Kdo je kdo

Kontaktní adresa

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


Telefon: 267 102 103 (knihovna), 267 102 181 (kancelář knihovny), 267 102 178 (sekretariát), 267 102 547 (vedoucí SVI)

Email: ,


Pracovníci oddělení

jméno

pozice

tel.

e-mail

č. dv.

PhDr. Martina Hábová

vedoucí oddělení

26710 2547

547 (5.patro)

PhDr. Vladimír Musil, Ph.D.

zástupce vedoucí SVI, (publikační činnost)

26710 2532

534

(5.patro)

Ivana Ježková

sekretariát, příjem příspěvků a zpracování interního fakultního newsletteru Vita Nostra Servis

26710 2178

532

(5.patro)


Odborní pracovníci:

Bc. Jolana Boháčková

šéfredaktor čtvrtletníku 3. LF Vita Nostra Revue

mob 724 134 189

540

(5.patro)

Oldřiška Cidlinská

půjčovna, knihovna

kancelář

26710 2103 26710 2181

114, 110 (přízemí)

Oldřiška Jonáková

nákup, zpracování monografií, správce knihovnického systému Alma

26710 2552

110 (přízemí)

Lenka Peroutková

půjčovna, knihovna

kancelář

26710 2103

26710 2181

114, 110 (přízemí)

Miroslava Plecitá

MVS, e-zdroje (včetně vzdáleného přístupu)

532

(5.patro)

Mgr. Ing. Alice Martinková


časopisy, e-zdroje (včetně vzdáleného přístupu), Open Access

26710 2519

532

(5.patro)

zástup Ivana Ježková

reprografie

26710 2589

108 (přízemí)Poslední změna: 29. duben 2022 09:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám