• Prohloubení spolupráce mezi 3. LF UK a Thomayerovou nemocnicí

Prohloubení spolupráce mezi 3. LF UK a Thomayerovou nemocnicí
Dne 1.11.2018 podepsali děkan 3.LF UK prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc. a ředitel Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. novou smlouvu o prohloubení spolupráce mezi oběma institucemi.


Byla zřízena 4 nová společná pracoviště:


  • Ústav patologie a molekulární medicíny

  • Interní klinika

  • Urologická klinika

  • Neurologická klinika


Tento krok umožní rozšíření výuky studentů 3. LF UK do areálu Thomayerovy nemocnice (kde dosud měla fakulta jen Kliniku dětské chirurgie a traumatologie) a povede i k prohloubení výzkumné spolupráce obou institucí.
Poslední změna: 1. listopad 2018 14:14 
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor