Jak psát citace, citační normyJak citovat literaturu

Citování dokumentů podle normy ČSN ISO 690 - Bibliografické citace dokumentů

Bibliografické citace jsou součástí každé odborné literatury. Smyslem citací je podat dostatek údajů, aby bylo možné kdykoli vyhledat původní materiály, z nichž autor práce čerpal. Dnes je téměř nemožné zahájit jakoukoliv odbornou práci bez prostudování základních pramenů a již provedených výzkumů v dané oblasti. Citace tak informují o tom, z jakých předpokladů autor vychází a na jakých základech pracuje. Autor tak uvádí svoji práci do souvislosti s již dosaženým poznáním, rovněž tak dokládá fakta, o která se při práci opíral. Bibliografické citace také poskytují čtenáři možnost, jak rychle a efektivně získat další informace k dané problematice.


Obecně pro citování literatury, včetně elektronických zdrojů, webových stránek, CD ROM a dalších dokumentů je v ČR závazná norma Bibliografické citace dokumentů podle ISO 690:2011. Norma je uložena v tištěné podobě u vedoucí SVI 3.LF.


V praxi je však situace trochu jiná, přestože i pro vydavatele časopisu existují závazné ČSN normy (např. ČSN ISO 215 (010147) - Formální úprava příspěvků do periodik a jiných seriálových publikací, ČSN ISO 5122 (010137) Analytické obsahy v seriálových publikacích, aj.). Každý vydavatel časopisu či knihy si určuje svá vlastní pravidla a zásady, které naleznete vždy v pokynech pro autory. U zahraničních časopisů se upřednostňují anglo-americká pravidla.Jak správně citovat - pomůcky, návody


Programy pro správu citací - tzv. citační manažery

Zdarma k využití - výběr

  • Zotero  – Citační software Zotero nadstavbou volně dostupného webového prohlížeče Firefox

  • EndNote Web - přístupný pro UK - [přímý přístup | vzdálený přístup

    Citační manager EndNote Web je součástí Web of Science, ale dá se využívat i nezávisle na něm. Má o trochu nižsí funkcionalitu než klasický placený Endnote. Přístup je možný nejen z IP adres počítačů Univerzity Karlovy, ale i z počítačů mimo rozsah IP adres UK za podmínky, že se 1 x za 3 měsíce uživatel přihlásí z IP adresy UK. Data se nemažou, ale pouze znepřístupní. Po opětném přihlášení z IP adresy UK jsou data opět k dispozici. Pro získání přístupu a uchování vložených dat je třeba se zaregistrovat na stránce http://www.myendnoteweb.com (tlačítko Sign Up na horním řádku).

Ke koupi

  • Endnote - poslední verze programu je Endnote X9.


3. LF nemá zakoupenou multilicenci - v případě zájmu o koupi kontaktujte vedoucí SVI.


V případě technických potíží s fungováním programu využijte stránky FAQ nebo support, na kterých můžete získat řadu odpovědí.
Poslední změna: 24. listopad 2021 12:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám