• Aktuality

Aktuality

POZOR PRODLOUŽENO! 3D Complete Anatomy do 30.6.2023

Complete Anatomy - příležitost mít kompletní anatomický atlas v kapse, konkrétně ve svém mobilu prodloužena do 30.6.2023.

Postupujte podle instrukcí na Portálu e-zdrojů a užijte si zvětšování, otáčení, řezy i mikroskopické snímky - co všechno umí si prohlédněte v krátkých videoprezentacích.

21. dubna 2023


Faktografický portál Amboss na 3. LF UK prodloužen od 1.1.2023

Od 1.1. 2023 je na 3. LF prodloužen přístup k faktografickému portálu Amboss v anglickém jazyce. Portál zpřístupňuje interaktivní knihovnu a testy pro přípravu na studium z oblasti lékařství. Amboss je vzdělávací portál určen pro studenty medicíny i lékaře. Přístup je limitován počtem licencí.

20. prosince 2022


Webináře Web of Science a Journal Cit. Reports

Flexibilní přístup k údajům Web of Science a metrikám v JCR/InCites pomocí API

05.06. – 9:00 – 10:00 registrace

Web of Science Selection Process

14.06. – 10:00 – 11:30 registrace

31. května 2023


Trial Wiley Digital Archives do 9.6.2023 - webinář už 17.5.

Až do 9. června má celá Univerzita přístup ke kolekci Wiley Digital Archives -

multioborové databázi digitalizovaných archivních materiálů; pro přístup použijte portál zdrojů.

Wiley Digital Archives zpřístupňuje databáze složené z jedinečných nebo vzácných historických primárních zdrojů, digitalizovaných předními společnostmi, knihovnami a archivy celého světa.

 

Představení této databáze pro Českou republiku proběhne již dnes – 17.05.2023 12:30 – 13:30 na tomto odkazu bez registrace.

17. května 2023


LEXICOMP trial PRODLOUŽEN do 27.6.2023

Lexicomp je systém vyvinutý s cílem pomoci lékárníkům, lékařům a zdravotnickému personálu spolehlivými ucelenými, konzistentními, přesnými a aktualizovanými informacemi o lécích, jejich toxicitě, interaktivitě a vedlejších účincích, doplněný identifikací neznámých preparátů, výpočtovým modulem, blokem intravenózní kompatibility a monografickými studijními materiály.

Zkušební přístup do 27. 6. 2023

3. května 2023


Vita Nostra Revue 2023/1

Vážené čtenáři a čtenářky, v novém vydání Vita Nostra Revue přinášíme informace o dění na fakultě za posledních několik měsíců, svými úvahami přispívá nové předsednictvo akademického senátu, největší úspěchy loňského roku prezentuje několik ústavů a klinik, za přečtení určitě stojí zkušenosti studentek z porodního oddělení v africké nemocnici Itibo. Velkým tématem se stala reforma psychiatrické péče, ke které se vyjadřuje přednosta Kliniky psychiatrie a lékařské psychologie prof. Horáček, odbornice na urgentní medicínu a členka redakční rady VNR dr. Šeblová a své důvody, proč zvolit jako specializaci psychiatrii, připojuje trojice studentů - a to je jen strohý výčet z obsahu letošního prvního čísla. Příjemné čtení!

3. května 2023


Webináře UpToDate

rádi bychom Vás pozvali na letošní sérii webinářů určených lékařům, vědcům, studentům i knihovníkům z institucí, které mají licencovaný přístup k UpToDate anebo o něm uvažují. Prostor bude také pro dotazy.

Webinář bude probíhat v angličtině přes platformu MS Teams. Opakuje se v měsíčních intervalech, je třeba se předem zaregistrovat:

UpToDate Product Onboard Webinar

pátek 5.5.2023 od 10 do 10:30 hod

pátek 2.6.2023 od 10 do 10:30 hod

pátek 30.6.2023 od 10 do 10:30 hod

Další termíny jsou vypsány na podzim 2023.

Součástí webináře budou ukázky, jak si vytvořit osobní účet a jaké má výhody, jak efektivně v UpToDate vyhledávat (jednoduché x pokročilé vyhledávání), jak pracovat s lékovými interakcemi, kde hledat přehled aktuálních novinek v jednotlivých medicínských oborech a kde informace pro pacienty.

28. dubna 2023


Přístup k více než tisícovce e-knih vydavatelství Elsevier

Přístup k více než tisícovce e-knih vydavatelství Elsevier do 31.12.2023

E-knihy jsou vyhledatelné v UKAŽ nebo k nim lze přistoupit z Portálu elektronických zdrojů prostřednictvím kolekce ScienceDirect: https://cuni.primo.exlibrisgroup.com/permalink/420CKIS_INST/gf08nd/alma9925591402206986

Bližší informace najdete:

Facebook

web Ústřední knihovny:

22. března 2023


Webináře jaro 2023

Zveme na jarní webináře:

Taylor & Francis:

29. 3. 2023 Zaměření na etiku: Plagiátorství a recyklace textu 

Elsevier:

28. 3. 2023 Predatory journals and how to avoid them

18. 4. 2023 How Reaxys issupporting SDGs

25. 4. 2023 Literature review with Scopus and SciVal

9. 5. 2023 Effective literature search on Scopus and ScienceDirect - combining two high-quality sources for best results

16. 5. 2023 How to identify relevant topics and journals with Scopus and SciVal?

30. 5. 2023 Elsevier AuthorWorkshop

13. 6. 2023 How to assess your input into SDG?

Ovid

23. 3. 2023 Ovid Tools registrace zde

Cílem je představení Ovid Tools mezi které patří např. eTOC Alerts,Expert Searches, Jumpstarts, Search Builder Tool, Top Articles, Ovid Metrics... viz https://tools.ovid.com/ovidtools/

21. března 2023


Vita Nostra Revue 2022/3

Vážení čtenáři a příznivci Vita Nostra Revue, v posledním letošním čísle přinášíme jako již tradičně události posledních měsíců na naší fakultě, studenti anglického kurikula líčí, proč si ke studiu vybrali naši fakultu, vychází rozhovor s prof. Höschlem, ve kterém vzpomíná mimo jiné na listopad ´89, a připomínáme i další výročí, například 120 let od založení FNKV. V rubrice text si milovníci beletrie mohou přečíst jednu z povídek z knihy Nahoře už nikdo není prof. Kozáka, přednosty hematologie. Dr. Šeblová představuje připravovanou knihu Etika urgentní medicíny z pohledu každodenní praxe... a mnoho dalšího. Příjemné čtení!

15. prosince 2022
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám