• E-zdroje
  • Portál elektronických časopisů 3. LF - EZB 3. LF

Portál elektronických časopisů 3. LF - EZB 3. LF

  • PŘÍMÝ PŘÍSTUP k EZB 3. LF ze sítě fakulty

    (Přímý přístup použijte v případě vstupu z počítačů z budovy děkanátu A, budovy B, Karlov). Po vstupu přímým přístupem je úvodní strana EZB nastavena na abecední řazení.


Chcete-li prostřednictvím vzdáleného přístupu získat plné texty článků z časopisů, je nutné jít přes PEZ. Zde se přihlásíte a můžete vyhledat dostupnost konkrétních titulů na UK a poté vstupovat do plných textů. Z technických důvodů nelze k časopisům vzdáleně přistupovat přes EZB.

Portál elektronických časopisů - elektronická knihovna časopisů - EZB 3. LF - co je to, jak s ním pracovat

Co je EZB?

Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek, dále EZB) je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu. Projekt je otevřený nejen pro univerzitní knihovny z německy mluvících zemí, ale pro všechny odborné knihovny v Evropě. EZB nabízí snadný přístup z jednoho místa ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má naše knihovna dostupné v rámci předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu. Pro práci v EZB lze používat německou a anglickou verzi.


SVI 3. LF se do něj zapojilo v roce 2008. Portál EZB 3. LF obsahuje cca přes 30 tisíc titulů odborných časopisů z různých oborů. Obsahuje informace, zda je plnotextově pro 3. LF a UK přístupný (předplacený) nebo není, za které časové období je plnotextový přístup možný, event. v rámci které kolekce je časopis odebírán a předplácen a v které plnotextové databázi je obsažen. Seznamy časopisů i změny v jejich přístupu se na portálu se pravidelně aktualizují.


Po vyhledání časopisu podle názvu časopisu, zjistíte, zda je časopis pro Vás plnotextově dostupný a pokud ano, můžete si pak z něj podle citace vyhledat konkrétní článek a stáhnout si plný text, který právě potřebujete anebo můžete konkrétní časopis v plném textu pravidelně sledovat a průběžně studovat.


Portál EZB slouží k tomu, aby bylo možné podle již předem vyhledaných citací konkrétního časopisu či konkrétní citace článku nalézt plný text, je-li pro 3. LF dostupný. Vyhledávání zde je možné pouze podle názvů časopisů, příp. ISSN - nelze hledat podle názvů článků nebo vyhledávat články na dané téma !!!! Pro vyhledání citací na dané téma použijte bibliografické lékařské databáze (např. PubMed, MEDLINE, EMBASE, Web of Science, apod. - viz www stránky SVI navigace - Databáze, Elektronické informační zdroje.


Při vzdáleném přístupu však portál EZB nepracuje korektně - neumí uživatele identifikovat k příslušné fakultě či univerzitě. Proto při přístupu z jiné sítě než je 3. LF (např. z FNKV, ÚPMD, Thomayerovy nemocnice, Nemocnicee na Bulovce, z domova, koleje apod.) použijte vždy Portál elektronických zdrojů UK.


Vzdálený přístup vyžaduje Vaše přihlášení číslem osoby a ověřeným plnohodnotným heslem z CAS pro kontrolu, zda patříte do akademické obce 3. LF a splňujete tak licenční podmínky k přístupu k elektronickým časopisům a plným textům.


Pro vzdálený přístup potřebujete:


  1. platný průkaz UK

  2. platné heslo do CAS - heslo získáte při vydání karty UK a jeho platnost je omezena. K prodloužení, změně či obnovení hesla slouží systém CAS na UK - Centrální autentizační služby UK (http://ldap.cuni.cz). Správcem CAS na 3. LF je Výpočetní středisko, kde Vám v případě potíží pomohou heslo nastavit nebo změnit.


Licence - Elektronické časopisy a E-zdroje

Přístup k předpláceným elektronickým časopisům a k elektronických zdrojům bývá vydavatelem vždy ošetřen licenční smlouvou, která limituje přístup pro konkrétní instituci. Nejčastěji se používá metoda ověření oprávněnosti přístupu přes kontrolu nahlášených IP adres instituce (PC síť).


Znamená to, že pokud přistupujete k předplacenému zdroji z jiné PC sítě, než ze sítě 3. LF (tj. budova děkanátu, budova 19, Karlov, PCP), nemusíte se na plný text časopisu dostat, i když pracujete na 3. LF (případ pracoviště umístěného ve FNKV, FNB, ÚPMD nebo na dalších detašovaných pracovištích). Ale nemusíte zoufat, od roku 2009 je zprovozněn tzv. vzdálený přístup – který umožňuje přístup k plným textům a k elektronickým zdrojům i pro tyto akademické pracovníky 3. LF a umožňuje přístup pro všechny pracovníky a studenty i z domova. Přihlášení přes vzdálený přístup totiž způsobí, že váš počítač se bude „tvářit“ jako, že je zapojen na síti 3. LF a přístup bude povolen, i když jste mimo budovu fakulty nebo mino PC síť 3. LF. Samozřejmě možnost vzdáleného přístupu musí být součástí licenční smlouvy.


Další možností kontroly přístupu je přes speciálně přidělená hesla vydavatelem. V případě 3. LF je tato možnost pouze u některých předplacených českých časopisů, u zahraničních časopisů jen zcela výjimečně. Čili požaduje-li po Vás zahraniční časopis k přístupu k plnému textu, který má 3. LF předplacený, zadání nějakého jejich hesla, je to špatně – použijte k přístupu k časopisu cestu vzdáleného přístupu. Rozhodně zde nezadávejte heslo, které máte nastavené do CAS, nebude Vám fungovat.


Dále licence ošetřuje způsob ochrany autorských práv (užití pro osobní potřebu nebo v souvislosti s pedagogickou či vědeckou činnosti) nebo vymezuje komerční zneužívání (enormní stahování článků, atd.).

Jak s EZB pracovat?

Po otevření databáze musí být v horním modrém menu uveden název knihovny 3. LF UK: Electronic Journals Library, Charles University - Third Faculty of Medicine - Center of Scientific Information.

Pokud tomu tak není, klikněte na záložku „Preferences“ a v prvním zobrazeném okně vyberte pod položkou Czech Republic University Libraries a ve druhém okně Charles University Prague, 3rd Faculty of Medicine.


Barevné symboly na principu semaforu ukazují - kategorie dostupnosti.


  • volně dostupné

  • předplacené tituly - přístupné jen ze sítě 3. LF, některé zdroje i z areálu FNKV. Akademická obec 3. LF může s těmito zdroji pracovat z domova - viz vzdálený přístup, prostřednictvím služby EZ Proxy.

  • částečně dostupné - jen některé články jsou dostupné (např. jen určité roky nebo typy článků) . Akademická obec 3. LF může i s těmito zdroji pracovat z domova prostřednictvím služby EZ Proxy

  • nedostupné zdroje - dostanete se pouze k abstraktům nebo k obsahu časopisu, občas stojí za pokus, někdy jsou některé čísla volná.

Časopisy v EZB si můžete prohlédnout

Tip pro rychlé vyhledání konkrétního titulu v EZB

Po vstupu do EZB napište do v okna „Quick Search“ po levé straně obrazovky zkrácený nebo plný název časopisu a klikněte na tlačítko Search.


U většiny předplacených časopisů se kliknutím na jejich název dostanete přímo k plným textům. Někdy existuje k jednomu časopisu i více možností k přístupu k plnému textu. Po výběru časopisu se pak „můžete podle vaší konkrétní citace proklikat“ přes rok, ročník, číslo a název článku, event. strany až k plnému textu článku a článek si zobrazit nebo stáhnout.Přístup je vázán na počítačovou síť 3.LF UK.


Pod ikonkou umístěné před názvem časopisu, jsou uvedeny bližší popisné informace - název nakladatele, ISSN, dostupnost plných textů, klíčová slova apod. Po kliknutí na odkaz Readme u žlutě označených časopisů, se dostanete k údajům o elektronickém zdroji zpřístupňujícím daný titul.


Získaná data je povoleno využívat výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele v souladu s autorským zákonem č. 121/2000 Sb. Data nelze dále kopírovat, rozmnožovat, distribuovat ani zpřístupňovat třetím osobám. Rovněž není povoleno systematicky nebo pravidelně stahovat celý obsah elektronického zdroje nebo jeho podstatné části, zejména kopírovat celá čísla elektronických časopisů.


Správce EZB: Miroslava Plecitá


Poslední změna: 17. leden 2023 10:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám