Grantové projekty

Projekty řešené SVI 3. LF (jako hlavní řešitel i jako spoluřešitelé)

 1. 2009 - MŠMT RP - 14/24/1/H1/2009 - hlavní řešitel - Databáze a elektronické informační zdroje - kontinuita dostupnosti

 2. 2009 - MŠMT RP - 14/24/1/H/2009 - hlavní řešitel - Expertní systém pro vědu a výzkum - 3. etapa

 3. 2008 - MŠMT RP 134/3b/H1/2008 - hlavní řešitel - Digitální archiv 3. LF UK

 4. 2008 - MŠMT RP 134/3b/H/2008 - hlavní řešitel - Elektronické informační zdroje, jednotný vyhledávací portál pro bibliografické zdroje

 5. 2008 - MŠMT RP 134/3b/H/2008 - hlavní rešitel - Expertní systém pro vědu a výzkum - 2.etapa

 6. 2007 – FRVŠ - 1372/2007 - spoluřešitel - Výuka neodkladné resuscitace

 7. 2007 – MŠMT RP - RP 171/8b/CH/2007- spoluřešitel - Expertní systém pro vědu a výzkum - 1. etapa

 8. 2006 – MŠMT RP– RP 629/4a/2006 – hlavní řešitel - Archivace a zpřístupnění digitálních verzí kvalifikačních prací na Univerzitě Karlově

 9. 2003 – MŠMT RP - spoluřešitel - Integrovaný rozvojový program lékařských fakult UK pro oblast distančního vzdělávání

 10. 2001 – 2003 participace - participace na projektech Ústavu výpočetní techniky UK (Souborný katalog UK, Jmenné autority)

 11. 2000 - mimořádná neveřejná soutěž UK - hlavní řešitel - Vybudování multimediální studovny a mediotéky na 3.LF UK (hlavní řešitel)

 12. 2000 - mimořádná neveřejná soutěž UK - hlavní řešitel - Digitalizace dokumentů a elektronické vydávání dokumentů na 3.LF UK (hlavní řešitel)

 13. 2000 - mimořádná neveřejná soutěž UK - hlavní řešitel - Retrokatalogizace knihovního fondu 3.LF UK deponátních knihoven za použití AKS T Series (hlavní řešitel)

 14. 2000 - mimořádná neveřejná soutěž UK - hlavní řešitel - Sdílená katalogizace knihovního fondu SVI 3.LF UK metodou downloadu bibliografických záznamů monografií v AKS T Series a zpřístupnění vlastní databáze pro download bibliografických záznamů jiným knihovnám (hlavní řešitel)

 15. 2000 - mimořádná neveřejná soutěž UK - hlavní řešitel - Zkvalitnění ochrany knihovních fondů SVI 3.LF UK s návazností na AKS T Series vybudováním vstupní zóny formou turniketů s propojením na AKS T Series a s využitím legitimací na čárové kódy (hlavní řešitel) – první projekt v ČR i ve světě – prezentace na Setkání uživatelů T-Series v Praze

 16. 2000 – FRVŠ -1818/2000 – spoluřešitel - Výukový elektronický systém se zaměřením na revmatologii

 17. 1998 - INFRA (2) LB 98013/98 – hlavní řešitel - WWW prezentace sekundárních informací z oboru lékařství zpracovávaných v SVI 3.LF UK

 18. 1998 – 2000 - GAUK 338/98 - spoluřešitel - Síťové propojení virtuálních knihoven 1., 2. a 3.LF UK s ohledem na vybudování bezbariérového přístupu k primárním informacím

 19. 1997 - FRVŠ 1334/97 - spoluřešitel - Integrace rešeršní a ediční činnosti a automatizovaných meziknihovních výpůjčních služeb v knihovnách 1., 2. a 3. LF UK a FTVS UK

 20. 1995 - FRVŠ – 0471/95 - spoluřešitel - Automatozace výpůjčních služeb v knihovně 1., 2. a 3. LF UK v Praze v návaznosti na automatizovaný knihovní informační systém „TINLIB“

 21. 1995 – 1997 - GAUK 260/95 - spoluřešitel - Integrace výpůjčních služeb v knihovnách 1. , 2. a 3. LF UK v rámci knihovnického software Tinlib

 22. 1995 - FRVŠ RS-95-R-3008 - spoluřešitel - Návrh jednotně koordinované báze dat publikační činnosti lékařských fakult UK, MU a UP a Farmaceutické fakulty UK

Další projekty s účastí SVI 3. LF – celoplošné licence, VISK, celonárodní projekty (od 2000 -

knihovnické projekty – katalogizace, národní autority, integrované knihovnicko-informační systémy

 • 2000 – dosud - CASLIN - souborný katalog ČR

 • 2000 – 2002 - Zpřístupnění českých národních autorit z lékařství a zdravotnictví prostřednictvím Internetu a CD-ROM

 • 2003 – dosud - Kooperativní tvorba a využívání personálních a korporativních autorit z oboru lékařství a zdravotnictví

 • 2003 – 2006 - MedGate - informační brána pro výzkum a vývoj v medicíně - nástroj integrace a efektivního využívání informačních zdrojů v medicíně

 • 2007 – Centrální knihovnicko-informační systém UK Aleph - projekt ÚVT UK

 • 2007 – Onelog, nově EZ-Proxy – vzdálený přístup k elektronickým zdrojům - projekt ÚVT UK

 • 2007 – Digitool – digitální repozitář UK – projekt ÚVT UK


velkoplošné licence

 • 2000 – dosud - Velkoplošná licence databáze Web of Knowledge (Web of Science, Journal of Citation Report, Current Contents)

 • 2000 – dosud - Zpřístupnění plnotextových databází odborných zahraničních periodik na základě programu Open Society Institute EIFL-Direct

 • 2000 - dosud - Licence pro Springer, Willey

 • 2000 – 2003 - Konzorciální nákup biologických databází zemědělství - databáze Biological Abstracts and Zoological Records

 • 2000 – dosud - Zabezpečení vědy a výzkumu v humanitních oborech základními informačními zdroji - celonárodní licence na on-line přístup do fulltextové databáze ProQuest 500

 • 2000 – dosud - Multilicence pro přístup k základním medicínským zdrojům pro vědu a výzkum (Medline, Embase, Micromedex)

 • 2007 – Multilicence k EIZ z vydavatelství Blackwell

 • 2009 - 2012 - INFOZ - projekt Univerzitní knihovny UK - přístup k elektronickým zdrojůmPoslední změna: 13. prosinec 2018 12:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám