• Problematika popálenin spojuje Prahu a Curych

Problematika popálenin spojuje Prahu a Curych

V pondělí 19. 11. 2018 se na půdě Univerzity v Curychu uskutečnilo pracovní setkání mezi vědeckými týmy Univerzity Karlovy a Univerzity v Curychu, Technickou univerzitou v Liberci a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR. Hlavním tématem byl rozvoj vzájemné spolupráce mezi 3. LF UK a Univerzitou v Curychu při používání nanovlákenného nosiče obohaceného o antibiotikum lipofosfonoxin 2. generace v léčbě infikovaných ran zejména při popáleninách.


Smyslem projektu je aplikace nanovlákna z polykaprolaktonu se zabudovaným novým typem antibiotika lipofosfonoxin 2. generace do ran po popáleninách. Tenká vrstva nanovlákna dobře přilne k ráně a jeho velká kontaktní plocha umožní inkorporovat značné množství antibiotika. Na otázky, jak tento systém urychlí hojení, zda bude pacienty dobře snášen, jak velká plocha se jím dá pokrýt, si odpoví lékaři z Kliniky popálenin na 3. LF UK a dvou popáleninových center v Curychu. Listopadový workshop byl financován ze společného projektu Univerzity Karlovy a Univerzity v Curychu “Join Seed Founding”.


3. 12. 2018 měl projekt pokračování. MUDr. R. Zajíček, přednosta Kliniky popáleninové medicíny FNKV a 3. LF UK, se s děkanem 3. LF UK prof. Widimským zúčastnil setkání Univerzity Karlovy a Univerzity Curychu o rozvoji strategické spolupráce. Zde byl projekt prezentován a zároveň byla slavnostně otevřena výstava „Druhý život: A Second Life” – příběhy lidí, jejichž novým domovem se po roce 1968 stalo Švýcarsko. Více informací k tomuto setkání naleznete na https://www.cuni.cz/UK-9447.html


Zleva: Prof. C. Schiestl (Pediatric Burn Centre, University Children’s Hospital, Curych), Dr. T. Biedermann (CRPP, UHZ, Curych), Prof. J. Plock (Adult Bun Centre, University Hospital, Curych), MUDr. F. Prusík (FNKV a 3. LF UK), MUDr. R. Zajíček (FNKV a 3. LF UK), Dr. D. Rejman (UOCHB AV), Prof. D. Lukáš (TUL).
Zleva: Prof. C. Schiestl (Pediatric Burn Centre, University Children’s Hospital, Curych), Dr. T. Biedermann (CRPP, UHZ, Curych), Prof. J. Plock (Adult Bun Centre, University Hospital, Curych), MUDr. F. Prusík (FNKV a 3. LF UK), MUDr. R. Zajíček (FNKV a 3. LF UK), Dr. D. Rejman (UOCHB AV), Prof. D. Lukáš (TUL).Setkání zástupců obou univerzit 3.12. 2018 ve švýcarském Curychu
Setkání zástupců obou univerzit 3.12. 2018 ve švýcarském CurychuPoslední změna: 13. prosinec 2018 11:38 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor