• Služby
  • Meziknihovní výpůjční služba

Meziknihovní výpůjční služba

Kontakt: Miroslava Plecitá - telefon: 267 10 2519, e-mail:

 


MVS a MMVS pro zaměstnance 3. LF UK

O zprostředkování meziknihovní výpůjční služby (MVS), příp. mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS) může požádat kterýkoli zaměstnanec 3. LF UK, který má u fakulty hlavní pracovní úvazek alespoň 0,5.
MVS pro knihovny v ČR

SVI 3. LF UK zajišťuje meziknihovní výpůjční službu (MVS) pro všechny knihovny a informační střediska v ČR. O tuto službu můžete požádat jedním z následujících způsobů:
Poslední změna: 28. prosinec 2018 12:39 
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám