• E-zdroje
  • Elektronické knihy, výukové portály, databáze s přístupnými kolekcemi e-knih

Elektronické knihy, výukové portály, databáze s přístupnými kolekcemi e-knih

SVI nabízí odborné elektronické knihy a plnotextové studijní materiály:


  1. formou speciálních multioborových kolekcí, včetně medicíny nabízené vydavatelem - přístupné přes specifické databáze vydavatelů, např. Thieme, Springer - přístupné pro akademickou obec

  2. Vyjednává jednorázové nákupy e-knih, nebo licenčně přístupné na omezenou dobu - lze vyhledávat v katalogu knihovny 3. LF

  3. V případě vydání knihy, učebnice v SVI 3. LF- je kniha přístupná přes intranet fakulty - přes přístup ftp - Služba vydávání knih funguje pouze pro pracovníky fakulty jen na vyžádání - grafická úprava ve formátu pdf, nově budou zavedeny i formáty pro čtečky)


Elektronické lékařské knihy 

Vzdálený přístup k E-zdrojům z domova - portál EZ-Proxy

Poslední změna: 13. prosinec 2022 10:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám