• Publikační činnost
  • Harmonogram pravidelných aktivit a činností související s evidencí publikací

Harmonogram pravidelných aktivit a činností související s evidencí publikací

Harmonogram pravidelných aktivit a činností související s evidencí publikací


začátek ledna

výběr knih a učebnic pracovníků 3. LF za poslední kalendářní rok pro Ceny UK a Cenu Hlávky

únor

definitivní ukončení aktuálního hodnocení v RIV - vyvěšeny výsledky z hodnocení výzkumných organizací

do konce února

vložení bodů z posledního hodnocení v RIV k hodnoceným záznamům k publikacím za 5 let d OBD 3. LF

únor

nominace excelentních publikací pro pilíř II za 5 let

1.3.

ukončení sběru publikací pro zaměstnance a studenty PGS pro aktuální rok sběru

březen-do cca 5. dubna

kontrola správnosti odevzdaných údajů, kontrola proti plným textům, doplnění dalších údajů pro RIV k publikacím podle platných pravidel sběru RIV, vyčlenění publikací v RIV k opravám, vyčlenení publikací z RIV k výmazům

5.4-10.4

generování nových dávek z OBD 3.LF pro RIV ve formátu xml podle donátorů a jejich prověření příslušnými kontrolními programy (z RVVi), generování a vytvoření speciálních dávek publikací k výmazům z RIV ve formátu xml podle Pravidel k výmazu

cca 15.4.

odevzdání publikací pro RIV v xml dávkách podle donátorů na RUK Ústřední knihovně a dávky podle donátorů k výmazu, s průvodkami podepsanými děkanem fakulty

cca 20.4.

předání publikací v xml na RUK za poslední rok do Centrální databáze publikací UK

cca 20.4.

Ústřední knihovna předává data za celou UK pro RIV příslušným donátorům

kolem 1.5.

zpracování dat pro jarní fakultní evaluaci publikací - data pro odměny za první autorství za IF publikace za minulý kalendářní rok

začátkem června

nově předané záznamy do RIV jsou již zveřejněny v ISVAV, doplnění čísel RIV do OBD 3.LF a kontrola, zda data za 3. LF byla všechna předána

červenec

probíhá první etapa hodnocení v RIV, probíhá přípomínkové řízení k vyřazeným záznamům, do OBD 3. LF se zapisuje, které záznamy byly z hodnocení vyřazeny

červenec

zveřejněn v JCR seznam novým hodnot IF, do OBD 3.LF jsou importovány nové hodnoty IF k časopisům a opraveny hodnoty IF u všech publikací, kterých se to týká

srpen

probíhá 2. etapa hodnocení v RIV, publikace posuzují odborné komise, probíhá další připomínkové řízení

červenec-srpen

opravy a doplnění číselníků v OBD 3.LF

listopad

zpracování dat pro podzimní fakultní evaluaci publikací - RIV body za hodnocené období

listopad

výběr publikací z OBD studentů PGS - prezenčního studia - pro případnou možnost odměn


Další aktivity, které jsou prováděny z dat o publikační činnosti pracovníky SVI:


  • pravidelné výjezdy přehledů publikací pro personální oddělení pro prodlužování úvazků pracovníků

  • přehledy, dodatečný zápis a kontrola publikací PGS studentů - absolventů pro oddělení vědy - publikace, které budou uvedeny na diplomu a zapsány do SIS

  • přehledy publikací pro habilitace, profesury, případně pro jiné účelyPoslední změna: 27. prosinec 2018 12:06 
Sdílet na:  
Katalog UK

Rychlé vyhledávání knih, časopisů, databází, elektronických zdrojů a vysokoškolských prací na jednom místě.
Rychlé vyhledávání knih, časopisů, databází, elektronických zdrojů a vysokoškolských prací na jednom místě.


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (půjčovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám