Personální identifikátory

Seznam dohledaných či nahlášených personálních identifikátorů fakultních autorů ke kontrole (s jedním či více personálními idenfikátory) - stav k 15.2.2018


2018-02-15-personalni-identikatory-vyplnene-v-OBD98 K


S účinností od 15. října 2016 bylo vydáno Opatření rektora č. 28/2016, jímž vzniká povinnost autorům, tj. akademickým pracovníkům a postgraduálním studentům, zřídit si, z důvodu jednoznačné identifikace osob při podobných, stejných či chybně uvedených jménech tvůrců výsledků a řešitelů výzkumných aktivit v mezinárodním (celosvětovém) kontextu, následující personální identifikátory: 


  a. 

ORCID ID – ID mezinárodního identifikátoru ORCID ID (Open Researcher and Contributor ID), Od roku 2019 je povinný pro identifikaci domácího autora v RIV.

  b. 

ResearcherID – ID databáze Web of Science

  c. 

Scopus  Author ID – ID databáze Scopus - přiděluje se automaticky

případně pak další specifické oborové personální identifikátory.


Jednotliví autoři mají dále za povinnost:

  a. 

uvést u všech svých identifikátorů anglickou variantu afiliace dle přílohy č. 2 Opatření rektora č. 18 / 2012 (resp. Přílohy č. 2 Statutu Univerzity Karlovy), dále pak uvést do profilu   anglickou variantu názvu pracoviště,

  b. 

pokud mají publikace ve Web of Science, vytvořit si identifikátor ResearcherID, vyhledat publikace v databázi Web of Science a přiřadit je k identifikátoru,

  c. 

pokud mají publikace v databázi Scopus, nalézt si v databázi Scopus své Scopus Author ID (vzniká automaticky v okamžiku, kdy je do Scopus zadána první publikace autora) a upravit svůj profil v databázi Scopus (přiřadit publikace autora v databázi k identifikátoru, případně si sloučit profily, kterých může být více, do jednoho profilu),

  d. 

vytvořit si ORCID ID a svůj profil na ORCID,

  e. 

v případě, že autor má publikace v databázi Web of Science či databázi Scopus, pak si propojit svůj ORCID profil s ResearcherID a Scopus Author ID (a naplnit tak tento profil publikacemi z Web of Science a Scopus),

  f. 

vkládat do ORCID profilu publikace, které se nevyskytují v žádné z uvedených databází (např. monografie a sborníky neevidované WoS a Scopus, články v časopisech ERIH či českých recenzovaných časopisech),

  g. 

zaslat identifikátory odpovědnému fakultnímu koordinátorovi,

  h. 

pravidelně aktualizovat své výše uvedené profily,

  i. 

uvádět, pokud je možno, ORCID ID u svých publikací.

Návody k vytvoření jednotlivých identifikátorů byly vytvořeny Ústřední knihovnou UK a jsou dostupné na adrese https://knihovna.cuni.cz/identifikatory/.Vaše personální identifikátory musíme zapsat do OBD 3. LF a do personálního systému UK Whois. 


V případě problémů s vytvořením identifikátorů, či s případnými dotazy se obracejte na PhDr. Vladimíra Musila, Ph.D., l. 2532, .
Poslední změna: 27. prosinec 2018 10:54 
Sdílet na:  
Katalog UK

Rychlé vyhledávání knih, časopisů, databází, elektronických zdrojů a vysokoškolských prací na jednom místě.
Rychlé vyhledávání knih, časopisů, databází, elektronických zdrojů a vysokoškolských prací na jednom místě.


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (půjčovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám