Přehled publikací

  • Vystavené jednorázové seznamy jsou orientační. Publikace se stále doplňují, upravují a za starší období.


Rychlý přehled publikací - webový modul OBD 3. LF Public


  • Rychlý a orientační přehled - webový modul OBD 3. LF Public - zobrazují se jen kompletně vyplněné a uzavřené publikace (stav záznamu v OBD publikovaný)

    Pro užší hledání využijte další filtr. Všechny publikace najdete pouze z přístupu po přihlášení.


Jednorázové orientační přehledy


  • Jednorázové přehledy ze starších let se aktualizují podle potřeb - maximálně 1x za rok. Pro opravdu aktuální seznam použijte vyhledávání v systému OBD 3. LF UK (po přihlášení), protože publikace se doplňují i retrospektivně.

  • Název adresáře je pojmenován podle způsobu seřazení publikací (podle jmen autorů - adresář AUTOR, podle roku vydání - ROK, ...). V souboru ve wordu a pdf je uvedeno datum, ke kterému byly seznamy z OBD 3. LF UK vygenerovány a aktualizovány.


Přehled aktualizací souborů:


  • k 14.10.2019


ROK (2019)

2019-pracoviste-typ-obd3lf768 K
2019-pracoviste-typ-obd3lf739 K

PRACOVISTE (2014-2018)

2014-2018-pracoviste-3lf3 M
2014-2018-pracoviste-3lf838 K

AUTOR (2014-2018)

2014-2018-autor-typ-obd-3lf6 M
2014-2018-autor-typ-obd-3lf2 M


Poslední změna: 17. únor 2020 18:10 
print
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (půjčovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám