• Publikační činnost
  • Harmonogram pravidelných aktivit a činností související s evidencí publikací

Harmonogram pravidelných aktivit a činností související s evidencí publikací

Harmonogram pravidelných aktivit a činností související s evidencí publikací


prosinec - začátek ledna

výjezd knih a učebnic pracovníků 3. LF za poslední kalendářní rok pro Ceny UK a Cenu Hlávky

1.3.

ukončení sběru publikací pro zaměstnance a studenty PGS pro aktuální rok sběru

březen

výjezd publikací pro interní rozpočty programů PROGRES

březen-duben

kontrola správnosti údajů k publikacím, odeslání dat do RIV

duben-květen

zpracování dat pro jarní fakultní evaluaci publikací - data pro odměny za první autorství za IF publikace za minulý kalendářní rok, zpracování dat pro výroční zprávu 3. LF

červenec

hodnocení v RIV, probíhá přípomínkové řízení

červenec

zveřejněn v JCR seznam novým hodnot IF, do OBD 3.LF jsou importovány nové hodnoty IF k časopisům a opraveny hodnoty IF u všech publikací, kterých se to týká

srpen

hodnocení studia PGS studentů - všechny publikace studenta ke studiu zadané v OBD 3.LF ve stavu uložený, přijatý, publikovaný - aby se importovaly v SIS

červenec-srpen

opravy a doplnění číselníků v OBD 3.LF

listopad

zpracování dat pro podzimní fakultní evaluaci publikací

listopad-prosinec

výběr publikací z OBD 3. LF studentů PGS


Další aktivity, které jsou prováděny z dat o publikační činnosti pracovníky SVI:


  • pravidelné výjezdy přehledů publikací pro personální oddělení

  • přehledy, dodatečný zápis a kontrola publikací PGS studentů - absolventů pro oddělení vědy - publikace, které budou uvedeny na diplomu a zapsány do SIS

  • přehledy publikací pro habilitační, jmenovací řízení, případně pro jiné účelyPoslední změna: 17. únor 2020 17:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám