Pracovníci

Středisko vědeckých informací

knihovna@lf3.cuni.cz

+ Popis oddělení

- získávání a zpracování všech druhů domácích i zahraničních informačních materiálů pro ústřední knihovnu i knihovny deponátní
- prezenční a absenční výpůjční služba
- meziknihovní výpůjční služba a mezinárodní meziknihovní výpůjční služba (pro pracovníky 3. LF)
- nákup a přístup k informačním databázím, elektronickým zdrojům a plnotextovým časopisům
- zpracování rešerší
- zpracování publikační aktivity pracovníků 3. LF
- bibliograficko-informační služby
- reprografické služby
- ediční činnost
- tématická školení
- řešení grantových úkolů a projektů

Telefon: 420 26710 2178 (sekretariát p. Ivana Ježková), 420 26710 2103 (knihovna)
Adresa: Ruská 2411/87, Praha (hlavní město), Praha 10, PSČ: 10000

Vedoucí

PhDr. Martina Hábová 420 26710 2547 martina.habova@lf3.cuni.cz

Sekretářka

Ivana Ježková 420 26710 2178 ivana.jezkova@lf3.cuni.cz

Informační pracovník

Oldřiška Jonáková 420 26710 2552 oldriska.jonakova@lf3.cuni.cz
Mgr. Ing. Alice Martinková 420 26710 2519 alice.martinkova@lf3.cuni.cz
PhDr. Vladimír Musil, Ph.D. 420 26710 2532 vladimir.musil@lf3.cuni.cz
Miroslava Plecitá miroslava.plecita@lf3.cuni.cz

Redaktorka VNR

Bc. Jolana Boháčková jolana.bohackova@lf3.cuni.cz

Knihovník

Oldřiška Cidlinská 420 26710 2103 oldriska.cidlinska@lf3.cuni.cz
Lenka Peroutková 420 26710 2181 lenka.peroutkova@lf3.cuni.cz


Poslední změna: 13. prosinec 2018 12:37 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám