RIV a výsledky hodnocení výzkumu RVVI

RVVI - hodnocení výsledků výzkumných organizací Metodika M17+

Hodnocení výsledků výzkumných organizací

  • Rada pro VVaI v ročních intervalech provádí hodnocení výsledků výzkumných organizací za pětileté období. Od roku 2016 je platná nová Metodika M17, která již negeneruje ke každé publikaci "RIV body".

 

Hodnocení RVVI


 


Sumarizace hodnocení 3. LF

Údaje z Hodnocení RIV v roce 2015 (publikace s rokem tištěného vydání 2010-2014) a Hodnocení v roce 2016 (publikace s rokem tištěného vydání 2011-2015)


Data za jednotlivé fakulty nejsou dostupné. RVVI nově vystavuje již jen sumární tabulkový výstup za celou UK.


V tomto roce hodnocení jsou pro lékařství a biomedicínské obory u publikací s rokem vydání 2012 až 2014 hodnoceny jen publikace s IF, ostatní kategorie dobíhají z hodnocení minulých let. Je zaveden Pilíř II - excelentní výsledky - již podle skutečného hodnocení komisí a Pilíř III - pro aplikované výsledky, který je přepočítán podle získaných finančních prostředků v projektech aplikačního výzkumu a odevzdaných aplikačních výsledků (jen patenty, odrůdy a plemena).


Údaje z Hodnocení RIV v roce 2014 (publikace s rokem tištěného vydání 2009-2013)


V tomto roce hodnocení jsou pro lékařství a biomedicínské obory u publikací s rokem vydání 2012 až 2013 hodnoceny jen publikace s IF, ostatní kategorie dobíhají z hodnocení minulých let. Je zaveden Pilíř II - excelentní výsledky - již podle skutečného hodnocení komisí a Pilíř III - pro aplikované výsledky, který je přepočítán podle získaných finančních prostředků v projektech aplikačního výzkumu a odevzdaných aplikačních výsledků (jen patenty, odrůdy a plemena).


Sumární tabulkový výstup za VO je RVVI zpracován v jiné a stručnější podobě než v minulých letech.


Celkem bodů

- Pilíř I až III 

Pilíř I

- publikace - celkem

Pilíř II

- ERC granty

Pilíř II

- excelentní výsledky

Pilíř III

aplikované výsledky

Aplikované výsledky

- minulé hodnocení

Počet výsledků

1 082,85

0

3,150 (přepočet)

3,34

Body výsledků

31 920,76

0

3852,932

132,157

Korigované body

32 881,63

28 188,19

0

3852,932

770,393

70,111


Údaje z Hodnocení RIV v roce 2013 (publikace s rokem tištěného vydání 2008-2012)


V tomto roce hodnocení jsou pro lékařství a biomedicínské obory u nově předaných publikací (rok 2012) hodnoceny jen publikace s IF, ostatní kategorie dobíhají z hodnocení minulých let. Nově je zaveden Pilíř II - excelentní výsledky a Pilíř III - pro aplikované výsledky, který je přepočítán podle získaných finančních prostředků v projektech aplikačního výzkumu a odevzdaných aplikačních výsledků.

 

Počet výsledků

Body výsledků

Korigované body

Celkem bodů - Pilíř I až III

35634,084

Pilíř I publikace - celkem

1174,059

34768,486

31 596,26

Jimp - Článek IF

480,194

27685,395

26038,412

Jsc - Článek Scopus

438,405

5252,966

3910,981

Jneimp - Článek ERIH

2

30

32,679

Jrec - Článek ze seznamu časopisů RIV

203,636

815,877

736,149

BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize

39,291

891,202

789,654

D - Stať ve sborníku z WOS

10,532

93,047

88,387

Pilíř II excelentní výsledky - přepočet

3563,408

Pilíř III aplikované výsledky

404,303

Aplikované výsledky - minulé hodnocení

3,304

132,157

70,11

neu - Výsledky bez bodů

91,194


Údaje z Hodnocení RIV v roce 2012 (publikace s rokem tištěného vydání 2007 - 2011)


Počet výsledků

Body výsledků

Korigované body

Celkem

výsledky s body

1446,355

38002,05

35082,53

Jimp

Článek v časopisech s IF

528,866

29913,39

27754,02

Jneimp

Článek neimpakt. v databázi Scopus, Erih

531,514

5468,577

4969,287

Jrec

Článek v českém recenz. čas.RVVI

323,553

1295,544

1163,839

BC

Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize

49,23

1113,276

1048,534

D

Stať ve sborníku z WOS

9,889

79,111

76,74

P

software

1,5

60

37,263

F

užitný vzor

0,471

18,824

7,344

N

certif. metodika

1

40

19,127

R

software

0,333

13,333

6,736

neu

Výsledky bez bodů

31,161

 


Údaje z Hodnocení RIV v roce 2011 (publikace s rokem tištěného vydání 2006-2010)

 

Počet výsledků

Korigované body

Celkem

výsledky s body

1369,912

31102,42

Jimp

Článek v časopisech s IF

498,407

24175,49

Jneimp

Článek neimp. v databázi Scopus, Erih

517,131

4644,464

Jrec

Článek recenzovaný v seznamu uznávaných časopisů RVVI

291,203

1044,697

BC

Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize

52,043

1122,378

D

Stať ve sborníku z WOS

9,327

69,797

P

patent

0,8

24,092

N

certif. metodika

1

21,5

neu

Výsledky bez bodů nebo vyřazené

25,402


Údaje z Hodnocení RIV v roce 2010 (publikace s rokem tištěného vydání 2005-2009)


Počet výsledků

Body výsledků

Korigované body

Celkem

výsledky s body

1327,874

32905,4

31229,82

Jimp

Článek v časopisech s IF

494,439

25937,76

25937,76

Jneimp

Článek neimp. v databázi Scopus, Erih

507,486

4711,024

3530,856

Jrec

Článek recenzovaný v seznamu uznávaných časopisů RVVI

231,66

926,638

679,017

BC

Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize

85,914

1262,983

1045,732

D

Stať ve sborníku z WOS

8,375

67

36,456

neu

výsledky bez bodů nebo vyřazené

19,833


Údaje z Hodnocení RIV v roce 2009  (publikace s rokem tištěného vydání 2004-2008)


Počet výsledků

Body výsledků

Celkem

výsledky s body

1132,551

25386,95

Jimp

Článek v časopisech s IF

443,797

20091,81

Jsvetdb

Článek neimp. v databázi Scopus, Erih

444,611

3564,556

Jrec

Článek recenzovaný v seznamu uznávaných časopisů RVVI

181,583

726,333

BC

Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize

58,56

972,249

D

Stať ve sborníku z WOS

4

32

neu

Výsledky bez bodů nebo vyřazené

254,044Poslední změna: 8. leden 2021 16:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám