Časté otázky k ediční činnosti

Oblasti otázek k ediční - vydavatelské činnosti - pro vydavatele i autory.

Potřebujete poradit z oblasti ediční nebo vydavatelské, nenašli jste odpověď na svoji otázku v rubrice FAQ - napište

Mezinárodní registrační systémy - ISBN, ISSN

Co je to ISBN a kdo je přiděluje?


ISBN je systém mezinárodního standardního číslování knih - ISBN (International Standard Book Numbering)  Systém používá desetimístného čísla ISBN k jednoznačné identifikaci knih (neperiodických publikací). Číslo ISBN slouží k jednoznačné identifikaci konkrétní publikace. Vrcholným celosvětovým orgánem systému je Mezinárodní agentura ISBN v Londýně. Každoročně vydává mezinárodní adresář nakladatelů (Publishers ' international ISBN directory) obsahující i údaje o nakladatelích v České republice. Naším vrcholným orgánem je Národní agentura ISBN v ČR pracující v Národní knihovně ČR. Více informací naleznete na stránkách Národní agentury ISBN.


Musí mít každá publikace ISBN?


Nemusí, zvláště v případech, pokud je publikace - např. sborník z konference vydán pouze jednorázově a jeho vydavatelem není běžné komerční vydavatelství nebo nakladatelství. Účast vydavatelů v systému ISBN je dobrovolná.


Pokud chci ke své publikaci, kterou jsem vydal, např. vlastním nákladem, své ISBN, co mám udělat?


Obraťte se na Národní agenturu ISBN v ČR, která sídlí v Národní knihovně ČR.


Jak naleznu k citacím ISBN?


Pokud nemáte knihu v ruce, nejsnazší cesta je jít přes knihovní webové katalogy, které v bibliografických záznamech ISBN knihy musí uvádět. Pro české publikace je dobré využít souborný katalog Národní knihovny ČR - CASLIN (NK ČR má archivní povinnost celé tiskové produkce v ČR), pro zahraniční monografie lze použít např. katalog Kongresové knihovny v USA, katalog British Library v Londýně, katalog National Library of Medicine v USA nebo katalogu Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (Německo).


Co je to ISSN a kdo je přiděluje?


ISSN je systém mezinárodního standardního číslování seriálových publikací - ISSN (International Standard Serials Numbering). Systém používá osmimístného čísla k ISSN k jednoznačné identifikaci titulu tzv. pokračujících zdrojů (dříve seriálové publikace). Číslo ISSN se vztahuje k tzv. klíčovému názvu publikace (se změnou názvu se mění ISSN). Číslo ISSN slouží k jednoznačné identifikaci sériálového titulu. Vrcholným celosvětovým orgánem systému je Mezinárodní centrum ISSN v Paříži. Naším vrcholným orgánem je České národní středisko ISSN pracující ve Státní technické knihovně v Praze. Národní knihovna ČR je spolupracující institucí pečující převážně o společenskovědní tituly seriálových publikací.

Vydávaná periodika versus bilbiografické nebo scientometrické databáze

Jak se vydávaný časopis může objevit v zahraničních lékařských bibliografickách zdrojích?


Časopis může být excerptován ve 2 základních lékařských bibliografických databázích:

1. evropský produkt – tištěná verze vychází pod názvem Excerpta Medica, elektronická verze je známá pod názvem EMBASE

2. americký produkt – tištěná verze vychází pod názvem Index Medicus, elektronická verze se jmenuje MEDLINE


Excerptaci příslušného časopisu schvalují vydavatelé těchto bází v Holandsku a v USA na základě oficiální žádosti nakladatele časopisu. Oba vyžadují zaslání několika čísel na ukázku a krátkou charakteristiku časopisu v angličtině. Časopis nemusí být vždy v anglické mutaci, ale měl by obsahovat bibliografický záznam článku v angličtině s připojeným summary a klíčovými slovy. Proces schvalování je dlouhodobý. Komise, která schvaluje zařazení časopisu pro excerptaci, se schází pouze 2x ročně. Čím úřednější a oficiálnější dopis s mnoha hlavičkami, tím lépe.


Kontaktní adresy, na které se zasílá žádost:

Databáze EMBASE, tištěná verze Excerpta Medica

Elsevier Science

Bibliographic Database Division at. source management

P.O.BOX 2227

Amsterdam 1000CE, Netherlands


Databáze MEDLINE, tištěná verze Index Medicus

LSTRC Scientific Review Administrator

NLM 8600

Rockville Pike

Bethesda, MD 20894, USA


Jaké podmínky musí časopis splnit pro zařazení do databáze Web of Science?

Databázi Web of Science produkuje společnost ISI - podrobná kritéria a podmínky naleznete na jejich stránkách.

Autorský zákon

Informace k autorskému zákonu jsou na stránkách SVI v menu Ediční a vydavatelská činnost v menu užitečné odkazy.Poslední změna: 27. prosinec 2018 10:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám