• Kalendář akcí

Kalendář akcí


‹  Říjen 2018  ›

PoÚtStČtSoNe
1234567
PoÚtStČtSoNe
891011121314
PoÚtStČtSoNe
15161718192021
PoÚtStČtSoNe
22232425262728
PoÚtSt
293031

15. října 2018

Náhradní termín zápisu do studia

Dnem 1. října 2018 je dle čl. 4 odst. 7 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, ukončen zápis studentů do všech úseků studia/ročníků. Datum náhradního zápisu je stanoven na 15. října 2018 od 7.30 do 12.00 hodin v místnostech č. 205, 207 a 208 – studijní oddělení (budova č. 19). Pokud se studenti, kterých se náhradní termín zápisu týká, nedostaví ani ve stanoveném náhradním termínu zápisu, bude jim dle § 56, odst. 1 písm. b zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a čl. 4 odst. 8 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy ukončeno studium.


15. října 2018

Neurofyziologie paměti a prostorové navigace

Přednáška z cyklu Medicína jako věda, během které se můžete těšit na prof. RNDr. Aleše Stuchlíka, DrSc., vědeckého pracovníka a vedoucího Oddělení neurofyziologie paměti Fyziologického ústavu Akademie věd ČR. Přednáška se bude konat od 18:00 v Syllabově posluchárně 3. LF UK. Těšíme se na Vás!


17. října 2018 – 18. října 2018

Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR 2018

Vážení a milí přátelé, kolegyně a kolegové! S radostí si Vás dovolujeme pozvat na tradiční Studentskou vědeckou konferenci lékařských fakult ČR a SR 2018, kterou tento rok organizuje 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Konference je nejen výjimečnou možností prezentovat výsledky Vaší vědecké činnosti, ale i mimořádnou příležitostí seznámit se a diskutovat s významnými představiteli lékařských oborů. Účast na konferenci je velkým přínosem a skvělou zkušeností pro Vaši budoucí praxi a vědeckou činnost. Věříme, že toto setkání bude pro všechny příjemným zážitkem.


17. října 2018

Děkanský den


17. října 2018

ERASMUS+ studijní pobyty a stáže

Seminář je určen všem studentům Univerzity Karlovy, kteří by v průběhu svého studia rádi absolvovali studijní pobyt na zahraniční univerzitě nebo pracovní stáž, a to prostřednictvím programu ERASMUS+.


17. října 2018

Můj život s kardiochirurgií

Přednáška Prof. MUDr. Jana Pirka, DrSc. v rámci SVK lékařských fakult ČR a SR v 15.30, Syllabova posluchárna


18. října 2018 – 19. října 2018

Musculo - Skeletal Problems of the Hand and Wrist

Odborný kurz. Bude veden v anglickém jazyce bez překladatele. Ruka je jedním z nejdůležitějších nástrojů, jímž člověk vstupuje do interakce s okolím. Proto i triáda funkce ruky - lokomoce – komunikace patří ke klíčovým oblastem zájmu a cílům léčebné rehabilitace. Školitel: Nicola Goldsmith, Sarah Mee – NES Educational School, Anglie


18. října 2018

Velké semináře interních oborů: Teploty nejasného původu

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse). Tento seminář se koná v Jonášově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. LF UK, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.


18. října 2018

Intestinální selhání

Gastroenterologický seminář II. interní kliniky, MUDr. Jan Gojda, Ph.D. Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru.


18. října 2018

Dudlík 2018 benefiční festival

Dudlík je multižánrový festival zaměřený na podporu sociálně či zdravotně znevýhodněných dětí. Koncerty a divadelní představení doplňujeme o přednášky zaměřené každý rok na jiné téma. Po dětech bez rodiny a dětech s psychickými poruchami jsme pomohli těm, které utrpěly těžké popáleniny. Festival pořádají organizátoři ze studentského spolku Cesta ven. Tentokrát půjde výtěžek Nadačnímu fond Loďka


19. října 2018 – 20. října 2018

Stárnutí 2018

4. ročník mezioborové gerontologické studentské vědecké konference. Konference je určena pro výměnu poznatků převážně post­gra­duál­ních studentů, kteří se zabývají otázkami spojenými s prodlužováním lidského života a stárnutím společnosti. K aktivní i pasivní účasti jsou vítáni všichni zájemci, nejenom studenti, ale i odborníci z řad výzkumných či akademických pracovníků a praxe.


25. října 2018

Promoce bakalářských oborů

Aula Profesního domu, Malostranské náměstí 25, Praha 1 od 9:00 hod.


26. října 2018

Promoce bakalářských oborů

Aula Profesního domu, Malostranské náměstí 25, Praha 1 od 9:00 hod.


1. listopadu 2018

Velké semináře interních oborů: Standardní a kontroverzní indikace k transplantaci jater

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. LF UK, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.


1. listopadu 2018

Journal Club: MUDr. Ivana Cibulková

“Update on management of Barrett's esophagus - World Jouranl of Gastrointestinal Pharmacology and Therapeutics, 2016”. Gastroenterologický seminář II. interní kliniky. Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru.


5. listopadu 2018

Promoce magisterského programu Všeobecné lékařství

Velká aula Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1


12. listopadu 2018

Možnosti studia v zahraničí pro studenty lékařských fakult

Seminář o studiu v zahraničí je zaměřen výhradně na ty možnosti, které se nabízejí studentům lékařských fakult, medikům. Tato cílová skupina je totiž, co do variability nabídky mobilit, skupinou nejvíce omezenou a nadto (kvůli svému zaměření) v kontextu mezinárodního studia značně specifickou, rádi bychom jí proto prostřednictvím této akce věnovali více pozornosti.


15. listopadu 2018

Velké semináře interních oborů: Diabetes mellitus t3c a karcinom pankreatu

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. LF UK, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.


15. listopadu 2018

Groove pankreatitis

Gastroenterologický seminář II. interní kliniky, MUDr. Jan Matouš. Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru.


15. listopadu 2018

Lékaři bez hranic

O zkušenosti s medicínou za hranicemi západního světa promluví MUDr. Tomáš Šebek, který se s mezinárodní humanitární organizací Médecins Sans Frontières vydal na celkem pět misí do třech zemí - Jižní Súdán, Afghánistán, Haiti.


22. listopadu 2018

Možnosti studia ve Francii, Belgii a NIzozemí

Rádi byste v rámci svého studia vyjeli na studijní pobyt do Francie, Belgie či Holandska? Přijďte si poslechnout, s jakými zážitky a zkušenostmi se vrátili ti, kteří studovali na univerzitách právě v těchto zemích.


29. listopadu 2018

Velké semináře interních oborů: Nové léčebné možnosti ve farmakoonkologii

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. LF UK, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.


29. listopadu 2018

Journal Club: MUDr. Lukáš Grochol

“Severe NAFLD Boosts Liver Cancer Risk - Gastroenterology 2018”. Gastroenterologický seminář II. interní kliniky. Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru.


13. prosince 2018

Velké semináře interních oborů: Ikterus – kde začít?

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. LF UK, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.


13. prosince 2018

Možnosti studia Japonsku a Číně

Seminář je určen všem, kteří zvažují vyjet na studijní pobyt do Japonska nebo Číny. Seznámíme Vás s typy programů, v rámci kterých je možné vycestovat, s příslušnými administrativními kroky i možnostmi financování.


13. prosince 2018

Typy resekčních výkonů v chirurgii GIT

Gastroenterologický seminář II. interní kliniky, MUDr. Lukáš Havlůj. Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru.


22. prosince 2018 – 1. ledna 2019

Vánoční prázdniny 2018/2019

Informace o harmonogramu akademického roku naleznete na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-1295.html


10. ledna 2019

Velké semináře interních oborů: Srdeční selhání – co nového?

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. LF UK, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.


10. ledna 2019

Journal Club: MUDr. Radka Szotkowská

“Autoimmune atrophic gastritis- pathogenesis, pathology and management, Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology (2013)”. Gastroenterologický seminář II. interní kliniky. Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru.


11. ledna 2019

Den otevřených dveří 2019

Dne 11. 1. 2019 se od 14.00 koná na 3. lékařské fakultě Den otevřených dveří. Zájemci o studium se mohou setkat s našimi studenty, kantory, pracovníky studijního odd. nebo si prohlédnout různá pracoviště Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Bude jim představena naše fakulta a studium na ní.


24. ledna 2019

Velké semináře interních oborů: Současný pohled na problematiku hemoragického šoku

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. LF UK, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.


24. ledna 2019

Singultus v ambulanci gastroenterologa

Gastroenterologický seminář II. interní kliniky, MUDr. Jakub Mikeš. Semináře slouží k celoživotnímu vzdělávání v gastroenterologii a jsou součástí specializační předatestační přípravy v oboru.


26. ledna 2019

Ukončení výuky v zimním semestru 2018/2019

Informace o harmonogramu akademického roku naleznete na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-1295.html


28. ledna 2019 – 24. února 2019

Zkouškové období zimního semestru 2018/2019

Informace o harmonogramu akademického roku naleznete na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-1295.html


7. února 2019

Velké semináře interních oborů: Současné postavení inhibitoru PCSK9 v léčbě hypercholesterolémií

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. LF UK, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.


21. února 2019

Velké semináře interních oborů: Šance a úskalí primární prevence – tedy předcházení nemocem

Zveme Vás na Velké semináře interních oborů, které se konají vždy ve čtvrtek v 8:00 – 9:00 hod. (vč. diskuse) v Burianově posluchárně v přízemí budovy děkanátu 3. LF UK, Praha 10, Ruská 87. Všichni jsou co nejsrdečněji zváni.


22. dubna 2019

State holiday

Dear students, study division and other faculty departments will be the closed due to state holiday.


7. května 2019

Rektorský sportovní den 2019

Termín rektorského sportovniho dne UK je stanoven na středu 7. května 2019. Webové stránky Rektorského dne s podrobnými informacemi a programem jsou dostupné na adrese http://rektorskyden.cuni.cz


8. června 2019

Ukončení výuky v letním semestru 2018/2019

Informace o harmonogramu akademického roku naleznete na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-1295.html


10. června 2019 – 4. července 2019

Zkouškové období v letním semestru 2018/2019

Informace o harmonogramu akademického roku naleznete na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-1295.html


8. července 2019 – 31. srpna 2019

Letní prázdniny 2019

Informace o harmonogramu akademického roku naleznete na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-1295.html


17. července 2019

Promoce magisterského programu Všeobecné lékařství

Velká aula Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1


2. září 2019 – 30. září 2019

Zkouškové období v letním semestru 2018/2019

Informace o harmonogramu akademického roku naleznete na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-1295.html


30. září 2019

Ukončení akademického roku 2018/2019

Informace o harmonogramu akademického roku naleznete na http://www.lf3.cuni.cz/3LF-1295.html


Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor