RIV a výsledky hodnocení výzkumu RVVI

Co je to RIV (Registr informací o výsledcích) - provozovatel Rada pro VVaI při Úřadu vlády ČR  + obecné pokyny pro sběr dat pro RIV

Hodnocení výsledků výzkumných organizací

  • Rada pro VVaI v ročních intervalech provádí hodnocení výsledků výzkumných organizací za pětileté období.

  • Hodnocení výsledků je za každý rok odlišné a i počty bodů k již hodnocením publikacím se mohou měnit (podle roku hodnocení).

  • Výsledky hodnocení pak ovliňují mimo jiné také výši přidělených finančních prostředků pro vědu a výzkum institucím a poskytovatelům.

  • Kritéria pro hodnocení se řídí tzv. Metodikou pro hodnocení, která je obvykle pro každý rok upravována.

 

Hodnocení RVVI


 

Evidence získaných bodů z výsledků hodnocení i v OBD 3. LF


  • Od roku hodnocení 2009 (tj. k publikacím v RIV od roku 2004) jsou zapisovány body i bodové podíly pro 3. LF do OBD 3. LF - informačnímu systému pro evidenci publikací 3. LF. 

  • Ve formátech pro tisk (export) je připravena speciální tisková šablona, která umožní vytisknout nebo si uložit seznamy publikací s uvedením bodových hodnot. (Exportní šablona má v názvu slovo body).

  • RIV body z aktuálního hodnocení za fakultní autory jsou zpracovávány v podzimních evaluacích 3. LF. (Přístupné z intranetu na stránkách SVI).

Sumarizace hodnocení 3. LF

Údaje z Hodnocení RIV v roce 2015 (publikace s rokem tištěného vydání 2010-2014) a Hodnocení v roce 2016 (publikace s rokem tištěného vydání 2011-2015)


Data za jednotlivé fakulty nejsou dostupné. RVVI nově vystavuje již jen sumární tabulkový výstup za celou UK.


V tomto roce hodnocení jsou pro lékařství a biomedicínské obory u publikací s rokem vydání 2012 až 2014 hodnoceny jen publikace s IF, ostatní kategorie dobíhají z hodnocení minulých let. Je zaveden Pilíř II - excelentní výsledky - již podle skutečného hodnocení komisí a Pilíř III - pro aplikované výsledky, který je přepočítán podle získaných finančních prostředků v projektech aplikačního výzkumu a odevzdaných aplikačních výsledků (jen patenty, odrůdy a plemena).


Údaje z Hodnocení RIV v roce 2014 (publikace s rokem tištěného vydání 2009-2013)


V tomto roce hodnocení jsou pro lékařství a biomedicínské obory u publikací s rokem vydání 2012 až 2013 hodnoceny jen publikace s IF, ostatní kategorie dobíhají z hodnocení minulých let. Je zaveden Pilíř II - excelentní výsledky - již podle skutečného hodnocení komisí a Pilíř III - pro aplikované výsledky, který je přepočítán podle získaných finančních prostředků v projektech aplikačního výzkumu a odevzdaných aplikačních výsledků (jen patenty, odrůdy a plemena).


Sumární tabulkový výstup za VO je RVVI zpracován v jiné a stručnější podobě než v minulých letech.


Celkem bodů

- Pilíř I až III 

Pilíř I

- publikace - celkem

Pilíř II

- ERC granty

Pilíř II

- excelentní výsledky

Pilíř III

aplikované výsledky

Aplikované výsledky

- minulé hodnocení

Počet výsledků

1 082,85

0

3,150 (přepočet)

3,34

Body výsledků

31 920,76

0

3852,932

132,157

Korigované body

32 881,63

28 188,19

0

3852,932

770,393

70,111


Údaje z Hodnocení RIV v roce 2013 (publikace s rokem tištěného vydání 2008-2012)


V tomto roce hodnocení jsou pro lékařství a biomedicínské obory u nově předaných publikací (rok 2012) hodnoceny jen publikace s IF, ostatní kategorie dobíhají z hodnocení minulých let. Nově je zaveden Pilíř II - excelentní výsledky a Pilíř III - pro aplikované výsledky, který je přepočítán podle získaných finančních prostředků v projektech aplikačního výzkumu a odevzdaných aplikačních výsledků.

 

Počet výsledků

Body výsledků

Korigované body

Celkem bodů - Pilíř I až III

35634,084

Pilíř I publikace - celkem

1174,059

34768,486

31 596,26

Jimp - Článek IF

480,194

27685,395

26038,412

Jsc - Článek Scopus

438,405

5252,966

3910,981

Jneimp - Článek ERIH

2

30

32,679

Jrec - Článek ze seznamu časopisů RIV

203,636

815,877

736,149

BC - Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize

39,291

891,202

789,654

D - Stať ve sborníku z WOS

10,532

93,047

88,387

Pilíř II excelentní výsledky - přepočet

3563,408

Pilíř III aplikované výsledky

404,303

Aplikované výsledky - minulé hodnocení

3,304

132,157

70,11

neu - Výsledky bez bodů

91,194


Údaje z Hodnocení RIV v roce 2012 (publikace s rokem tištěného vydání 2007 - 2011)


Počet výsledků

Body výsledků

Korigované body

Celkem

výsledky s body

1446,355

38002,05

35082,53

Jimp

- Článek v časopisech s IF

528,866

29913,39

27754,02

Jneimp

- Článek neimpakt. v databázi Scopus, Erih

531,514

5468,577

4969,287

Jrec

- Článek v českém recenz. čas.RVVI

323,553

1295,544

1163,839

BC

- Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize

49,23

1113,276

1048,534

D

- Stať ve sborníku z WOS

9,889

79,111

76,74

P

- software

1,5

60

37,263

F

- užitný vzor

0,471

18,824

7,344

N

- certif. metodika

1

40

19,127

R

- software

0,333

13,333

6,736

neu

- Výsledky bez bodů

31,161

 


Údaje z Hodnocení RIV v roce 2011 (publikace s rokem tištěného vydání 2006-2010)

 

Počet výsledků

Korigované body

Celkem

výsledky s body

1369,912

31102,42

Jimp

- Článek v časopisech s IF

498,407

24175,49

Jneimp

- Článek neimp. v databázi Scopus, Erih

517,131

4644,464

Jrec

- Článek recenzovaný v seznamu uznávaných časopisů RVVI

291,203

1044,697

BC

- Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize

52,043

1122,378

D

- Stať ve sborníku z WOS

9,327

69,797

P

- patent

0,8

24,092

N

- certif. metodika

1

21,5

neu

- Výsledky bez bodů nebo vyřazené

25,402


Údaje z Hodnocení RIV v roce 2010 (publikace s rokem tištěného vydání 2005-2009)


Počet výsledků

Body výsledků

Korigované body

Celkem

výsledky s body

1327,874

32905,4

31229,82

Jimp

- Článek v časopisech s IF

494,439

25937,76

25937,76

Jneimp

- Článek neimp. v databázi Scopus, Erih

507,486

4711,024

3530,856

Jrec

- Článek recenzovaný v seznamu uznávaných časopisů RVVI

231,66

926,638

679,017

BC

- Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize

85,914

1262,983

1045,732

D

- Stať ve sborníku z WOS

8,375

67

36,456

neu

- výsledky bez bodů nebo vyřazené

19,833


Údaje z Hodnocení RIV v roce 2009  (publikace s rokem tištěného vydání 2004-2008)


Počet výsledků

Body výsledků

Celkem

výsledky s body

1132,551

25386,95

Jimp

- Článek v časopisech s IF

443,797

20091,81

Jsvetdb

- Článek neimp. v databázi Scopus, Erih

444,611

3564,556

Jrec

- Článek recenzovaný v seznamu uznávaných časopisů RVVI

181,583

726,333

BC -

Odborná kniha nebo kapitola v odborné knize

58,56

972,249

D

- Stať ve sborníku z WOS

4

32

neu -

Výsledky bez bodů nebo vyřazené

254,044Poslední změna: 27. prosinec 2018 13:19 
Sdílet na:  
Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (půjčovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám


Váš názor