Personální identifikátory


Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 361. zasedání dne 30. října 2020 (viz aktualita RVVI - http://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=923892) rozhodla o povinném odevzdávání personálních identifikátorů ORCID (ResearcherID) při hlášení výsledků do RIV.Toto nařízení je v souladu s Opatřením rektora č. 28/2016, jímž vzniká povinnost autorům, tj. akademickým pracovníkům a postgraduálním studentům, zřídit si, z důvodu jednoznačné identifikace osob při podobných, stejných či chybně uvedených jménech tvůrců výsledků a řešitelů výzkumných aktivit v mezinárodním (celosvětovém) kontextu, následující personální identifikátory:   a. 

ORCID ID – ID mezinárodního identifikátoru ORCID ID (Open Researcher and Contributor ID), Od roku 2021 je povinný pro identifikaci domácího autora v RIV (návod Ústřední knihovny UK)

  b. 

ResearcherID – ID databáze Publons Web of Science (návod Ústřední knihovny UK)

  c. 

Scopus  Author ID – ID databáze Scopus - přiděluje se automaticky

případně pak další specifické oborové personální identifikátory.


Návody k vytvoření jednotlivých identifikátorů byly vytvořeny Ústřední knihovnou UK a jsou dostupné na adrese https://cuni.cz/UK-9221.html.


Definitivní pravidla pro sběr dat do RIV 2021 nejsou ještě vyvěšena, proto nevíme, zda jsou povinné všechny 3 identifikátory.Jednotliví autoři mají dále za povinnost:

  a. 

uvést u všech svých identifikátorů anglickou variantu afiliace dle přílohy č. 2 Opatření rektora č. 18 / 2012 (resp. Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy), dále pak uvést do profilu   anglickou variantu názvu pracoviště,

  b. 

pokud mají publikace ve Web of Science, vytvořit si identifikátor ResearcherID, vyhledat publikace v databázi Web of Science a přiřadit je k identifikátoru,

  c. 

pokud mají publikace v databázi Scopus, nalézt si v databázi Scopus své Scopus Author ID (vzniká automaticky v okamžiku, kdy je do Scopus zadána první publikace autora) a upravit svůj profil v databázi Scopus (přiřadit publikace autora v databázi k identifikátoru, případně si sloučit profily, kterých může být více, do jednoho profilu),

  d. 

vytvořit si ORCID ID a svůj profil na ORCID,

  e. 

v případě, že autor má publikace v databázi Web of Science či databázi Scopus, pak si propojit svůj ORCID profil s ResearcherID a Scopus Author ID (a naplnit tak tento profil publikacemi z Web of Science a Scopus),

  f. 

vkládat do ORCID profilu publikace, které se nevyskytují v žádné z uvedených databází (např. monografie a sborníky neevidované WoS a Scopus, články v časopisech ERIH či českých recenzovaných časopisech),

  g. 

zaslat identifikátory odpovědnému fakultnímu koordinátorovi,

  h. 

pravidelně aktualizovat své výše uvedené profily,

  i. 

uvádět, pokud je možno, ORCID ID u svých publikací.Vaše personální identifikátory musíme zapsat do OBD 3. LF a do OBD UK. 


V případě problémů s vytvořením identifikátorů, či s případnými dotazy se obracejte na PhDr. Vladimíra Musila, Ph.D., l. 2532, .
Poslední změna: 3. prosinec 2020 15:03 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám