• Kalendář akcí

Kalendář akcí

Trimed Job 2015 - veletrh práce 3. LF UK

Veletrh práce 3. lékařské fakulty je akce pořádaná spolkem studentů Trimed ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Program je koncipován jak pro studenty nižších ročníků, tak pro absolventy magisterského oboru Všeobecné lékařství a bakalářských oborů Všeobecná sestra a Fyzioterapie .V průběhu celého dne budou probíhat přednášky uznávaných odborníků z oblasti medicíny, jejichž cílem je přiblížit posluchačům charakter jednotlivých oborů a možnosti uplatnění, které nabízejí. Přednášet budou i lékaři pracující v zahraničí, kteří se podělí o své cenné zkušenosti. Mimo jiné budou probíhat prezentace zdravotnických zařízení, kde kromě pracovních pozic budou mít účastníci možnost domluvit si praxe či stáže.


  • Přednášky se budou konat v Syllabově a Burianově posluchárně.

  • Prezentace zdravotnických zařízení budou probíhat ve stáncích ve vestibulu fakulty, vstupy mezi přednáškami v posluchárnách

  • Událost na facebooku: https://www.facebook.com/events/163249974019107/


Plakát



Tisková zpráva

http://www.lf3.cuni.cz/3LF-477.html?news=1762&locale=CZ




Začátek akce 10. listopadu 2015 v 10:00
Konec akce 10. listopadu 2015 v 18:00
Podtitul Akce organizovaná sdružením studentů TRIMED
Druh akce Veletrh
Organizátor Martina Nemčoková
Email na organizátora trimed.job@gmail.com
Telefon na organizátora 604978344
Webové stránky http://job.trimed.cz/
Místo konání akce Budova děkanátu 3. LF UK, Ruská 87, Praha
Cílová skupina Akademická obec i veřejnost
Rezervace ne
Vstupné ne
Bezbariérový přístup ano
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojení



Jak k nám


Váš názor