Impakt faktor - IF

Vyhledání Impakt faktoru časopisů, vyhledání impaktovaných časopisů z oboru - databáze WOS (JCR)

Vyhledání časopisů s IF naleznete ve zdroji s názvem Journal Citation Report. Zdroj je součástí databáze Web of Knowledge a jejím zpracovatelem je ISI Thompson. Zpřístupňuje seznamy IF od roku 1998.


IF na další rok jsou v databázi JCR zveřejněny cca v průběhu července následujícího kalendářního roku. (Příklad IF k publikacím za rok 2013 - je přístupný v červenci 2014). Impakt článku se vždy vztahuje k roku vydání článku. V případě, že k roku vydání ještě není vyvěšen platný rok, platí hodnota IF z posledního roku.


Pokud máte zaevidované své publikace ve fakultní databázi OBD 3. LF, je u vašich publikací správná hodnota IF již uvedena a dohledána.VSTUP do Journal Citation Report od roku 1998


Návody pro práci s databází Journal Citation Report

 1. Jak vyhledat IF podle oborů, konkrétní časopis, apod - cop. SVI 3. LF UK

 2. Informační leták firmy Thompson k databázi Journal Citation Report - jak se vyhledá, jaká data v ní najdete,... (zveřejněno 5.1.2010)

 3. Tutoriál týkající se Journal Citation Reports firmy Thompson.


Výkladový článek o databázi Web of Science a impact faktoru od PhDr. V. Musila - publikováno ve VNS (údaje k roku 2004)


Jak vyhledat IF

Časopisy s IF pro specifický obor (obory)


 1. Otevřete databázi Journal Citation Reports. V levém okně je nabídka 2 řad (rejstříků), ve kterých lze vyhledávat: JCR Science Edition (exaktní obory, lékařství, biologie, aj.) a JCR Social Sciences Edition (např. sociální. veřejné lékařství, psychologie, aj.). Dále v levém okně je na výběr rok, ke kterému hodnotu IF chcete hledat. Obecně platí rok vydání tištěné publikace = rok IF. Pokud ještě hodnota IF není vypočtena, platí IF pro nové publikace z posledního roku.

 2. V levém okně nejprve zvolte řadu, ze kterého chcete vyhledávat, a rok, ke kterému chcete hodnotu IF vyhledávat.

 3. Pak v pravém okně nabídka „Select an option“ označte kategorii „View a group of journals by“ a z rolovacího menu vyberte „Subject Category“

 4. Potvrďte tlačítkem SUBMIT

 5. V zobrazeném rejstříků oborů - vyberte obor, lze vybrat i více najednou po stisknutí klávesy Ctrl.

 6. V nabídce „Sort Journals By“ určete, podle čeho se mají nalezené časopisy třídit (název časopisu, IF apod.)

 7. Po kliknutí na tlačítko SUBMIT získáte výpis všech časopisů vybraného oboru s IF v daném roce.


České časopisy s IF


 1. Otevřete databázi Journal Citation Reports.

 2. Zvolte bázi a rok pro vyhledávání časopisů: JCR Science Edition + rok nebo JCR Social Sciences Edition + rok

 3. V nabídce „Select an option“ označte kategorii „View a group of journals by“ a z rolovacího menu vyberte „Country/Territory“

 4. Potvrďte tlačítkem SUBMIT

 5. V zobrazeném přehledu států zadejte CZECH REPUBLIC

 6. V nabídce „Sort Journals By“ určete, podle čeho se mají nalezené časopisy třídit (název časopisu, IF apod.)

 7. Po kliknutí na tlačítko SUBMIT získáte výpis českých časopisů s IF v daném roce.


Obdobným způsobem lze v databázi JCR vyhledat hodnotu IF pro určitý časopis, kdy po výběru odpovídajícího rejstříku a roku označíte kategorii „Search for a specific journal“, a nebo si můžete prohlédnout všechny časopisy s IF ve zvoleném roce za pomoci kategorie „View all journals“


Poslední změna: 28. prosinec 2018 15:46 
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám