• Open Access

Open Access

Co je OA

Otevřený přístup (Open Access) je neomezený bezplatný přístup k vědeckým článkům, dalším publikacím a datovým souborům. Jedním ze základních dokumentů je Berlínská deklarace, ke které se připojila v roce 2013 i Univerzita Karlova.


Podrobně se tématu věnuje stránka http://openaccess.cz/


Open Acces na UK více na webových stránkách Ústřední knihovny UK

Dva druhy OA

Zelená cesta (green OA, OA self-archiving)


je kombinací publikování v tradičních předplácených odborných časopisech a uložení (autoarchivací) autorské verze článku v některém z otevřených repozitářů (oborový, institucionální). Autoarchivace se řídí smluvními podmínkami daného časopisu. Důležité je vědět, zda vydavatel autorovi zpřístupnění dovoluje a pokud ano, tak kterou verzi je možno vystavit volně na internetu - preprint, postprint, popř. vydavatelskou verzi. Je zde možný i princip embarga zpravidla na 6 nebo 12 měsíců. Podmínky autor najde ve smlouvě, často jsou ale také deklarovány na webových stránkách časopisu/vydavatele, nebo je možno politiku časopisu vyhledat pomocí služby SHERPA/RoMEO.


Zlatá cesta (gold OA)


Principem je, že otevřený přístup k publikacím poskytují vydavatelé, kteří publikaci zveřejní zdarma. Zpravidla se vybírají pouze pro poplatky na straně autora ve formě (APC - article proccesing charge). Tradiční vydavatelé často využívají tzv. hybridní model, v rámci čísla, které obsahuje pouze články pro předplatitele, vydají některé články zdarma v režimu zlaté cesty open access.

Typy OA časopisů

Otevřené časopisy je možno dělit na několik typů:


 • čistý OA - náklady spojené s publikování hradí vydavatel (např. grant, projekt,  instituce apod.);

 • placený OA - náklady na publikování článku hradí autor prostřednictvím APC;

 • hybridní OA - jde o tradiční (předplácené) časopisy, ve kterých si autor může otevřený přístup zaplatit;

 • pozdržený OA - obsah je nějakou dobu distribuován tradičně (předplatné) a po uplynutí stanovené doby je zpřístupněn všem zdarma.

Vouchery

 • American Chemical Society

  Díky předplatnému do American Chemical Society mají všichni autoři z UK nárok na slevu 25% ze základní ceny APC. Další slevu mohou získat členové v rámci ACS Membership.


 • Karger

  Součástí nedávno uzavřené licenční smlouvy na časopisy vydavatelství KARGER v rámci projektu CzechELib na roky 2023-2025 je nárok korespondenčních autorů z Univerzity Karlovy na plné prominutí open access publikačních poplatků (APC a Authors Choice) při publikování v plně otevřených (Full Open Access) i hybridních časopisech (tituly s „Author’s ChoiceTM“ službou) vydavatelství Karger Publishers.

  .

  Návrhy článků se podávají ze stránky klinutím na „Submit Manuscript“ vedle názvu konkrétního časopisu. Poté je třeba vytvořit login a dále postupovat podle návodu, přičemž na stránce „Details“ v části „Open Access Agreements“ je třeba zaškrtnout volbu „Eligible“ a dále vypsat název Univerzity, viz obr.

  Dále je potřeba prokázat příslušnost korespondenčního autora k UK uvedením alespoň jednou ze 3 možností, tj.:


  1) e-mailu korespondenčního autora z domény cuni.cz (tzn. institucionální e-mail)

  2) persistentního identifikátoru (např. ORCID), kde má autor v profilu nastavenou afiliaci k Univerzitě Karlově

  3) afiliace k Univerzitě Karlově  Více informací na webových stránkách CzechELib. • Lippincott Williams & Wilkins


  Součástí předplatného zdroje Lippincott Williams & Wilkins High Impact Collection v rámci projektu CzechELib na rok 2023-2025 je právo na odpuštění celkem 5 (pěti) open access publikačních poplatků (APCs) k publikování článků korespondenčních autorů z lékařských fakult Univerzity Karlovy (1. LF, 2. LF, 3. LF, LFHK, LFP) v plně otevřených i hybridních časopisech Lippincott Williams & Wilkins/Wolters Kluwer Health. Možnost uplatnění těchto 5 slevových tokenů funguje na principu “kdo dřív přijde...”.


  Máte-li přijatý článek k publikování v některém z LWW časopisů a chcete-li využít voucher na pokrytí nákladů spojených s open access poplatkem, obraťte se na Centrum pro podporu open science. • Springer Nature


  Korespondenční autoři z Univerzity Karlovy mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku OA v hybridních titulech (Springer, Adis, Palgrave a Academic journals na Nature.com). Pro možnost využití tokenu je nutné správně uvést afiliaci a použít institucionální mailovou adresu.


  Tokeny pro Springer Nature jsou pro rok 2023 vyčerpány, nové bude možné čerpat pro články přijaté k publikování po 1. lednu 2024. (Celá Univerzita Karlova měla na rok 2023 k dispozici 91 tokenů.)


  Bližší informace jsou na webových stránkách CzechELib.


  Seznam titulů časopisů, ve kterých je možné publikování využít a detailní informace pro autory jsou na stránkách Springer Nature.
Poslední změna: 20. červenec 2023 17:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám