O evidenci publikací na 3. LF

Informační systém OBD 3. LF 

O systému evidence publikační činnosti 3. LF


  • Pro evidenci publikační činnosti pracovníků a studentů 3. LF slouží informační systém OBD 3. LF UK. Do evidence se zapisují běžné publikace a publikace, které mají být odevzdány do RIV. Publikace zapisují do systému OBD 3. LF sami pracovníci a studenti 3. LF prostřednictvím přístupu pro přihlášené uživatele průběžně během kalendářního roku. 


Povinná evidence se týká těchto typů publikací:


  1. články z českých a zahraničních časopisů (původní, přehledové, kazuistiky, doporučené postupy),

  2. knihy a učebnice, kapitoly z knih a učebních textů, statě ze sborníků,

  3. disertační a habilitační práce,

  4. aplikované výsledky (patenty, prototypy, užitné vzory, metodiky, léčebné postupy, software, atd.)

     


Retrospektiva:


  • Kompletní evidence - od roku 1993 do současnosti, tak jak byla do SVI nahlášena, případně ji ještě dodatečně doplňujeme..


  • Namátková evidence - do roku 1992. Za starší období jsou postupně doplňovány pracovníky SVI 3. LF významné publikace nebo publikace dle potřeby (např. v případě habilitačního, profesorského řízení). Nejstarší evidovaná publikace je z roku 1956.


Pouze ze systému OBD 3. LF se data o publikacích a ke grantům, řešených na 3. LF v požadované úplnosti a formátu předávají přes poskytovatele do RIV.


 
Orientační seznamy publikací se vystavují jen za poslední 5 let, aktualizují se nepravidelně a podle našich časových možností - obvykle 1x až 2x za kalendářní rok. 


  • Orientační jednorázově generované seznamy zaevidovaných publikací v OBD 3.LF - ke stažení zde.Poslední změna: 27. prosinec 2018 15:08 
Sdílet na:  
Katalog UK

Rychlé vyhledávání knih, časopisů, databází, elektronických zdrojů a vysokoškolských prací na jednom místě.
Rychlé vyhledávání knih, časopisů, databází, elektronických zdrojů a vysokoškolských prací na jednom místě.


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (půjčovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám