Přehled publikací

  • Vystavené jednorázové seznamy jsou orientační. Publikace se stále doplňují, upravují a za starší období.


Rychlý přehled publikací - webový modul OBD 3. LF Public


  • Rychlý a orientační přehled - webový modul OBD 3. LF Public - zobrazují se jen kompletně vyplněné a uzavřené publikace (stav záznamu v OBD publikovaný)

    Pro užší hledání využijte další filtr. Všechny publikace najdete pouze z přístupu po přihlášení.


Jednorázové orientační přehledy


  • Jednorázové přehledy ze starších let se aktualizují podle potřeb - maximálně 1x za rok. Pro opravdu aktuální seznam použijte vyhledávání v systému OBD 3. LF UK (po přihlášení), protože publikace se doplňují i retrospektivně.

  • Název adresáře je pojmenován podle způsobu seřazení publikací (podle jmen autorů - adresář AUTOR, podle roku vydání - ROK, ...). V souboru ve wordu a pdf je uvedeno datum, ke kterému byly seznamy z OBD 3. LF UK vygenerovány a aktualizovány.


Přehled aktualizací souborů:


  • k 14.10.2019


ROK

2022-rok-razeno-podle-formy74 K
2021-rok-razeno-podle-formy219 K
2020-rok-razeno-podle-formy191 K

PRACOVISTE

2022-pracoviste-forma137 K
2021-pracoviste-forma364 K
2020-pracoviste-forma278 K

AUTOR

2021-2022-autor-orientacni-seznam706 K
2020-autor529 K


Poslední změna: 17. únor 2020 18:10 
print
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám