Informace pro vydavatele časopisu

Chcete-li vydávat nový pravidelně vycházející časopis, musíte také naplnit některé administrativní náležitosti, které vyplývají z tiskového zákona a z dalších předpisů a eventuelně další náležitosti, kterou jsou již zcela na vydavateli.

1. Tiskový zákon - evidence periodického tisku

 1. Seznámit se s tiskovým zákonem (Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon) , ve znění zákona č. 302/2000 Sb.

 2. Každý vydávaný časopis by měl být zaregistrován u Ministerstva kultury ČR - v tzv. evidenci periodického tisku.

 3. Povinností vydavatele je i pravidelné zasílání povinných výtisků příslušným institucím - dle tiskového zákona.

 4. Databáze periodického tisku evidovaného dle tiskového zákona na MK ČR je přístupná veřejnosti a lze v ní dobře vyhledávat.

Veškeré další informace k vydávání a k evidenci periodického tisku naleznete na stránkách Ministerstva kultury ČR v části Média a audiovize.

2. Přidělení ISSN

- není povinné


 1. Uznáte-li za vhodné a splňujete-li vydávaný časopis předepsané podmínky, je možné získat pro časopis číslo ISSN (International Standard Serials Numbering), což je jednoznačný identifikátor titulu časopisu.


 2. ISSN k tištěným časopisům, elektronickým časopisům nebo k elektronickým zdrojům na internetu přiděluje České národní středisko ISSN, které sídlí ve Státní technické knihovně.

 3. Přidělení ISSN je bezplatné.

 4. Předepsané podmínky, pokyny a formuláře pro registraci jsou zveřejněny na stránkách Českého národní středisko ISSN při STK.

 5. Databáze pro vyhledávání ISSN přidělených v ČR je přístupná veřejnosti a lze v ní vyhledávat podle názvu nebo čísla ISSN.

 6. Existence ISSN k časopisu je však jedno z mnoha nezbytných kritérií pro možné hodnocení článků v registru vědeckých publikací (Kritéria vyřazení výsledků z RIV pro rok 2009).

3. Evidence vydávaného časopisu v seznamu recenzovaných časopisů pro RIV

- není povinné


 1. RIV - registr informací o výsledcích zpracovává Rada pro výzkum a vývoj. Každá publikace - výsledek vědy a výzkumu, která je odevzdána do tohoto registru a projde velmi přísnými kritériemi hodnocení, může přinést nemalé finanční dotace instituci autora, a následně autorovi samotnému.

 2. Případ, že časopis je zařazen do seznamu českých recenzovaných časopisů pro RIV, může být pro autory také rozhodující.

 3. Aktualizace seznamu je Radou pro vědu a výzkum vyhlašována obykle 1x za rok a časopis musí splnit předepsané podmínky. Více informací na stránkách Rady pro výzkum a vývoj.

4. Snaha o excerptaci článků z vydávaného časopisu v mezinárodních a národních bibliografických bázích

 1. V případě vydávání odborného lékařského časopisu by mělo být snahou vydavatele o excerptaci a indexaci článků z vydávaného časopisu v mezinárodních a národních bázích.

 2. Pro lékařství jsou důležité tyto bibliografické zdroje:Poslední změna: 27. prosinec 2018 10:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám