Programy pro správu citací

Zdarma k využití - výběr

  • Connotea  – Volně dostupný online referenční manažer pro vědce a výzkumné pracovníky

  • Zotero   – Citační software Zotero nadstavbou volně dostupného webového prohlížeče Firefox

  • EndNote Web  [přímý přístup | vzdálený přístup] - přístupný pro UK

    EndNote Web je (bezplatný) volně dostupný citační program pro sběr a správu bibliografických citací a webových referencí. Aplikace EndNote Web je sdružena s citační databází Web of Science, ale dá se využívat i nezávisle na ni. Má o trochu nižsí funkcionalitu než klasický placený Endnote. Objem dat je omezen na 10 000 záznamů a data jsou uložena na serveru ISI a dostupná prostřednictvím internetu. Přístup je možný nejen z IP adres počítačů Univerzity Karlovy, ale i z počítačů mimo rozsah IP adres UK za podmínky, že se 1x za 3 měsíce uživatel přihlásí z IP adresy UK. Data se nesmažou, ale pouze znepřístupní. Po opětném přihlášení z IP adresy UK budou data opět k dispozici. Pro získání přístupu a uchování vložených dat je třeba se zaregistrovat na stránce http://www.myendnoteweb.com (tlačítko Register).


Ke koupi

Mezi nejznámější a často využívané bibliografické manažery patří program Procite, Reference Manager a Endnote.


Každý z nich lze zdarma vyzkoušet, firma nabízí 30-denní zkušební přístup (link na stránky je uveden vždy pod názvem programu). Z oficiálních stránek programů lze stáhnout další rozšíření k již nainstalovanému programu - citační formáty výstupu pro další časopisy (output style) a další užitečné doplňky (connection file nebo import filter - pro přímé propojení s bibliografickými databázemi, např. Pubmed, WOS, katalogy knihoven, aj.)


3. LF nemá zakoupenou multilicenci těchto programů - v případě zájmu o koupi kontaktujte vedoucí SVI.


  • Procite - Poslední verze programu verze Procite 5, pracuje již jen ve starších operačních systémech Windows (do Windows Vista) a ve starší verze MS Office (do MS Office 2007). Prozatím není zmínka o jeho další aktualizaci.

  • Reference Manager - poslední verze programu je Reference Manager 12. Použití programu je doporučeno pro Windows Vista a spolupracuje i s MS Office 2010. Dá se však instalovat i na Windows 7 a to na (64 bitovou i 32 bitovou) verzi - je vsak nutné postupovat podle doporučení - viz stránky technické podpory.

  • Endnote - poslední verze programu je Endnote X5, program je již určen pro Winfows 7 a spolupracuje s MS Office 2010.


V případě technických potíží s fungováním programu jsou na stránkách produktů - stránky FAQ nebo support, na kterých můžete získat řadu odpovědí. V mnohém vám může poradit i vedoucí SVI.
Poslední změna: 14. prosinec 2022 11:20 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám