Zápočet praxe při přestupu z původního do nového vzdělávacího programu

Započtení odborné praxe ve stejném oboru při přestupu ze vzdělávacího programu 2005–2015 do vzdělávání dle vyhlášky 221/2018 Sb. a VP 2018–2019


Dle přechodných ustanovení zákona 67/2017 Sb., odst. 3b) může lékař zařazený do odboru do 30. 6. 2017 (VP 2005–2015) dokončit vzdělávání ve stejném oboru dle novely zákona č. 95/2004 Sb., ve znění účinném od 1. 7. 2017 (vyhl. 221/2018 Sb. + VP 2018–2019). V tomto případě je nutné podat žádost o započtení již absolvované části praxe. Započte se ta část absolvované praxe, která svým obsahem a rozsahem odpovídá příslušnému vzdělávacímu programu. O započtení rozhodne IPVZ na základě žádosti.


Informace k podání žádosti naleznete zde.
Poslední změna: 22. říjen 2019 15:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor