• Kalendář akcí

Kalendář akcí

Konference Value and Quality in Health Care: Czech and American Perspectives


Univerzita Karlova pořádá ve spolupráci s Lahey Hospital & Medical Center česko-americkou konferenci s názvem Value and Quality in Health Care: Czech and American Perspectives.


První část konference se bude zabývat problematikou zvýšení efektivity a kvality (nejen) českého zdravotnictví. Konference usiluje o komplexní a interdisciplinární pojetí této problematiky. V první řadě tak budou prezentovány inovace v lékařském vzdělávání. Dále budou představeny způsoby měření kvality zdravotnických systémů v kontextu zdraví populace. Dalším bodem konference budou ekonomické aspekty, které předpokládají zvýšení efektivity a kvality ve zdravotnictví. Představeny budou i poznatky toho, jakou roli hrají samotní lékaři v procesu zvyšování kvality a efektivity zdravotnických systému. Na závěr bude diskutována problematika významu mezinárodních akreditací studentů medicíny a nemocničních zařízení.


Druhá část konference bude věnována novým vědeckým poznatkům v neurologii. Konkrétně budou prezentovány nejnovější poznatky z oborů nervosvalových onemocnění, neurointenzivní péče, poruch hybnosti, neurodegenerativních onemocnění a kognitivní neurologie.


Konference je určena zejména pro akademiky, lékaře, ekonomy, politiky, vrcholové manažery ve zdravotnictví a studenty vysokých škol. Na závěr každé části konference bude prostor pro diskusi a výměnu poznatků.


Na konferenci budou přednášet odborníci z českých a amerických institucí. Cílem této konference je navázání úzké mezinárodní spolupráce mezi českými a americkými vzdělávacími a lékařskými institucemi, která má dále vést ke zkvalitnění zdravotnické péče a rozvoji zdravotnických systémů.


Program   RegistraceZačátek akce 10. října 2023 v 9:00
Konec akce 10. října 2023 v 17:00
Druh akce Konference
Organizátor Univerzita Karlova
Místo konání akce Vlastenecký sál, Karolinum
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor