• Návody
  • Závěrečné vysokoškolské práce na UK a 3. LF

Závěrečné vysokoškolské práce na UK a 3. LF

Obhájené závěrečné práce na 3. lékařské fakultě UK

- přístup k tištěné a elektronické verzi


Přehled tištěných (k vypůjčení) i elektronických prací (dostupných v Repozitáři IS UK) lze nalézt v centrálním katalogu UK - UKAŽ


Práce v tištěné podobě


  • Starší vysokoškolské závěrečné práce 3. LF v tištěné podobě jsou předávaný do Archivu UK podle stanovené délky archivace na UK.

  • Bakalářské práce v tištěné podobě jsou na 3. LF uchovávány na pracovištích garantů za příslušný obor.

  • Obhájené disertační a habilitační práce za posleních 5 let 3. LF jsou přístupné v knihovně SVI.


Práce v elektronické podobě (od data obhájení 1.1.2006)


  • Diplomové, bakalářské a doktorské práce jsou v elektronické verzi ukládany do Studijního informačního systému.

 

Obhájené závěrečné vysokoškolské práce na Univerzitě Karlově

Práce v tištěné podobě


Pokud závěrečné vysokoškolské práce jsou uchovávány v knihovnách UK, lze je vyhledat v centrálním katalogu UK - UKAŽ a zjistit, která knihovna na UK práci uchovává a zda je možné si ji vypůjčit. Disertační a habilitační práce se obvykle nepůjčují, ale je možné si je prostudovat ve studovně příslušné knihovny - obvykle podléhají přísnějšímu výpůjčnímu režimu.


Práce v elektronické podobě - přístup k plnému textu prací (od data obhájení 1.1.2006)


Vysokoškolské práce v elektronické verzi s datem obhajoby od 1.1.2006 uchovávané v Digitálním repozitáři UK jsou přístupné po příhlášení do CAS. Možnost registrace pro externí uživatele je zachována.

Theses - kontrola na plagiáty


Kontrola pro odhalování plagiátů - systém Theses - přístupné i pro 3. LF přes CAS


Pro vyučující je od října 2010 na 3. LF a UK přístupný systém Theses, který umožňuje odhalit případné plagiáty závěrečných prací. Kontrola proti systému Theses je nastavena ve Studijním informačním systému 3. LF a aplikaci Témata, kde vedoucí nebo student ke své práci může kontrolu automaticky zadat, aniž by se musel speciálně do systému Theses přihlašovat nebo něco někam ještě dále ukládat. Musí být však práce v SIS v plném textu uložena.


Pro zaměstnance UK je možné i samostatné přihlášení do systému Theses. Pro přihlášený přístup zvolte ikonu EDU ID CZ, kde si vyberete Univerzitu Karlovu a vložíte své přístupové údaje z CAS.
Poslední změna: 3. listopad 2023 10:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám