• Knihovna
  • Nákup knih do fakultní knihovny

Nákup knih do fakultní knihovny

Nákup dokumentů pro fakultní knihovnu


Při nákupu dokumentů se vychází ze seznamu doporučené literatury k výuce, z návrhů vyučujících i studentů nebo z katalogů nakladatelství a knihkupectví.


Chcete, aby SVI zakoupilo literaturu pro výuku – víte, co chybí – napište na e-mail: nebo kontaktujte SVI. 3. LF. !!!!


Nabídka pro studenty - odkup knih do knihovny

MÁTE SVOJE UČEBNICE, KTERÉ JIŽ NEPOTŘEBUJETE ?


SVI je může od Vás odkoupit


Zašlete seznam (autor, název, rok vydání) na e-mailovou adresu vedoucí SVI 3. LF .


Poslední změna: 13. prosinec 2018 14:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám