• Aktuality

Aktuality

Faktografický portál Amboss zpřístupněn na 3. LF UK od 1.1.2022

Od 1.1. 2022 je na 3. LF zpřístupněn faktografický portál Amboss v anglickém jazyce zpřístupňující interaktivní knihovnu a testy pro přípravu na studium z oblasti lékařství. Amboss je vzdělávací portál určen pro studenty medicíny i lékaře. Přístup je limitován počtem licencí.

22. prosince 2021


Vita Nostra Revue 2022/2

Vážení čtenáři Vita Nostra Revue, v prázdninovém čísle přinášíme přehled nejdůležitějších událostí několika posledních měsíců. Studenti přibližují bohulibé aktivity související s válkou na Ukrajině a následnou migrační vlnou - opět (stejně jako na začátku pandemie koronaviru) patřili studenti 3. LF k prvním, kteří začali pomáhat! Paní profesorka Šlamberová přispěla reportem ze studentské vědecké konference, jež se letos konečně mohla konat bez vládních omezení. Období epidemie covidu-19 ještě připomíná dr. Šeblová ve svém textu o etických dilematech při krizových situacích a katastrofách. Osudy válečných uprchlíků (ačkoli z bývalé Jugoslávie) líčí Vesna Evans v úryvku z knihy Sametový domov. Příjemné čtení!

2. srpna 2022


On-line semináře UpToDate od 13.5. 2022

Albertina icome Praha s.r.o. pořádá online seminář s praktickými ukázkami práce se znalostním informačním zdrojem UpToDate pro lékařskou praxi založenou na důkazech. Bližší informace o databázi a podmínkách přístupu pro studenty a zaměstnance 3. LF a FNKV naleznete na PEZ (portál elektronických zdrojů).

Webinář bude probíhat v angličtině přes platformu MS Teams. Opakuje se v měsíčních intervalech, je třeba se předem zaregistrovat.

Během webináře se dozvíte, jak si vytvořit osobní účet a jaké má výhody, jak efektivně v UpToDate vyhledávat (jednoduché x pokročilé vyhledávání), jak pracovat s lékovými interakcemi, kde hledat přehled aktuálních novinek v jednotlivých medicínských oborech a kde informace pro pacienty.

Krátké zaškolení v češtině je možné zhlédnout na https://youtu.be/Z3V_1sVzRKM

25. dubna 2022


Vita Nostra Revue 2022/1

Vážení a milí čtenáři Vita Nostra Revue, vychází první letošní číslo našeho časopisu. Věnuje se vzniku nového oboru epidemiologie a management veřejného zdraví, který si klade za cíl zajistit výchovu nových odborníků pro oblast veřejného zdraví, hygieny a epidemiologie. Důležitým tématem jsou také možnosti péče o duševní zdraví mediků na naší fakultě a rovněž řada úspěchů studentů i akademiků. V rubrice medicína vychází dva texty na téma urgentní medicína a domácí paliativní péče a v neposlední řadě upozorňujeme také na úryvek z knihy Lékaři na horách, která se věnuje polským lékařům himalájských expedic.

11. dubna 2022


Vita Nostra Revue 2021/3-4

Vážení čtenáři Vita Nostra Revue, vychází našeho časopisu. Znovu se věnuje stále aktuálnímu tématu covid-19 - zátěž zdravotníků v průběhu epidemie mapuje studie, na níž se podílela naše autorka dr. Jana Šeblová, nad důsledky epidemie se zamýšlí také děkan fakult, prof. Widimský, který zmiňuje ve svých promočních proslovech zapojení studentů do boje s epidemií, ale také nepochopitelné postoje některých lékařů. Vychází také rozhovor s hlavní hygieničkou, absolventkou naší fakulty, dr. Pavlou Svrčinovou - popisuje proměnu hygienické služby v době epidemie a upozorňuje také na nedostatek lékařů v oboru hygiena a epidemiologie. Připomínáme světový den duševního zdraví, upozorňujeme na několik projektů Národního ústavu duševního zdraví a samozřejmě také na knižní novinky. Časopis otevírá a také uzavírá bohatý fotografický materiál. Příjemné čtení!

14. prosince 2021
Knihovna

půjčovna – vstup do volného výběru
půjčovna – vstup do volného výběru


Kontakty

Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

Středisko vědeckých informací

Ruská 87

100 00 Praha 10


+420 267 102 103 (knihovna)

+420 267 102 181 (kancelář knihovny)

+420 267 102 178 (sekretariát)

+420 267 102 547 (vedoucí SVI)

,


Jak k nám