Tištěné časopisy dostupné na 3. LF UK


Název časopisu 

Umístění 

Roky odběru 

Dostupnost

Acta Chirurgiae Plasticae

Knihovna SVI

2012 – dosud

portál proLékaře.cz - po bezplatné registraci

Acta Medica (Hradec Králové)

Knihovna SVI

2012 – dosud

https://actamedica.lfhk.cuni.cz/

American Journal of Clinical Nutrition

Ústav hygieny

2010 – dosud

 • v UKAŽ - zdroj Medline Complete

American Journal of Neuroradiology

Radiodiagnostická klinika

2022 - dosud

Anesteziologie & Intenzivní Medicína

Knihovna SVI

2012 – dosud

 • portál proLékaře (nejnovější čísla pouze pro předplatitele*),

 • v UKAŽ - zdroj

  Academic Search Ultimate

British Journal of Surgery

Chirurgická klinika

2012 – 2014

2016 – dosud

 • v UKAŽ - zdroj Oxford Journals Online

Burns

Klinika popáleninové

medicíny

2019 – dosud

 • v UKAŽ - zdroj Elsevier ScienceDirect Journals

Clinical Orthopaedics and Related Research

Ortopedicko-

traumatologická klinika

2010 – dosud

Časopis Lékařů Českých

Knihovna SVI

2012 – dosud

 • UKAŽ - zdroj Medline Complete

Česká a slovenská farmacie = Czech and Slovak Pharmacy

Knihovna SVI

2012 – dosud

 • UKAŽ - zdroj Medline Complete

Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie

Knihovna SVI

2012 – dosud

http://www.csnn.eu/

Česká a slovenská oftalmologie

Knihovna SVI

2012 – dosud

Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti

Knihovna SVI

2012 – dosud


Česká gynekologie : časopis České gynekologické a porodnické společnosti

Knihovna SVI

2012 – dosud

Česká radiologie = Czech Radiology

Knihovna SVI

2012 – dosud

http://www.cesradiol.cz

Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství

Knihovna SVI

2012 – 2018

Česko-slovenská dermatologie : časopis dermatovenerologických společností

Knihovna SVI

2012 – dosud

portál proLékaře

Česko-slovenská patologie a Soudní lékařství

Knihovna SVI

Ústav soudního lékařství

2012 – dosud

2015 – dosud

přístupné pouze pro předplatitele*

Československá pediatrie : časopis Pediatrické společnosti

Knihovna SVI

2012 – dosud

portál proLékaře

přístupné pouze pro předplatitele*

Československá fyziologie : biomedicínský časopis České fyziologické společnosti

Knihovna SVI

2012 – dosud

portál vydavatelství Tigis

Diabetes Care

Ústav hygieny

2010 – dosud

 • v UKAŽ - Medline Complete

Diabetologia

Ústav hygieny

2010 – dosud

 • v UKAŽ - zdroj Medline Complete

Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa : časopis pro postgraduální vzdělávání

Knihovna SVI

2012 – dosud

portál vydavatelství Tigis

Diagnóza v ošetřovatelství

Knihovna SVI

2007 – 2014

přístupný je pouze obsah čísel, plné texty nejsou přístupné

Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie

Knihovna SVI

2012 – dosud

 • UKAŽ - zdroj Medline Complete

Farmakoterapie

Knihovna SVI

2012 – dosud

https://www.farmakoterapie.cz/

přístupné pouze pro předplatitele*

Florence : časopis moderního ošetřovatelství

Knihovna SVI

2019 – dosud

https://www.florence.cz/

Gastroenterologie a Hepatologie

Knihovna SVI

2012 – dosud

International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics

Radioterapeutická a onkologická klinika

2019, 2021 – dosud

 • v UKAŽ - zdroj Elsevier ScienceDirect Journals

Journal of the American College of Nutrition 

Ústav hygieny

2015 – 2021

 • UKAŽ - zdroj Taylor & Francis - Medical Library

Journal of the American Nutrition Association

Ústav hygieny

2022 - dosud

Klinická biochemie a metabolismus

Knihovna SVI

2014 – dosud

https://www.cskb.cz/casopisy/kbm-archiv/

Klinická onkologie

Knihovna SVI

2012 – dosud

 • UKAŽ - zdroj Medline Complete

Lancet 

Knihovna SVI

2015 – 2019

 • UKAŽ - zdroj Elsevier ScienceDirect Journals

New England Journal of Medicine

Knihovna SVI

2015 – 2019

 • v UKAŽ - zdroj New England Journal of Medicine

Nutrition Reviews

Ústav hygieny

2010 – dosud

 • v UKAŽ - zdroj Oxford Journals Online Full Collection

Otorinolaryngologie a foniatrie

Knihovna SVI

2012 – dosud

 • v UKAŽ - zdroj

  Academic Search Ultimate

Physiological Research

Knihovna SVI

2012 – 2019

 • v UKAŽ - zdroj Medline Complete

Postgraduální medicína

Knihovna SVI

2012 – 2020

(jen do č. 3)

https://www.mf.cz/produkty/postgradualni-medicina/archiv/ - není přístup k plným textům

Pracovní lékařství : časopis Společnosti pracovního lékařství

Knihovna SVI

2012 – dosud

 • v UKAŽ - zdroj Academic Search Ultimate

Praktický lékař

Knihovna SVI

2012 – dosud

 • v UKAŽ - zdroj Academic Search Ultimate

Psychiatrie

Knihovna SVI

2012 – dosud

portál vydavatelství Tigis

Psychologie dnes

Knihovna SVI

2012 – 2016

https://nakladatelstvi.portal.cz/casopisy/psychologie-dnespouze obsahy čísel bez přístupu k plným textům

Radiology

Radiodiagnostická klinika

2020 – 2020

2022 – dosud

 • v UKAŽ - zdroj Miscellaneous Ejournals

Rehabilitace a fyzikální lékařství

Knihovna SVI

2012 – dosud

 • v UKAŽ - zdroj Academic Search Ultimate

Remedia

Knihovna SVI

2012 – dosud

http://www.remedia.cz/Default.aspx - pro předplatitele*

Reproductive Toxicology

Ústav histologie a embryologie

1997 – dosud

 • v UKAŽ - zdroj Elsevier ScienceDirect Journals

Rozhledy v chirurgii

Knihovna SVI

2012 – dosud

 • v UKAŽ - zdroj Medline Complete

Sestra

Knihovna SVI

2007 – 2014

https://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=archiv&titul=117 - pouze obsahy jednotlivých čísel bez plných textů

Vnitřní lékařství 

Knihovna SVI

2012 – dosud

https://www.casopisvnitrnilekarstvi.cz/

Zdravotnictví a Medicína

Knihovna SVI

2019 – dosud

https://www.mf.cz/produkty/zdravotnictvi-a-medicina/archiv/ - pouze obsahy čísel bez plných textů


* pouze pro předplatitele - pro předplatitelský přístup kontaktujte


Poslední změna: 10. srpen 2022 10:24 
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám