• Kalendář akcí

Kalendář akcí

Stárnutí 2016

3. mezioborová studentská vědecká konferenceKonference Stárnutí 2016 je určena pro výměnu poznatků převážně post­gra­duál­ních studentů, kteří se zabývají otázkami spojenými s prodlužováním lidského života a stárnutím společnosti. K aktivní i pasivní účasti jsou vítáni všichni zájemci, nejenom studenti, ale i odborníci z řad výzkumných či akademických pracovníků a praxe.


Tisková zpráva

Cesty stárnutí - http://www.lf3.cuni.cz/3LF-477.html?news=3126&locale=CZ


Zpráva z konference

Ve dnech 21. a 22. 10. 2016 proběhl díky podpoře 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (260278/SVV/2016)  již 3. ročník Gerontologické mezioborové studentské vědecké konference Stárnutí http://konferencestarnuti.cz.


Konferenci zahájil krátkým projevem proděkan 3. LF UK doc. MUDr. Alexander M. Čelko, CSc. Během dvou dnů zazněly 34 přednášky z biomedicíny, sociálních a humanitních věd, techniky a architektury. Závěr patřil symbolicky otázkám spirituality. Posterová sekce čítala 14 posterů.  Program je v každém ročníku o něco bohatší s tím, jak se tato konference dostává více do povědomí odborníků i studentů zabývajících se otázkami spojenými se stárnutím.


V každém dni zazněly dvě zvané přednášky, každá z jiného oboru a všechny měly u účastníků velký ohlas. V pátek přednášela socioložka Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. na téma společenského trendu anti-ageingu a architektka Anežka Prokopová, MSc.  o specifikách architektonických řešení domovů pro seniory s kognitivními poruchami. V sobotu posluchači vyslechli geriatričku MUDr. Hanu Vaňkovou, Ph.D. hovořící o přístupech k polymorbidních geriatrickým pacientům a biochemičku Ing. Zdenku Krištofikovou, Ph.D., která referovala o současných trendech v hledání biomarkerů Alzheimerovy nemoci v mozkomíšním moku.


Program zpestřila prezentace sociálního robota – tuleního mláděte Paro, kterého na ukázku přivezly kolegyně z Domova Odry, a rovněž sociálního robotka – kočky, kterého představili kolegové z ČVUT. Účastníci si mohli vyzkoušet i simulátor řízení vyvíjený na ČVUT a seznámit se s produkty pro chronobiologickou fototerapii firmy Bluestep či si prohlédnout publikaci Mgr. Věry Suchomelové, Th.D. s názvem Senioři a spiritualita.


V rámci konference probíhala soutěž Alzheimer nadačního fondu (ANF). Hlavní cenu, kterou určila správní rada ANF na základě zaslaných abstraktů, získala Petra Brandoburová z Centra Memory v Bratislavě za práci Štandardizácia neuropsychologickej batérie NEUROPSY. Účastníci pak hlasovali o nejlepší přednášející dne a nejlepší poster. První den byla zvolena jako nejlepší přednáška Ing. Kristýny Machové, canisterapeutky z FN Motol. Její videodokument uzavřel laskavým a dojemným způsobem první den konference. V druhém dni byl jako nejlepší vyhodnocen poster RNDr. Tomáše Petráska, Ph.D. z Národního ústavu duševního zdraví popisující charakteristiky animálního modelu Alzheimerovy nemoci a z přednášejících se nejvíce líbil Karel Kieslich z domovské 3. LF UK s ukázkou návrhu vizuálního skórování hipokampu na snímcích MRI.


Konference byla završena vyhlášením vítězů soutěže Alzheimer Nadačního Fondu jeho ředitelkou Mgr. Šárkou Kovandovou, předáním cen a slavnostním přípitkem nadačním vínem.


Do konce listopadu proběhne recenzní řízení doručených rukopisů příspěvků do sborníku, který poté plánujeme vydat na přelomu roku 2016/2017. Po vydání budeme žádat agenturu o indexaci sborníku na Web of Science. Předchozí oba sborníky z této konference se na Web of Science indexovat podařilo, byť jde o proces několika měsíců. Výsledek bude tedy pravděpodobně znám až v září/říjnu 2017.


Děkuji za podporu 3. lékařské fakulty UK, a to především profesorce MUDr. Romaně Šlamberové, Ph.D., proděkance pro postgraduální doktorská studia a pro studentskou vědeckou činnost, bez jejíž vstřícnosti by se tato akce mohla jen těžko uskutečnit. Dále děkuji zaměstnancům, kteří nám s přípravou a realizací pomáhají na domácí půdě 3. LF UK, především  Bc. Jaromíru Chlapcovi, PhDr. Martině Hábové, Daliboru Krieglerovi, Ing. Jaroslavu Šnajdrovi a dalším. Děkuji také Alzheimer Nadačnímu Fondu za soutěž, jež je oceněním za aktivitu účastníků konference na poli gerontologie. Vědeckému výboru děkuji za součinnost při recenzním řízení, bez něhož by nebylo možné uplatnit sborník na Web of Science, a celá akce by ztratila na atraktivitě pro vědecké pracovníky i studenty. A především děkuji svým nejbližším spolupracovnicím v organizaci konference PhDr. Jindřišce Kotrlové a Bc. Karolíně Horákové, s jejichž přispěním konference proběhla hladce, a troufám si říci, že příjemně.


Doufáme, že nejdéle za dva roky budeme pořádat 4. SVK Stárnutí.PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D.

Organizátorka a předsedkyně vědeckého výboru SVK Stárnutí 2016
Začátek akce 21. října 2016
Konec akce 22. října 2016
Druh akce Konference
Organizátor 3. lékařská fakulta UK (260278/SVV/2016)
Email na organizátora 2016@konferencestarnuti.cz
Webové stránky http://www.konferencestarnuti.cz
Program http://www.konferencestarnuti.cz/files/Starnuti_2016_sbornik_abstrakt.pdf
Místo konání akce Syllabova posluchárna 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10
Sdílet na:  
Kontakty

3. lékařská fakulta

Univerzita Karlova

Ruská 87, 100 00 Praha 10


tel.: +420 267 102 111

fax: +420 267 311 812

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208


Další kontakty a bankovní spojeníJak k nám


Váš názor