regulačním mechanismům a poruchám a zejména je zdůrazněna vzájemná kooperace těchto systémů ve zdraví i v nemoci.


Kniha vychází z osnov výuky obou předmětů na lékařských fakultách, ale poukazuje i na jejich praktické využití v klinice. Je určena zejména pro studenty všech lékařských fakult v České i Slovenské republice. Dále ji ocení i studenti medicíny na Univerzitě Karlově, zejména oborových rad Fyziologie a patologická fyziologie člověka, Neurovědy a Experimentální chirurgie. Samozřejmě ji mohou využívat postgraduální studenti na jiných lékařských fakultách. Je vhodná také pro lékaře všech medicínských oborů k pochopení podstaty dějů probíhajících v lidském těla za normálních i patologických okolností.


GRADA Publishing, a .s.

Vydáno dne 31. 8. 2015

712 stran, cena 999,- Kč; 41,96 €

http://www.grada.cz/fyziologie-a-patologicka-fyziologie_7867/kniha/katalog/


O společnosti GRADA Publishing

GRADA Publishing, a.s. si za dobu své existence od roku 1991 vybudovala pozici renomovaného nakladatelského domu a největšího tuzemského nakladatele odborné literatury. Ročně vydává téměř 400 novinek z více než 40 oborů a v celkem 152 edicích. Od roku 2015 společnost postupně expanduje do dalších oblastí. Jako první v tomto roce představila speciální značku COSMOPOLIS, která čtenářům přináší zahraniční i českou beletrii všech žánrů. Druhou v řadě uvádí značku pro dětskou knihu s názvem BAMBOOK. Ta představuje dětským čtenářům české i zahraniční autory a ilustrátory. Třetí značkou je ALFERIA, literatura poznání, a knihy z oblasti rozvoje osobnosti, harmonie duše a těla, a alternativního vědění. Pod svou mateřskou značkou GRADA samozřejmě i nadále přináší kvalitní odbornou literaturu ze všech odvětví a oblastí lidské činnosti. Více na www.grada.cz.


Další informace

Zuzana Lebdušková, PR a propagace, +420 737 263 431, mailto:lebduskova@grada.cz

GRADA Publishing, a.s., U Průhonu 22, Praha 7, +420 220 386 401, info@grada.cz.Začátek akce 25. listopadu 2015 v 15:00
Konec akce 25. listopadu 2015 v 17:00
Organizátor 3. lékařská fakulta, vydavatelství Grada Publishing
Místo konání akce Foyer budovy děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor