Přehled publikací

Vše co je evidováno v OBD 3.LF

  • Vystavené jednorázové seznamy jsou orientační. Publikace se neustále doplňují a to i za starší období. Veškeré evidované publikace lze nalézt vyhledáním v OBD v neveřejném přístupu.

  • Poslední uzavřený kalendářní rok se aktualizuje 2x za rok (v březnu - přehled odevzdaných publikací, na podzim - po případném doplnění chybějících publikací a doplnění nových hodnot IF).

  • Seznam publikací pro právě probíhající rok se aktualizuje podle potřeb několikrát za rok.

  • Pro aktuální přehledy publikací použijte vyhledávání v OBD 3. LF.


Jednorázové orientační přehledy evidovaných publikací pracovníků a studentů 3. LF za poslední 3 roky  (2014-2016), rozpracovaný rok 2017 a 2018


  • Seznamy jsou uloženy v datovém úložišti 3.LF. Název adresáře je pojmenován podle způsobu seřazení publikací (podle jmen autorů - adresář AUTOR, podle roku vydání - ROK, ...). V souboru ve wordu a pdf je uvedeno datum, ke kterému byly seznamy vygenerovány a aktualizovány.

  • Vstup do úložiště - soubory ke stažení formát word a pdf


Přehled aktualizací souborů:


  • podle jmen autorů - vše v evidenci bez ohledu na uváděnou afiliaci interního autora z 3. LF nebo jeho současrný studijní nebo pracovní vztah k 3. LF - poslední aktualizace k 20.11.2018

  • podle roku vydání a typ publikace - vše v evidenci bez ohledu na uváděnou afiliaci interního autora z 3. LF - poslední aktualizace k 20.11.2018

  • podle pracovišť - poslední aktualizace k 2.1.2017, rok 2017 až 2018 k 22.1.2018Poslední změna: 27. prosinec 2018 14:58 
Sdílet na:  
Katalog UK

Rychlé vyhledávání knih, časopisů, databází, elektronických zdrojů a vysokoškolských prací na jednom místě.
Rychlé vyhledávání knih, časopisů, databází, elektronických zdrojů a vysokoškolských prací na jednom místě.


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (půjčovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám