Tištěné časopisy v jiných knihovnách

a ve které knihovně si je mohu půjčit, databáze všech vydávaných periodik ve světě a ČRTIŠTĚNÉ A ELEKTRONICKÉ ČASOPISY v NÁRODNÍ LÉKAŘSKÉ KNIHOVNĚ

- link na katalog NLK s propojením na internetové stránky časopisů a další vydavatelské údaje


Jak vyhledat časopis v katalogu NLK?

Zvolím výše uvedený odkaz. Objeví se mi vyhledávací systém NLK - MEDVIK. Zadám do vyhledávacího formuláře slova nebo sousloví z názvu časopisu. A zvolím tlačítko Hledat. Systém vyhledá všechny časopisy, ve kterých se termín vyskytuje. Podle názvu najdu časopis, který hledám (ve sloupci Exempláře - je také vidět, které další knihovny v ČR časopis odebírají).  Pro  bližší informace o časopise, ISSN, www, IF či rocích odběru - kliknu na název časopisu. Otevře se stručný nebo podrobný záznam o časopise, včetně internetových odkazů na časopis.VŠECHNY ODEBÍRANÉ TIŠTĚNÉ ČASOPISY v ČR - SOUBORNÝ KATALOG ČR (CASLIN) a ve které knihovně se dají půjčit

- link na souborný katalog CASLIN, obsahuje všechny české i zahraniční odebírané časopisy v knihovnách na území ČR. Více informací o SK Caslin.


Jak vyhledat odebíraný časopis v souborném katalogu ČR - Caslin?

Zvolím výše uvedený odkaz. Pro vyhledání periodik slouží báze SKC - Souborný katalog České republiky (CASLIN) - Seriály. Do pole slova z názvu napíši jakékoliv slovo nebo sousloví z názvu časopisu. A zvolím tlačítko OK. Systém vyhledá všechny časopisy, ve kterých se termín vyskytuje. Podle názvu najdu časopis, který hledám.  Pro zjištění, kdo časopis odebírá a roky odběru - kliknu na název časopisu. Otevře se podrobný záznam o časopise, včetně internetových odkazů na časopis. Informace o knihovně, která časopis vlastní je uvedena v položce ve fondu.
DATABÁZE ULRICHSWEB - link na databázi všech vydávaných časopisů ve světě a ČR.      Ulrich shromažďuje detailní informace o všech vydávaných periodikách, ročenkách, nepravidelných publikacích a dalších titulech z celého světa. Obsahuje 80 000 podrobných kontaktů na vydavatele z 200 zemí světa. Více jak 20 000 internetových, online nebo CD-ROM publikací, téměř 14 000 deníků a týdeníků. Každý z titulů vydávaných v minulosti nebo současnosti některým z 80 000 vydavatelů je zastoupen až 75 kategoriemi informací včetně údajů o vydavateli, klasifikaci a možnosti objednání, o cenách, internetové odkazy na plné texty, RSS kanály  nebo informaci o excerptaci časopisů v komerčních plnotextových databázích.


Jak vyhledat časopis v databázi Ulrichsweb?

Zvolím výše uvedený odkaz. Vyhledávání je obdobné jako v jiných databázích. Mohu využít v pravé horní části tzv. Quick Search pro rychlé vyhledání podle názvu, ISSN nebo klíčových slov nebo prohlížet nadefinované rejstříky pomocí Browse - prohledávat podle názvů nebo oborů.


FAQ

Časté otázky k ediční činnosti - vydávání publikací, časopisů, co je to ISSN, kritéria excerptace časopisů do bibliografických databází  a další užitečné informace - najdete v menu Ediční činnost
Poslední změna: 19. březen 2019 21:20 
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám