• Kalendář akcí

Kalendář akcí

Výstavka tvůrčích prací studentů ke Světovému dni bez tabáku (31. 5. 2015)


Pracovnice Ústavu zdraví dětí a mládeže, Ústavu farmakologie 3. lékařské fakulty UK a Kliniky pracovního a cestovního lékařství FNKV zorganizovaly letos s podporou Institucionálního projektu UK již 4. ročník tvůrčí soutěže ke Světovému dni bez tabáku na téma:


Motivace studentů LF a zdravotníků k nekuřáctvíVýstavka prací zaslaných do soutěže se bude konat od 26. května do 4. června 2015 ve foyer 3. lékařské fakulty, Ruská 87.


Pětičlenná porota složená z řešitelů projektu posoudila zaslané práce z hlediska tématického zadání, originality a estetické formy. Autoři vybraných prací získají finanční odměnu:


1. místo – Tereza Hrablíková s prací „Tik-tak“

2. místo – Andrea Hynková s prací „Típni svou poslední“

3. místo – Alina Chertilina s prací „Cigareta k večeři?“


Výhercům soutěže blahopřejeme a všem zúčastněným studentům děkujeme za jejich  zapojení do soutěže.  Vystavené práce snad zaujmou kolemjdoucí a připomenou důležitou roli zdravotníků při ovlivňování chování svých pacientů ve vztahu ke zdraví.


Vítězné práce
Vítězné práce
Výstava ve foyer fakulty
Výstava ve foyer fakulty

V Praze, 26. 5. 2015

Dagmar Schneidrová

Poradna pro odvykání kouření

Ústav zdraví dětí a mládeže
Začátek akce 26. května 2015
Konec akce 4. června 2015
Druh akce Výstava
Organizátor ÚZDM, Ústavu farmakologie 3. LF UK, Klinika pracovního a cestovního lékařství FNKV
Webové stránky http://www.lf3.cuni.cz/3LF-104.html?event=11311&lang=cz
Místo konání akce Foyer 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor